Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 747   |   Strana 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0%
0,1 9x
Národohospodárska politika - 2.ročník VŠEMVS (otázky, odpovede, teória)
100,0%
0,1 41x
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0%
0,2 59x
The assessment of administrative burdens for enterprises in Slovakia
100,0%
0,2 0x
Inovačná politika SR na roky 2008 až 2010 (Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
100,0%
0,5 7x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 32x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 37x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 29x
Aktivity štátu v súvislosti s hospodárskou krízou
99,8%
0,2 5x
Motivácia zamestnancov (Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov)
99,3%
0,1 13x
Ekologická politika a porovnanie krajov na úrovni NUTSIII
99,3%
0,3 11x
Hospodárska politika - spracované podľa knihy a prednášok
99,2%
0,1 49x
Ekonomika Bratislavského samosprávneho kraja
99,1%
0,3 4x
Národohospodárstvo - Hospodárska politika
98,6%
2,9 1x
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5%
1,9 17x
Sociálna politika v Slovenskej republike
98,5%
0,1 21x
Stratégia rozvoja územia mesta Rožňava
98,2%
1,9 19x
Doprava ako súčasť národného hospodárstva
98,2%
0,1 9x
Priemyselné parky - platné zákonné predpisy o podpore zriaďovania
97,9%
0,1 3x
Dezagregácia magického štvoruholníka
97,8%
0,2 29x
Meranie výsledkov hospodárskej politiky
97,8%
0,1 8x
Maastrichtské kritéria - ich teoretické a praktické aspekty
97,8%
0,3 4x
Priemyselná politika SR ako člena EÚ
97,8%
0,2 12x
Analýza nezamestnanosti na Slovensku
97,8%
0,5 9x
Národohospodárska politika - online test (1. časť, 28 otázok)
97,4%
26,6 53x
Zahranično-obchodná politika vo vybraných štátoch EÚ
97,3%
0,4 3x
Globálna, svetová, finančná, hospodárska a sociálna kríza a jej dopad na EÚ vrátane SR (vrátane možností riešenia)
97,1%
0,1 67x
Legislatívny rámec trhu s pôdou
97,1%
0,6 2x
Kalkulácie a rozpočty - skriptá
97,1%
1,0 34x
Nezamestnanosť - pojem, formy a vývoj v SR
97,0%
0,4 22x
Seminárna práca z predmetu Všeobecná ekonomická teória - Hospodárska politika
96,8%
0,1 39x
Seminárna práca na predmet Ekologická politika
96,6%
0,1 11x
Sovietsky zväz (1917 - 1991) - hospodárske dejiny
96,5%
0,2 31x
Výskumný ústav vodného hospodárstva
96,4%
0,4 1x
Rozpočtová politika (na predmet Hospodárska politika)
96,0%
0,1 19x
Hospodárske problémy krajín Tretieho sveta na príklade vybranej krajiny (ERITREA)
95,9%
0,1 14x
Analýza rozvojových faktorov v okrese Levoča (Regionálna ekonomika a politika)
95,8%
1,1 14x
Paul Krugman a jeho vplyv na regionálnu ekonómiu
95,8%
0,1 5x
Vnútorná migrácia pracovnej sily na Slovensku
95,8%
2,2 7x
Ciele a nástroje hospodárskej politiky
95,8%
0,9 6x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: