Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 696   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 390   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 17x
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0%
0,1 33x
Sociálno-priestorová analýza okresu Hlohovec
98,5%
3,0 1x
Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)
98,5%
0,2 15x
Dejiny Európy a európskej integrácie - vypracované otázky
98,3%
0,1 5x
Poľnohospodársky systém EÚ - vypracované otázky
97,5%
0,1 5x
Seminárna práca z Európskych rozvojových programov
97,4%
0,1 2x
Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín - seminárna práca
97,2%
1,2 1x
Nezamestnanosť - pojem, formy a vývoj v SR
97,0%
0,4 22x
Charakteristika politického systému USA
96,3%
0,1 12x
Chicagská škola - seminárna práca z ekonomických teórii
96,2%
0,4 17x
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
96,2%
0,4 5x
História vývoja náradia na zberové práce v celoeurópskom priestore
96,0%
5,2 4x
Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín vo Vinodole
96,0%
5,4 0x
Geotermálna energia a geotermálne elektrárne na Slovensku
95,6%
0,1 11x
Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Sobrance
95,4%
0,1 10x
Základné prístupy k organizačným štruktúram
95,1%
0,1 6x
Politický systém Veľekj Británie
94,8%
0,4 25x
Systém vysokého školstva vo svete a na Slovensku
94,8%
0,1 11x
Ombudsman (verejný ochranca práv) v Slovenskej republike
94,4%
0,1 6x
Seminárna práca na tému Kapitálovy trh
93,4%
0,1 7x
Návrh programu ekologického monitorovania dážďoviek
93,4%
0,9 7x
Program ekologického monitorovania ovzdušia pomocou machov
93,0%
0,4 13x
Americki marginalisti
93,0%
0,2 2x
Prírodné zdroje mesta Nitra
92,9%
0,1 5x
Zhodnotenie vybraných kompetencií obce
92,8%
0,1 11x
Európske rozvojové programy - vypracované otázky
92,8%
0,2 3x
Poznámky + vypracované otázky Dejiny Európy a európskej integrácie
92,8%
0,1 0x
Štrukturálne fondy EÚ
92,7%
1,0 17x
Marketingový plán produktu obce Alekšince
92,4%
0,1 19x
Štátnicové otázky z cestovného ruchu (ekonomika, služby CR)
92,3%
0,2 4x
Analýza socio-ekonomického rozvoja Trnavského regiónu
92,3%
2,7 14x
Projekt na Unicert C1 - Trade policy in the EU in 2013
92,3%
0,1 0x
Klimatická štúdia vytypovaného úseku Slovenska - Nitra
92,3%
2,8 12x
Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie - slatinné rašelinisko
92,3%
0,3 9x
Agrohydrológia - Objemovo hmotnostné vzťahy v pôde
92,3%
0,7 18x
Poľnohospodársky systém EÚ – otázky na štátnice
92,0%
0,3 3x
Manažment lesných ekosystémov v NPR Zelienka
92,0%
0,2 5x
Vysoké Tatry - Tichá dolina
91,9%
2,1 0x
Agresívne správanie u detí a mládeže
91,9%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: