Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Kalkulácie a rozpočty - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
33 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44810
Posledná úprava
07.03.2014
Zobrazené
2 272 x
Autor:
Parla
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Podstata kalkulácií nákladov, kalkulačný systém podniku
Podnikateľ, ktorý má k dispozícii údaje o výške plánovaných a skutočných nákladov svojich odbytových a vnútropodnikových výkonov, dokáže prijať správne stanovisko a reagovať na zmeny, ktoré sa vyskytnú v jeho podniku alebo v jeho okolí. Práve tieto údaje tvoria obsah kalkulácie vlastných nákladov. Kalkulácie nákladov plnia nezastupiteľnú úlohu v procese rozhodovania, pretože umožňujú racionálny výber z možných variantov.
Kalkulácia nákladov je činnosť, ktorou sa vypočítavajú a v určitej štruktúre vyjadrujú náklady výrobkov, prác, resp. služieb (výkonov).
Kalkulácia nákladov predpokladá stanoviť:
1. kalkulačnú jednotku, t.j. objekt kalkulácie,
2. štruktúru nákladov, v ktorej sa náklady vykazujú (forma kalkulácie),
3. náklady, ktoré tvoria obsah kalkulácie.
Kalkulačná jednotka - najčastejšie predstavuje podnikové a vnútropodnikové výkony, ktoré sú vymedzené meracou jednotkou (množstvom, časom, úžitkovými vlastnosťami) a druhom. Rozumieme ňou konkrétny výkon (výrobok, práce a služby), na ktorý sa stanovujú a zisťujú náklady.

Kľúčové slová:

kalkulácie

rozpočty

náklady

výkon

réžia

reklama

propagáciaObsah:
 • 1. Podstata kalkulácií nákladov, kalkulačný systém podniku
  2. Členenie kalkulácií z hľadiska vybraných kritérií
  3. Metódy kalkulovania nákladov a ich podstata
  4. Kalkulácie v obchodnej činnosti
  5. Rozpočty a rozpočtovníctvo
  6. Druhy rozpočtov a základné kritériá ich aplikácie
  7. Metódy rozpočtovania
  8. Tvorba vybraných druhov rozpočtov
  9. Nadväznosť kalkulácií, rozpočtovníctva, účtovníctva a plánu nákladov
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • JANOK , M. 1995. Kalkulácie. Bratislava : MIKA Conzult, 1995. ISBN 80-967295-1-9.
 • KUPKOVIČ, M. 1999. Náklady podniku. Komplexný pohľad na náklady. Bratislava: Sprint, 1999. ISBN 80-88848-50-4.
 • KUPKOVIČ, M a kol. 2002. Kalkulácie a rozpočty. Bratislava : Sprint, 2002. ISBN 80-8848-95-4.
 • MARKOVÁ, V. 2000. Ceny a cenová politika. Banská Bystrica : EF UMB, 2000. 132 s. ISBN 80-8055-452-8.
 • PETŘÍK, T. 2005. Ekonomické a finanční řízení firmy. Praha : Grada Publishing, 2005.
 • SEDLÁČEK, J., CILIKOVÁ, O., PAVLOVIČOVÁ, J. 1997. Manažérske účtovníctvo. Banská Bystrica : EF UMB, 1997. ISBN 80-8055-142-1.
 • ŠKORECOVÁ, E. 2005. Nákladové a manažérske účtovníctvo. Nitra : Vydavateľstvo SPU. 115 s. ISBN 80-8069-516-4.