Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Manažérske informačné systémy

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12144
Posledná úprava
24.09.2019
Zobrazené
708 x
Autor:
krpecjanka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Žijeme v dobe, kedy nás k zefektívňovaniu všetkých činností v podniku núti nielen módny trend, ale najmä ekonomická realita. Schopnosť každej firmy prežiť závisí hlavne od schopnosti rýchlo reagovať na vonkajšie vplyvy, ale aj pružne sa prispôsobiť novým podmienkam prostredia. Osvojenie si moderného manažmentu je hlavnou podmienkou efektívneho fungovania podnikov. Rozhodujúcim faktorom efektívneho fungovania každej organizácie je dobrý manažment a kvalifikovaní manažéri, ktorí musia mať potrebné vedomosti, skúsenosti a schopnosti, aby vedeli efektívne vykonávať manažérske činnosti. K výkonnosti firiem vo veľkej miere prispieva aj informovanosť a efektívne využívanie informácií. Informovanosť uľahčuje objavovanie nových podnikateľských príležitostí, znižuje riziko podnikania, pomáha racionalizovať rozhodovanie a usmerňuje riadiaci proces. Kvalita rozhodovania obzvlášť závisí od kvalitných informácií, schopnosti roztriediť ich a spracovať. Za účelom efektívneho využívania informácií sa v podnikoch používajú systémy, ktorých úlohou je zabezpečiť dostatok relevantných, správnych a presných informácií v potrebných termínoch a v požadovanej forme na prípravu rozhodnutí. Nestačí, aby manažér mal dostatok kvalitných informácií. Pri riadení je rovnako dôležité mať k dispozícii účinné metódy a výkonné prostriedky na spracovanie informácií pre prípravu rozhodnutí.

Kľúčové slová:

manažérsky informačný systém

riadenie

vrcholový manažment

business inteligence

riziko podnikania

informovanosťObsah:
 • Úvod
  Podstata a úloha informačných systémov
  Zložky informačného systému
  Základné požiadavky informačného systému
  Klasifikácia informačných systémov
  Manažérske informačné systémy
  Vlastnosti kvalitného MIS
  Hlavné problémy rozvoja manažérskych informačných systémov
  Nedoceňovanie významu spracovania stratégie rozvoja manažérskych informačných systémov
  Venovanie malej pozornosti vytváraniu manažérskych informačných systémov pre vrcholový manažment
  Nedostatočná príprava manažérov na zavádzanie a využívanie manažérskych informačných systémov
  Nesprávny postup pri výbere a nákupe vhodného manažérskeho informačného systému
  Postup pri výbere vhodného manažérskeho informačního systému na riadenie podniku
  Nové nástroje v rozvoji MIS
  Business Inteligence
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje: