Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Strategický manažment, teória, plus spoločnosť Google

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
25 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40667
Posledná úprava
14.10.2012
Zobrazené
1 681 x
Autor:
martin.daras
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Strategické myslenie a stratégia nie sú ničím novým. Strategické uvažovanie sa používalo už vo vojenstve, diplomacii a politike. Strategické umenie začalo následne, najmä v 20. storočí, prenikať aj do podnikateľského sveta. Strategický manažment začínal vznikať v prostredí veľkých podnikov vyspelých priemyselných štátov ako reakcia na nové, doposiaľ nepoznané a neočakávané zmeny v podnikateľskom prostredí. Súčasný podnik sa nachádza uprostred zložitého a premenlivého podnikateľského prostredia. Orientácia v nestabilných podmienkach, nájdenie správneho smeru a výber vhodnej cesty k budúcim cieľom patria medzi hlavné úlohy strategického manažmentu. Teoreticky a prakticky zvládnutý strategický manažment umožňuje podniku nielen zachrániť sa v boji o prežitie, ale dovoľuje mu uchádzať sa o úspech a poprednú pozíciu v podnikaní.
V tejto práci sme sa snažili objasniť pojem strategický manažment, vystihnúť jeho podstatu, vývoj a štruktúru ako aj niektoré konkrétne modely používané v strategickom manažmente firmy Google.

Kľúčové slová:

stratégia

riadenie

GoogleObsah:
 • Úvod 3
  1. Teoretické uvedenie do problematiky 4
  1.1. Stratégia 4
  1.2. História a vývoj strategického manažmentu 5
  1.3. Úrovne strategického riadenia 6
  1.4. Proces strategického riadenia 8
  2. Spoločnosť Google 10
  2.1. Vznik spoločnosti Google 10
  2.2. Význam pojmu Google 10
  2.2.1. Usporiadanie veľkého množstva dát 10
  2.2.2. Dátové centrá spoločnosti Google11
  2.3. Manažment informácií 12
  2.3.1. Zoznam toho, čo o vás Google môže vedieť 12
  2.4.Produkty spoločnosti Google 13
  2.5. Google vs spoločnosti 14
  Záver 19
  Prílohy 20
  Zdroje 21

Zdroje:
 • MAJTÁN, M. a kol. 2009. Manažment. 5. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2009. 408 s. ISBN 978-80-89393-07-7.
 • SLÁVIK, Š. 2009. Strategický manažment. Bratislava: Sprint dva, 2009. 403 s. ISBN 978-80-89393-08-4.
 • STROSS, R. Planet Google. New York: Computer Press, 2009. 196 s. ISBN 978-80-251-241-3
 • LESÁKOVÁ, D. Strategický marketing. 1.vyd. Bratislava: PROFIS, 1994. 140 s. ISBN 80-85332-05-1
 • Prehľad spoločnosti Google. In Google
 • TUREK, R. 2008. Dátové centrá spoločnosti Google. In Synopsi
 • TUREK, R. 2008. Čo všetko o vás Google vie?. In Synopsi
 • PageRank. In Wikipedia
 • DAŇEK, A. 2007. In Zápisník Antonína Daňka
 • ŠUNAVEC, J. 2010 Google vs Microsoft. In b4btechnologies