Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Transformácia prietokových vĺn pomocou kaskády lineárnych nádrží

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2185
Posledná úprava
30.09.2016
Zobrazené
1 843 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úpravou koryta toku sa prietokové pomery dolného toku Moravy v minulom storočí zmenili. Dôsledkom týchto zásahov je aj zrýchlenie postupu povodňových vĺn riečnymi úsekmi a súčasné zníženie transformačného účinku koryta a inundačných území. Revitalizáciou koryta by sa dala časť jeho transformačnej schopnosti navrátiť do stavu blízkeho pôvodnému. V rámci riešenia projektu APVT - Ochrana revitalizáciou: Stratégia a management riečneho systému dolnej Moravy sa vykonáva aj modelové hodnotenie účinnosti pôvodného záplavového územia na zníženie kulminačných prietokov. Bakalárska práca je naviazaná na riešenie uvedeného vedecko-výskumného projektu.

Kľúčové slová:

vodné toky

transformácia

kaskáda

nádrže

prietokové vlnyObsah:
 • 1 Úvod -6-
  2 Popis modelu transformácie povodňových vĺn -6-
  3 Spracovanie podkladových údajov -8-
  3.1 Modelovanie transformácie vybraných povodňových vĺn -10-
  4 Postup spracovania závislosti časovej konštanty K od Q -11-
  5 Verifikácia odvodených vzťahov -13-
  6 Odvodenie ďalšieho modelu K=f/Qkul -15-
  7 Verifikácia odvodených vzťahov -17-
  8 Záver -19-
  9 Literatúra -20-

Zdroje:
 • Wong, T.H.F.- Laurenson, E.M.: A model of flood wave speed-discharge characteristics of rivers. WRR. Vol. 20. č.12. 1984, s. 1883-1890.
 • Danáčová, M,: Hodnotenie zmien transformácie prietokových vĺn na dolnej Morave.
 • (Diplomová práca),Bratislava,2005
 • Szolgay, J.-Minárik, B., (1990): Überlegungen zur Abflussvorhersage mittels einer mit Bayes'schen Fehlergliedmodell gekoppelten multilinearen Speicherkaskade auf Flussstrecken mit seitlichen zuflüssen. XV. Konferencia podunajských štátov o hydrologických prepovediach. Varna, BVMHP, 1990, s.76-84.