Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 685   |   Strana 1 / 18


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 34x
Odmeňovanie zamestnancov - Bakalárska práca (Definícia pojmov, Odmeňovanie zamestnancov, Systém odmeňovania, Faktory ovplyvňujúce systém odmeňovania)
100,0%
0,5 119x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 32x
Manažérska komunikácia (efektívna komunikácia, verbálna kominikácia, neverbálna komunikácia, komunikácia na pracovisku, vyjednávanie...)
100,0%
1,2 5x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 14x
Národnostná diskriminácia (diskriminácia Rómov v spojení s prácou, zamestnaním)
100,0%
0,5 7x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 10x
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5%
0,1 9x
Passport okolia podniku - Podniková diagnostika
99,5%
1,4 8x
Seminárna práca tému Manažérske rozhodovanie
98,7%
0,1 33x
Porovnanie japonského a amerického systému manažmentu
98,4%
0,1 7x
Lobing, Mobbing, Sexuálne obťažovanie
98,0%
0,1 15x
Problematika poklesu pôrodnosti z pohľadu hodnotových premien súčasnej mladej generácie v ČR
97,7%
0,1 4x
Obnoviteľné zdroje energie - čo sú OZE, ich výhody a rozdelenie
97,3%
0,8 6x
Účtovníctvo (vývoj účtovníctva, základy účtovníctva, majetok, súvaha...)
97,1%
0,1 12x
Úvod do strategického riadenia
96,9%
1,1 27x
Vedenie ľudí, kritériá, ktoré ovplyvňujú výber riadiaceho prístupu
96,8%
0,3 12x
Manažérske informačné systémy
96,8%
0,2 18x
Motivácia zamestnancov: semestrálna práca
96,6%
0,1 11x
Strategický manažment, teória, plus spoločnosť Google
96,5%
0,2 25x
Štruktúra podnikového manažmentu vybraného podniku
96,2%
0,5 50x
Environmentálny marketing
96,2%
0,1 13x
Prehľad hlavných environmentálnych problémov súčasnosti
96,0%
0,1 9x
Riadenie hodnoty podniku
95,9%
0,5 47x
Účtovníctvo B - študijný materiál
95,9%
0,1 7x
Seminárna práca na tému "Personálny manažment"
95,8%
0,2 7x
Organizačný poriadok Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
95,7%
0,2 0x
Prístupy k vypracovaniu úverovej stratégie a úverovej politiky v podniku ZAEL, s. r. o.
95,5%
0,2 1x
Podnikanie právnických osôb
95,4%
0,1 10x
Kvantifikácia rizika - podnikateľské riziko
94,9%
0,2 6x
Medzinárodný obchod (LIBOR, Systém zlatého štandardu, podstata SDR...)
94,6%
0,3 15x
Slovakia´s accession to the EU and its impact on the current socio-economic development
94,5%
0,1 13x
Organizovanie podnikov - ťahák / poznámky (Zdôvodnenie potreby organizovania podnikov, Moderný podnik, Úroveň organizovania podniku...)
94,2%
0,2 1x
Financovanie podnikov - vypracované otázky / ťahák
94,2%
0,2 3x
Pozícia hedžových fondov pri využívaní cenových nerovnováh - seminárna práca
94,0%
0,3 0x
Alternatívy daní
93,9%
0,8 1x
Podnikanie v agropotravinárstve (Postavenie agropotravinárstva v ekonomike SR, Hlavné výrobné faktory, Výživa obyvateľstva, Ekonomické výsledky agropotravinárstva...)
93,6%
0,2 16x
Personálne činnosti líniových manažérov
93,5%
0,1 23x
Strategický manažment- seminárna práca
93,3%
0,2 168x
Riadenie ľudských zdrojov (Základy a vývoj riadenia ĽZ, Strategické riadenie ľudských zdrojov...)
93,2%
0,5 21x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko