Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Urbanizmus a územné plánovanie - vypracované

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43425
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
1 279 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z urbanizmu a územného plánovania

Kľúčové slová:

urbanizmus

územné

plánovanie

spuObsah:
 • 1.Urbanizmus -definícia vedného odboru
  2.Urbanizmus- vysvetlenie pojmu
  3. Základné nároky človeka na prostredie
  4. Urbanizmus ako syntéza vedy, techniky a umenia
  5. Urbanizmus a kultúra
  6.Základný systémový model životného prostredia vo vzťahu k urbanistickej tvorbe a determinantom vzniku a vývoja sídiel
  7. Vzťah urbanistickej tvorby a územného plánovania
  8. Základné urbanistické štruktúry
  ...
  ...
  ...
  34. Územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD), druhy, účel
  35. Územné rozhodnutie , typy 
  36. Koncepcia územného rozvoja Slovenska
  37. Obstarávateľ a spracovateľ ÚPD
  38. Proces zhotovenia ÚPD
  39. Zadanie ÚPD
  40.Proces schvaľovania ÚPD
  41. Obsah ÚPD

Zdroje:
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- HEINISCHOVÁ, M. Urbanizmus a územné plánovanie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. 178 s. ISBN 978-80-552-0307-2 (brož.).
 • ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Zmenený a doplnený aktuálnymi zákonmi NR SR a súvisiacimi vyhláškami.