Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 179   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Udržateľnosť prírodných zdrojov - Alternatívne zdroje energie
100,0%
0,6 9x
Tvorba marketingovej stratégie v slovenských liečebných kúpeľoch, a.s. Piešťany
100,0%
1,0 68x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 18x
Marketing podniku marketingový mix (holistický prístup, 7P), odbytová činnosť podniku, nástroje a stratégie predaja
100,0%
0,1 2x
Aplikácia diagnostiky v riadení kvality služieb (použie Six Sigmy)
99,0%
0,5 14x
Strategické myslenie manažérov v podnikovej praxi
98,9%
0,3 26x
Kalkulácie a rozpočty - skriptá
97,1%
1,0 33x
Zadania z informatiky aj semestrálna práca
97,1%
0,3 53x
IKEA - Semestrálny projekt z Medzinárodného manažmentu
96,1%
0,8 14x
Emotívne argumenty v reklame
95,1%
0,2 8x
Vedenie - komunikácia
95,0%
0,1 11x
Hodnota pre zákazníka
94,6%
0,1 1x
Práca na tému Dotazník (marketingový výskum, druhy dotazníkov, výhody, nevýhody, vyhodnotenie atď.)
94,6%
0,5 5x
Mikroekonómia - Okruhy otázok + vypracované otázky na skúšku
93,9%
6,6 36x
Mikroekonómia - prednášky (Predmet ekonomickej teórie, Základy analýzy dopytu a ponuky, Štátne intervencie do dopytu a ponuky: dane, dotácie, regulácia cien...)
93,5%
7,9 0x
Informatika (Vypracované poznámky z cvičení a z prednášok)
93,4%
0,2 1x
Ekonomická Teória 1 (Mikroekonómia, Trh a trhový systém, Náklady a príjmy firmy, Monopol...)
92,9%
4,1 3x
Podnik a Podnikanie (Podstata a znaky podniku, Podnikanie v trhovej ekonomike, Okolie podniku)
92,9%
0,4 0x
Finančné trhy (Výnos, Likvidita, Riziko, Finančný trh, Peňažný trh, Medzibankový peňažný trh...)
92,9%
1,7 0x
Medzinárodné podnikanie a manažment - zdôvodnenie a súšasné trendy
92,6%
1,4 0x
Ekonomika podniku (EkP) cvičenia - komplet poznámky a príklady
92,6%
3,7 13x
analýza spoločnosti, swot analýza, space analýza a metóda tvorby scenárov (strategický manažment)
92,3%
0,1 51x
Nákladový controlling - vypracované štátnicové otázky
92,3%
0,1 3x
Národohospodárska politika (prednášky zimný semester)
92,3%
0,1 11x
Podnikové financie - prednášky z predmetu
92,2%
0,2 31x
Prednášky z predmetu Manažérske teórie
92,2%
1,1 2x
Seminárna práca na tému Európska menová únia
91,9%
0,1 8x
Prednášky na Podnikové financie
91,9%
0,2 6x
Vypracované otázky na štátnice - Podnikové hospodárstvo
91,8%
0,1 4x
Hospic
91,6%
0,1 1x
Stavebné sporenie - teória a praktické porovnanie produktov
91,5%
0,2 12x
Riadenie ľudských zdrojov - štátnicové otázky
91,5%
1,4 2x
Podnikateľský plán - súkromná materská škôlka
91,5%
0,3 25x
Poistenie vozidiel pre prípad poškodenia a zničenia
91,3%
0,1 4x
Marketing (Spracované prednášky z marketingu. Výborná pomôcka na skúšku, či zápočet.)
91,3%
12,9 2x
Komplet prednášky - Informatika pre manažérov B
91,3%
1,8 2x
Manažérska informatika - štátnicové otázky
91,1%
0,9 0x
Ekonomická štatistika - skripta, prednášky
91,1%
0,8 8x
Podnikateľské rozhodovanie - vypracované otázky
90,9%
1,7 5x
Správa o absolvovaní odbornej praxe - Tatravagónka a.s.
90,9%
0,1 32x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: