Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 33   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Zamestnanecké výhody na príklade konkrétnej organizácie
100,0%
0,4 0x
Jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným a ich postavenie v Slovenskej Republike
100,0%
0,7 0x
Podniková kultúra vo vybranom podnikateľskom subjekte
100,0%
0,5 3x
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 31x
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Comparasion of the aftermarket car parts and original car parts and their market in Slovakia
100,0%
0,9 1x
Finančné hospodárenie podniku cestovného ruchu
99,4%
0,2 10x
Súčasné tendencie v IKT pre riadenie podnikov
99,2%
1,1 4x
Univerzálna aplikácia elektronického obchodu
99,1%
1,1 11x
Transformácia prietokových vĺn pomocou kaskády lineárnych nádrží
98,5%
1,1 2x
Hodnotenie fyzikálnych parametrov pracovného prostredia - mikroklíma
98,5%
0,5 26x
Porovnanie zhodnotenie a výber najlepšieho CMS systému na vytvorenie webovej prezentácie.
98,2%
3,3 9x
Finančné verzus nefinančné motivátory
98,0%
2,0 28x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 52x
Interrupcia ako sociálny problém
97,2%
0,1 0x
Street art ako forma propagácie
97,1%
1,9 3x
Environmentálne vhodné technológie (terminológia, hodnotenie a označovanie výrobkov, definovanie EST, metódy DICE, EnTA, ESTPA)
96,1%
2,2 5x
Morálka v politike od Machiavelliho po súčasnosť
94,5%
0,3 36x
Popoludnie na Slovensku - rozbor relácie
93,6%
0,3 1x
Metódy a meranie súčiniteľa prebytku vzduchu v spaľovacích motoroch
92,3%
1,2 3x
Ochrana informácií, autorských práv a informačná bezpečnosť
92,3%
0,2 3x
Možnosti stanovenia krútiaceho momentu oceľových lán
92,3%
0,7 3x
Metodický návod na spracovanie záverečnej práce
90,9%
0,2 91x
EFQM model excelentnosti a využívanie RADAR metodiky
90,6%
0,5 12x
Týrané deti ako sociálny problém
89,5%
0,8 14x
Slováci v Európskej únii
88,3%
0,2 6x
Citovanie a parafrázovanie
70,8%
0,1 9x
Týrané, zneužívané a zanedbávané deti v rodinách (obhajoba bakalárskej práce)
70,3%
0,1 43x
Mapovanie toku hodnôt vo výrobnom procese
69,5%
0,1 0x
Šablóna záverečnej práce
68,6%
0,4 0x
Týrané, zneužívané a zanedbávané detí v rodinách
68,0%
0,3 9x
Formálna úprava bakalárskej práce
67,9%
0,1 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: