Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 691   |   Strana 1 / 18


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 29x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 7x
Podpora malých a stredných podnikateľov na území SR
100,0%
0,9 31x
Požiadavky na schopnosti manažérov orientované na budúcnosť
100,0%
0,4 13x
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5%
0,1 7x
Passport okolia podniku - Podniková diagnostika
99,5%
1,4 8x
Seminárna práca tému Manažérske rozhodovanie
98,7%
0,1 25x
Porovnanie japonského a amerického systému manažmentu
98,4%
0,1 7x
Lobing, Mobbing, Sexuálne obťažovanie
98,0%
0,1 15x
Problematika poklesu pôrodnosti z pohľadu hodnotových premien súčasnej mladej generácie v ČR
97,7%
0,1 4x
Úvod do strategického riadenia
96,9%
1,1 26x
Vedenie ľudí, kritériá, ktoré ovplyvňujú výber riadiaceho prístupu
96,8%
0,3 12x
Manažérske informačné systémy
96,8%
0,2 11x
Motivácia zamestnancov: semestrálna práca
96,6%
0,1 10x
Strategický manažment, teória, plus spoločnosť Google
96,5%
0,2 24x
Štruktúra podnikového manažmentu vybraného podniku
96,2%
0,5 47x
Environmentálny marketing
96,2%
0,1 13x
Prehľad hlavných environmentálnych problémov súčasnosti
96,0%
0,1 8x
Účtovníctvo B - študijný materiál
95,9%
0,1 7x
Riadenie hodnoty podniku
95,9%
0,5 47x
Seminárna práca na tému "Personálny manažment"
95,8%
0,2 4x
Prístupy k vypracovaniu úverovej stratégie a úverovej politiky v podniku ZAEL, s. r. o.
95,5%
0,2 1x
Podnikanie právnických osôb
95,4%
0,1 9x
Kvantifikácia rizika - podnikateľské riziko
94,9%
0,2 6x
Stav a vývoj nákladov na dlh na Slovensku
94,7%
0,4 3x
Slovakia´s accession to the EU and its impact on the current socio-economic development
94,5%
0,1 13x
Pozícia hedžových fondov pri využívaní cenových nerovnováh - seminárna práca
94,0%
0,3 0x
Alternatívy daní
93,9%
0,8 1x
Personálne činnosti líniových manažérov
93,5%
0,1 23x
Strategický manažment- seminárna práca
93,3%
0,2 162x
Daňová a finančná disciplína
93,0%
0,2 3x
Americký vs. japonský manažment
93,0%
0,1 42x
Riadenie ľudských zdrojov, funkcie, úlohy, ciele
92,7%
0,1 6x
Kontrola v podniku - obsah, klasifikácia kontroly a jej zameranie, techniky a metódy kontroly
92,7%
0,1 31x
Manažérska psychológia
92,6%
0,5 71x
Microsoft’s antitrust trials: What was really going on in the trial of the century?
92,4%
0,1 2x
Medzinárodné účtovné kongresy - seminárna práca
92,4%
0,2 1x
Liniové, funkčné a líniovo - štábne organizačné štruktúry - organizovanie
92,4%
0,9 5x
Strategický manažment - vypracovaná seminárna práca
92,4%
0,2 18x
Nákladový controlling - vypracované otázky ku skúške
92,3%
0,2 18x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: