Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške

«»
Prípona
.rtf
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
34 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8747
Posledná úprava
19.04.2018
Zobrazené
4 338 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Hospodárska politika, národné hospodárstvo a ekonomický rozvoj
1. Vymedzenie národného hospodárstva (NH)
2. Prístupy teorie a praxe k úlohe štátu v ekonomike
3. Charakterizujte determinanty tempa ekonomického rozvoja a kľúčové oblasti prorastovej politiky
4. Obsah predmetu HP a jej spojenie s ostatnými vedami
5. Štruktúra HP. Hospodársko-politický systém a jeho charakteristika
6. Koncepcia HP a typy HP. Etapy vývoja HP.
7. Hospodársko-politické rozhodovanie, jeho fázy a časové oneskorenia
8. Charakterizujte ekonomický a politický cyklus
9. Makroekonomická analýza, jej význam pre výber nástrojov a opatrení HP
10. Meranie výkonnosti ekonomiky, komparácia agregátnych ukazovateľov. Spôsoby výpočtu HDP a HNP
11. Charakterizujte typy prognóz a prognostické metódy
12. Nástroje HP, ich členenie a využitie
atď....

Kľúčové slová:

národohospodárska politika

hosporárska politika

makroekonómia

CholujObsah:
 • 1. Vymedzenie národného hospodárstva (NH)
  2. Prístupy teorie a praxe k úlohe štátu v ekonomike
  3. Charakterizujte determinanty tempa ekonomického rozvoja a kľúčové oblasti prorastovej politiky
  4. Obsah predmetu HP a jej spojenie s ostatnými vedami
  5. Štruktúra HP. Hospodársko-politický systém a jeho charakteristika
  6. Koncepcia HP a typy HP. Etapy vývoja HP.
  7. Hospodársko-politické rozhodovanie, jeho fázy a časové oneskorenia
  8. Charakterizujte ekonomický a politický cyklus
  9. Makroekonomická analýza, jej význam pre výber nástrojov a opatrení HP
  10. Meranie výkonnosti ekonomiky, komparácia agregátnych ukazovateľov. Spôsoby výpočtu HDP a HNP.
  11. Charakterizujte typy prognóz a prognostické metódy
  12. Nástroje HP, ich členenie a využitie
  13. Rozpočtová politika a jej ciele
  14. Charakteristika nástrojov rozpočtovej politiky
  15. Štátny rozpočet, štruktúra príjmov a výdavkov. Funkcie štátneho rozpočtu
  16. Štátny rozpočet SR - príjmy, výdavky, aktuálna charakteristika
  17. Ciele a kategórie menovej politiky v sústave vzťahov s hospodárskou politikou
  18. Nástroje menovej politiky, ich štruktúra
  19. Charakterizujte expanzívnu a reštrikčnú menovú politiku
  20.Model aplikácie menovej politiky, jeho význam pri riešení hospodárskych otázok
  ...
  ...
  ...
  44. Vonkajšie hodnotenie - rating, jeho význam
  45. Vonkajšia hospodárska politika, ciele a nástroje
  46. Segmenty vonkajších ekon. vzťahov, ich hlavné vývojové tendencie
  48. Charakterizujte podstatu a kvalitatívnu stránku európskej integrácie
  49.Inštitucionálny rámec politiky EÚ
  50. Politika východného rozšírenia EÚ
  52. Genéza teórie hos. politiky
  53. Charakterizujte súčasnú etapu rozvoja hospodár. politiky
  54.Vývoj intervencionistickej hospodárskej politiky vo vybraných štátoch - ich stručná charakteristika a 55. Hlavné rysy a formy intervencionis. hospodárskej politiky vo vybraných štátoch - ich stručná charakteristika
  56. Nekonzervatívna hos. politika - vývoj a hlavné rysy
  57. Hodnotenie výsledkov aplikácie neokonzervatívnej hos. politiky v USA a VB

Zdroje:
 • Zborník Národohospodárskej fakulty EU: Finančná politika a optimálny systém EU Bratislava, 9.12.2004, Bratislava: Ekonóm 2005 SBN 80-225-2098-X
 • VINCÚR, Pavol - BLAŠKOVÁ, Mária - FIFEKOVÁ, Elena - CHOLUJ, Vladimír - KOSORÍN, František - LUKÁČIK, Ján - MORVAY, Karol - TOKÁROVÁ, Mária. Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2006. 432 s. ISBN 80-89085-60-1.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko