Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Analýza rozvojových faktorov v okrese Levoča (Regionálna ekonomika a politika)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12615
Posledná úprava
31.07.2020
Zobrazené
1 890 x
Autor:
misulko18
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom mojej práce je zamerať sa na okres Levoča a posudzovať jednotlivé ukazova¬tele, ktoré sa podieľajú na rozvoji daného okresu. Skúmať a hodnotiť sa budú dané ukazovatele ako sú prírodné zdroje v regióne, demografický potenciál, ekonomická základňa regiónu a infraštruktúrna vybavenosť regiónu. Následne sa budem usilovať o zavedenie SWOT analýzy na okres Levoča, teda budem sa usilovať zhodnotiť slabé a silné stránky, príležitosti a ohrozenia, ktoré sa v regióne vyskytujú.
Rozlohou sa okres Levoča zaraďuje medzi malé okresy Slovenska. Okres Levoča leží v severo - východnej časti Slovenska a má pretiahnutý tvar v smere západ - východ. Na severe, západe a východe susedí s okresmi Prešovského kraja (Poprad, Kežmarok, Sabinov a Prešov) a juhu susedí s okresmi Košického kraja ( Spišská Nová Ves). Okres Levoča má 33 obcí a z toho sú štatútom mesta 2.
...

Kľúčové slová:

rozvoj

rozvojové faktory

Levoča

okres

okres Levoča

región

ekonomika

regionálna ekonomika

politika

regionálna politika

príroda

zdroj

prírodné zdroje

demografia

infraštruktúraObsah:
 • 1. Úvod
  2. Analýza prírodných zdrojov v regióne
  3. Analýza demografického potenciálu
  4. Analýza ekonomickej základne regiónu
  5. Analýza infraštruktúrnej vybavenosti v regióne
  6. SWOT analýza
  7. Záver

Zdroje: