Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 287   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Národohospodárska politika - vypracované otázky ku skúške
100,0%
0,3 33x
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 2x
Zváranie - Základy výroby automobilov
98,0%
17,1 9x
Farmácia - história farmácie, vývoj farmácie vo svete a na našom území
97,0%
0,6 2x
Sociálna práca s jednotlivcom
96,8%
2,6 9x
Seminárna práca na tému "Izolanty"
96,7%
0,1 14x
Taktika výsluchu obvineného
96,5%
0,3 2x
Kriminalistické skúmanie: Znalci, experti a odborníci
94,3%
0,1 1x
História počítačov - História, Známe osobnosti vývoja počítačov, Generácie počítačov...
94,2%
0,1 4x
Convention on the rights of the child + Terminology of legal english
93,9%
0,1 2x
Elektromagnetické žiarenie
93,7%
0,1 2x
Vývinová psychológia - periodizácia ontogenézy
93,7%
0,1 5x
Databázové spracovanie (Vývojové etapy racionalizácie údajovej základne, Dátabázový systém, Báza dát...)
93,5%
0,1 9x
Štruktúra obyvateľstva
92,8%
2,2 1x
Sociálna práca
92,5%
0,4 70x
Vzostupné a zostupné teórie vnímania
92,5%
0,1 38x
Diagnostika a údržba a opravy cestných vozidiel - Návrh strediska na vykonávanie plánovanej preventívnej údržby a opráv motorových vozidiel
92,3%
0,2 45x
VP Autorské právo a průmyslová práva v informační společnosti
92,3%
0,3 7x
Dlhodobá koncepcia bývania pre marginalizované skupiny obyvateľstva a model jej financovania
92,3%
0,1 4x
Náboženská filozofia
92,3%
0,2 99x
Kybernetika a teória riadenia: minulosť a budúcnosť
92,2%
0,1 9x
Výrobné stroje a zariadenia - semestrálne zadanie
92,2%
31,3 15x
Renesančná architektúra v Bratislave
92,1%
0,1 3x
Pasenie a košarovanie oviec
92,0%
0,2 0x
Modemy - Generácie modemov, Vlastnosti modemu, Pripojenie...
91,9%
0,1 3x
Platónova teória ideálneho štátu
91,0%
0,1 49x
Vplyv češtiny na spisovný slovenský jazyk
90,9%
0,1 10x
Podnikteľský plán - Janko & Janko, s.r.o.
90,9%
0,8 11x
Personálne kompetencie osobnosti učiteľa a ich realizácia
90,6%
0,1 19x
Vodík (lat. Hydrogenium) - písomná práca z chémie
90,3%
0,1 0x
Právo - právny štát, pramene práva, pojem právo
90,3%
0,1 34x
Základné sieťové služby internetu
90,1%
0,4 11x
Financie a mena (teória financií, finančné operácie, finančný trh...)
90,1%
0,3 5x
Vývinová psychológia - Nástup do školy a školský vek
89,8%
0,1 6x
Prednášky z predmetu Účtovníctvo A
89,8%
0,4 2x
Psychológia, psychologické smery
89,5%
0,2 26x
Difúzne procesy pri difúznom zváraní a spájkovaní
89,2%
3,4 12x
Marketing - kompletné poznámky
89,2%
2,0 10x
Počítačová sieť a zariadenia v počítačových sietiach
89,1%
1,5 1x
Filozofická antropológia - materiál ku skúške
89,0%
0,2 165x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: