Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 232   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy
100,0%
0,5 1x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Národný bezpečnostný úrad - jeho postavenie a význam
100,0%
0,9 12x
Nadobúdanie štátneho občianstva - Pôsobnosť Ministerstva vnútra a polície
100,0%
0,2 4x
Preprava výbušných látok v rámci vnútroštátnej a medzištátnej dopravy
100,0%
2,1 2x
Spolupráca záchrannej zdravotnej služby a hasičského zboru
100,0%
0,2 2x
Potravinová bezpečnosť v krajinách tretieho sveta
99,8%
0,6 6x
Bezpečnostné označenia, symboly a signály v BOZP
99,7%
1,4 28x
Analýza ohrozenia pri práci s drevoobrábacími strojmi - Bezpečnosť práce
99,5%
0,1 33x
Evidencia a skladovanie, použitie, ošetrovanie a označovanie materiálu civilnej ochrany
98,8%
0,4 0x
Základné funkcie služby dopravnej polície
98,6%
0,2 32x
Hrotový sústruh (nebezpečenstva, ohrozenia)
98,6%
3,1 20x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zváraní elektrickým oblúkom
98,3%
2,1 22x
Výkon služby cestných dopravných hliadok pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a výkon služby cestných hliadok pri riadení cestnej premávky
97,9%
0,1 36x
Poriečne oddelenie Odboru poriadkovej polície prezídia Policajného zboru
97,7%
0,1 2x
Bezpečnostný plán ochrany objektu
97,4%
1,7 8x
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
97,1%
0,1 2x
Význam a úloha bozp v stratégií podniku - stratégia BOZP
97,1%
0,2 10x
Detektívna a pátracia činnosť
96,8%
2,5 59x
Charakteristika a vývoj multimédií dnešnej doby
96,6%
0,9 10x
Počítačová kriminalita (téma č. 8)
96,3%
0,2 11x
Systém medzinárodných dohôd upravujúcich činnosť služby cudzineckej polície
96,2%
0,1 9x
Prostriedky využívané pri preprave hotovostí a cenností
96,0%
0,1 12x
Analýza rizík v obci Pribylina
95,9%
0,4 18x
BOZP - Seminárna práca
94,7%
0,1 34x
Hraničný dozor
94,5%
3,9 52x
Predpoklady rekonštrukcie miest kriminalisticky významných udalostí
94,4%
0,1 7x
Kriminalistické skúmanie: Znalci, experti a odborníci
94,3%
0,1 1x
Legislatívny proces a uverejňovanie právnych noriem európskeho práva
94,2%
0,1 8x
Otázky z kriminalistiky na záverečné skúšky Bc.
94,2%
0,2 21x
58 ZÁKON zo 4. februára 2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
93,4%
0,8 0x
Obmedzenia a prekážky - Vizuálne prostriedky na značenie prekážok
93,2%
1,1 2x
Základy dopravno-bezpečnostných činností
93,1%
0,1 2x
Krízový manažment - bezpečnostná situácia
92,9%
0,1 6x
Letecká technika
92,8%
0,1 20x
Štátna služba príslušníkov ozbrojených zložiek - policajti, colníci, vojaci, hasiči a záchranári
92,6%
0,1 28x
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
92,5%
0,2 61x
Manažment rizika - teória a vypracované úlohy
92,4%
0,1 8x
Projektovanie bezpečnostných systémov - poznámky z prednášky
92,3%
0,3 67x
Riadenie bezpečnostných systémov - štátnicové otázky
92,3%
0,1 13x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: