Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 884   |   Strana 1 / 23


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavbách
100,0%
0,2 17x
Súdne inžinierstvo - Deľba stavebných objektov
99,2%
0,2 5x
Pružnosť Pevnosť skúška Ivanková 2022 + scan Pružnosť a plasticita v stavebníctve 1
99,1%
23,7 10x
Transformácia prietokových vĺn pomocou kaskády lineárnych nádrží
98,5%
1,1 2x
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1%
1,2 2x
Statika stavebých konštrukcií I - (Moravčík, Demjan, Tomko)
98,0%
43,2 6x
Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo
98,0%
0,4 2x
Smernica pre montáž okien
95,3%
4,4 31x
Technické zariadenie budov - prednášky
95,2%
4,0 7x
Wallenrod Dvojitá transparentná fasáda
94,1%
2,5 9x
Technológia stavebných procesov - TSP2 - poznámky z prednášok (2021)
93,5%
3,6 5x
Oceľove a drevené nosné sústavy - vypracovanie na skúšku ČASŤ OCEĽ 2016
93,2%
7,5 11x
Vykurovanie - vypracované otázky z predmetu Vykurovanie (stavebná fakulta STU) - Schémy zapojenia, dispozície kotolní, OST
92,8%
9,9 0x
Pružnosť, pevnosť , plasticita (skriptá spolu s príkladmi)
92,8%
7,1 0x
Vypracované otázky na predmet Železobetónové nosné prvky
92,3%
4,4 30x
Kreslenie konštrukcií v projektoch pozemných stavieb
92,3%
11,2 426x
Súdne inžinierstvo - Metodika znaleckého posudzovania
92,3%
0,2 17x
Oceľove a drevené nosné sústavy - vypracovanie na skúšku ČASŤ DREVO 2016
92,1%
6,1 26x
Špeciálne konštrukcie pozemných stavieb - prednášky
91,6%
19,0 0x
Betón - zadania, výpočet zložiek, jemnosti mletia, vlastností stav. materiálov
90,9%
0,1 8x
Dopravné systémy v území okresu Tvrdošín
90,8%
1,7 10x
Ekonomika - Rozbor problematiky vecného bremena - prezentácia
90,8%
0,1 0x
Typológia - stravovacie a ubytovacie zariadenia
90,7%
5,7 16x
Konštrukcie budov - Statické posúdenie
90,7%
0,1 0x
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Náuka o materiáloch
90,6%
0,1 15x
Súdne inžinierstvo - Oceňovanie stavieb
90,6%
0,2 2x
Stavebné materiály - otázky na skúšku
90,3%
0,2 80x
Posúdenie kvality reprofilačnej malty
90,3%
0,4 0x
Statika - pomôcky k zadaniam
90,3%
3,5 13x
Súdne inžinierstvo - Opotrebenie
90,1%
0,1 3x
Priestorové plánovanie - Prešovský kraj
90,1%
7,2 0x
Pirestorové plánovanie - KOŠICKÝ KRAJ
89,9%
2,2 3x
Základy geodézie - študijná opora
89,7%
1,9 11x
Urbanizmus a územné plánovanie - vypracované
89,7%
0,2 30x
Ekonomika stavebného podnikania
89,4%
2,8 11x
Vypracované testové otázky - Geodézia
89,3%
0,2 12x
Zadanie - Betonárska tyčová výstuž - skúšky vlastností
89,3%
0,4 13x
Zákon č. 125 o inšpekcii práce
88,9%
0,1 7x
Prednášky ku skúške z predmetu Akustika
88,8%
7,5 2x
Pasívne domy na báze dreva, Konštrukčná ochrana drevárskych výrobkov
88,7%
0,1 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: