Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 752   |   Strana 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Hospodárska politika Európskej Únie - Spoločná poľnohospodárska politika EÚ)
100,0%
0,1 7x
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 29x
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0%
0,2 59x
Analýza základných determinantov a subdeterminantov spotreby a úspor
100,0%
0,1 36x
Súťažná politika v podmienkach SR po vstupe do EÚ
99,8%
0,1 25x
Aktivity štátu v súvislosti s hospodárskou krízou
99,8%
0,2 3x
Ekologická politika a porovnanie krajov na úrovni NUTSIII
99,3%
0,3 11x
Hospodárska politika - spracované podľa knihy a prednášok
99,2%
0,1 45x
Ekonomika Bratislavského samosprávneho kraja
99,1%
0,3 3x
Národohospodárstvo - Hospodárska politika
98,6%
2,9 0x
Sociálna politika v Slovenskej republike
98,5%
0,1 15x
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5%
1,9 12x
Stratégia rozvoja územia mesta Rožňava
98,2%
1,9 18x
Doprava ako súčasť národného hospodárstva
98,2%
0,1 8x
Priemyselné parky - platné zákonné predpisy o podpore zriaďovania
97,9%
0,1 3x
Meranie výsledkov hospodárskej politiky
97,8%
0,1 5x
Dezagregácia magického štvoruholníka
97,8%
0,2 29x
Priemyselná politika SR ako člena EÚ
97,8%
0,2 9x
Analýza nezamestnanosti na Slovensku
97,8%
0,5 6x
Kalkulácie a rozpočty - skriptá
97,1%
1,0 25x
Globálna, svetová, finančná, hospodárska a sociálna kríza a jej dopad na EÚ vrátane SR (vrátane možností riešenia)
97,1%
0,1 60x
Legislatívny rámec trhu s pôdou
97,1%
0,6 1x
Nezamestnanosť - pojem, formy a vývoj v SR
97,0%
0,4 22x
Seminárna práca z predmetu Všeobecná ekonomická teória - Hospodárska politika
96,8%
0,1 39x
Seminárna práca na predmet Ekologická politika
96,6%
0,1 10x
Sovietsky zväz (1917 - 1991) - hospodárske dejiny
96,5%
0,2 30x
Rozpočtová politika (na predmet Hospodárska politika)
96,0%
0,1 19x
Hospodárske problémy krajín Tretieho sveta na príklade vybranej krajiny (ERITREA)
95,9%
0,1 13x
Paul Krugman a jeho vplyv na regionálnu ekonómiu
95,8%
0,1 5x
Ciele a nástroje hospodárskej politiky
95,8%
0,9 4x
Rozpočtová politika SR
95,7%
0,2 4x
Riziká súvisiace s veľkosťou a štruktúrou dlhu
95,5%
0,1 13x
Seminárna práca na tému Lisabonská stratégia
95,4%
0,1 42x
Nezamestnanosť a druhy nezamestnanosti
95,1%
0,1 34x
Štátny rozpočet SR
95,1%
1,1 41x
Porovnanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava
95,0%
0,6 5x
Seminárna práca na tému "Hospodárska súťaž"
94,9%
0,2 6x
Hroznové Víno, Vinič Hroznorodý produkcia a spotreba na Slovensku
94,8%
0,6 8x
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2008
94,8%
1,1 7x
Politika ochrany hospodárskej súťaže EÚ
94,4%
0,1 18x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: