Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Kriminalistické skúmanie: Znalci, experti a odborníci

«»
Prípona
.rtf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47104
Posledná úprava
07.11.2017
Zobrazené
415 x
Autor:
jergus.fiacan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca, ktorá nesie tému: „Kriminalistické skúmanie- znalci, experti, odborníci“ sa bude snažiť vo všeobecnosti vysvetliť čo to vlastne kriminalistika je, čo je predmetom a objektom kriminalistického skúmania, a objasniť čo a kto sú kriminalistický znalci, experti a odborníci.

Úvod

V súčasnosti patrí kriminalistika medzi tie vedy, ktoré majú obrovské podiel v boji s kriminalitou. Spoločenská funkcia kriminalistiky spočíva v tom, že vypracováva stále nové a čoraz dokonalejšie metódy odhaľovania, predchádzania trestnej činnosti, vyšetrovania a popri tom všetkom pomáha pri zavádzaní týchto kriminalistických metód do vyšetrovacej a rovnako tak aj súdnej praxe. Objasnenie trestnej činnosti, určenie a potrestanie vinníka ale aj pre následnú náhradu škody je vo veľkom množstve prípadov potrebné využitie odborných vedomostí znalcov, odborníkov a expertov.

Kľúčové slová:

Kriminalistika

skúmanie

znalci

experti

odborníci

kriminalistické skúmanie

kriminalistickí znalciObsah:
 • Úvod
  1. Kriminalistika
  2. Predmet a objekt kriminalistického skúmania
  3. Kriminalistické skúmanie
  4. Kriminalistický znalci, experti a odborníci
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Šimovček, Ivan a kol. 2011. "Kriminalistika". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2011 ISBN: 978-80-7380-343-8.
 • Meteňko Jozef, 2012, Kriminalistická taktika, Bratislava 2012, Akadémia PZ v Bratislava ISBN: 978-80-8054-553-6
 • Viktor Porada, Zdeněk Konrád, Jiři Straus, 2014, Kriminalistika, Aleš Čeněk s.r.o. ISBN: 978-80-7380-535-7
 • KRAJNÍK, V. et al. Kriminalistika. Bratislava : Akadémia PZ, 2005. ISBN 80-8054-356-9
 • MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika, C. H. Beck, ISBN: 80-7179-878-9
 • FEDOROVIČOVÁ, I.: Kriminalistické metódy pri dokazovaní. Kandidátska dizertačná práca. Bratislava, PF UK 1993.