Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 406   |   Strana 1 / 11


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Belgicko - charakteristika krajiny a jej postavenie v rámci EÚ
100,0%
1,0 1x
Vývoj verejnej správy na Slovensku do roku 1918
99,5%
0,5 11x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 18x
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe - Princípy techník pre obnoviteľné zdroje energie
99,1%
0,1 1x
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0%
0,1 34x
Marketingový plán - Letný Camp na Sihoti
98,5%
13,8 1x
Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)
98,5%
0,2 15x
Sociálno-priestorová analýza okresu Hlohovec
98,5%
3,0 1x
Dejiny Európy a európskej integrácie - vypracované otázky
98,3%
0,1 7x
Poľnohospodársky systém EÚ - vypracované otázky
97,5%
0,1 5x
Seminárna práca z Európskych rozvojových programov
97,4%
0,1 2x
Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín - seminárna práca
97,2%
1,2 1x
Nezamestnanosť - pojem, formy a vývoj v SR
97,0%
0,4 22x
Severské alvary (Manažment a ochrana ekosystémov)
96,8%
0,1 0x
Manažment rizík v marketingu
96,6%
1,0 22x
Charakteristika politického systému USA
96,3%
0,1 14x
Chicagská škola - seminárna práca z ekonomických teórii
96,2%
0,4 17x
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
96,2%
0,4 5x
Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín vo Vinodole
96,0%
5,4 1x
História vývoja náradia na zberové práce v celoeurópskom priestore
96,0%
5,2 4x
Severoamerická dohoda o voľnom obchode NAFTA (North American Free Trade Agreement)
95,9%
0,3 0x
Analýza rozvojových faktorov v okrese Levoča (Regionálna ekonomika a politika)
95,8%
1,1 17x
Geotermálna energia a geotermálne elektrárne na Slovensku
95,6%
0,1 11x
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Sobrance
95,4%
0,1 14x
Základné prístupy k organizačným štruktúram
95,1%
0,1 8x
Politický systém Veľekj Británie
94,8%
0,4 34x
Systém vysokého školstva vo svete a na Slovensku
94,8%
0,1 11x
Ombudsman (verejný ochranca práv) v Slovenskej republike
94,4%
0,1 7x
Ekologické účinky znečistenia olejmi - ropné látky a oceán
93,8%
1,3 16x
Návrh programu ekologického monitorovania dážďoviek
93,4%
0,9 8x
Seminárna práca na tému Kapitálovy trh
93,4%
0,1 8x
Americki marginalisti
93,0%
0,2 2x
Program ekologického monitorovania ovzdušia pomocou machov
93,0%
0,4 13x
Prírodné zdroje mesta Nitra
92,9%
0,1 7x
Európske rozvojové programy - vypracované otázky
92,8%
0,2 3x
Poznámky + vypracované otázky Dejiny Európy a európskej integrácie
92,8%
0,1 2x
Zhodnotenie vybraných kompetencií obce
92,8%
0,1 14x
Štrukturálne fondy EÚ
92,7%
1,0 17x
Marketingový plán produktu obce Alekšince
92,4%
0,1 20x
Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie - slatinné rašelinisko
92,3%
0,3 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: