Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Zadania z informatiky aj semestrálna práca

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
53 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38783
Posledná úprava
26.11.2011
Zobrazené
3 716 x
Autor:
fifinka5633
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované zadania z informatiky (Word a Excel) plus záverečná semestrálna práca, ktorá je veľmi potrebná na skúške!

1 INFORMÁCIA
Je slovo s mnohými významami, ktoré závisia na kontexte, ale vo všeobecnosti dá sa opísať ako predpis blízky pojmom význam, poznatok, signál, inštrukcia, komunikácia, reprezentácia a mentálny podnet.

1.1 Informácia
Informácia zahrňuje v sebe správu spolu s jej významom pre príjemcu. Je to správa, ktorá vyjadruje istý stav, slúži nejakému cieľu alebo vyvoláva nejakú akciu. Správa sa stáva informáciou buď v dôsledku ľudskej interpretácie alebo tým, že ju spracujú algoritmy, alebo že je uložená v súboroch. Podľa Shannonovej teórie informácií je informácia mierou stredného informačného obsahu, prenositeľného daným kódovaním.

Vo filozofii (evolučná ontológia) má slovo informácia širší, no pre popis skutočnosti zásadnejší význam. Informácia tu znamená usporiadanosť (opak entropie). Evolučná ontológia rozlišuje informáciu prirodzenú, ktorá vznikla spontánnym tvorivým procesom vesmíru a informáciu sociokultúrnu (umelú), ktorá sa objavila až pôsobením vedomej aktivity človeka. V súčasnosti má sociokultúrna informácia v prevažnej miere protiprírodný charakter (tzn. že poškodzuje a nezvratne ničí prírodné štruktúry), čoho dôsledkom je vážna globálna ekologická kríza. Odvrátenie ekologickej hrozby vidí evolučná ontológia v zmene povahy sociokultúrnej informácie z protiprírodnej na proprírodnú (biofilnú), teda na takú, ktorá bude rešpektovať všetky prírodné štruktúry, ktoré sú pre fungovanie biosféry nevyhnutne dôležité a ktorá sa nebude šíriť na úkor biologickej diverzity (rozmanitosti).

Kľúčové slová:

informatika

informácia

internet

dátaObsah:
 • Obsah semestrálnej práce
  1 INFORMÁCIA
  1.1 Informácia
  2 DÁTA
  3 INFORMATIKA
  4 INFORMAČNÝ SYSTÉM
  5 INTERNET
  5.1 Internet

  Zoznam obrázkov
  Obrázek 1 Informácia
  Obrázek 2 Dáta
  Obrázek 3 Informatika
  Obrázek 4 Informačný systém
  Obrázek 5 Internet

  Zoznam tabuliek
  Tabulka 1 Štatistika predaja aút za rok 2009
  Tabulka 2 Percentuálny odhad HDP za rok 2009
  Tabulka 3 Počet obyvateľov

Zdroje: