Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Poriečne oddelenie Odboru poriadkovej polície prezídia Policajného zboru

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47972
Posledná úprava
07.10.2021
Zobrazené
28 x
Autor:
peter.bajcsy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto seminárnej práci sa budem zaoberať poriečnym oddelením odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru, kde by som chcel priblížiť ich úlohy, štruktúru služobnú činnosť a podobne. Túto tému som si vybral, aby som ju priblížil čitateľom tejto seminárnej práce.
Čo sa týka tohto odboru skúsenosti s ním nemám žiadne, avšak aj napriek tomu ju chcem priblížiť, nakoľko je to zaujímavé oddelenie a nie je tak obvyklé ako sú samotné Základné útvary.
V prvej časti mojej seminárnej práce sa budem zaoberať prípadnou charakteristikou poriečneho oddelenia a jej hlavnými úlohami.
V druhej časti sa zameriam na formy služobnej činnosti poriečneho oddelenia, kde si v krátkosti rozoberieme jednotlivé formy služobnej činnosti a systemizáciu oddelenia.
V tretej časti sa zameriam na samotnú potápačskú činnosť, nakoľko je to jednou zo základných činností poriečneho oddelenia a tvorí jej podstatu.
...
Poriečne oddelenie je organizačnou zložkou odboru poriadkovej polície prezídia Policajného zboru, ktoré zabezpečuje najmä úlohy v oblasti riadenia potápačskej činnosti v Policajnom zbore. Poriečne oddelenie prezídia Policajného zboru je dislokované v Bratislava na Prístavnej ulici č. 10 a vysunuté pracovisko v Komárne.

Poriečne oddelenie plní úlohy najmä na vodných tokoch, vodných nádržiach, vodných dielach v rámci celého územia Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom nariadením prezidenta Policajného zboru z 2. mája 2011 (úplne znenie v znení nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 12/2012).
Len pre zaujímavosť, poriečne oddelenie má volací znak „ODESA“.
...

Kľúčové slová:

poriečny

poriečne oddelenie

poriadková činnosť

polícia

poriadková polícia

policajný zbor

potápač

potápanie

voda

vodný tok

vodná nádrž

vodné dielo

trestná činnosť

hliadková službaObsah:
 • ÚVOD 3
  1. CHARAKTERISTIKA PORIEČNEHO ODDELENIA A JEJ ÚLOHY 4
  PORIEČNE ODDELENIE 4
  ÚLOHY PORIEČNEHO ODDELENIA 4
  2. FORMY SLUŽOBNEJ ČINNOSTI 6
  HLIADKOVÁ SLUŽBA 6
  HLÁSNA SLUŽBA 7
  ADMINISTRATÍVNE PRÁCE 7
  OSTATNÁ SLUŽOBNÁ ČINNOSŤ 7
  SYSTEMIZÁCIA PORIEČNEHO ODDELENIA 8
  3. POTÁPAČSKÁ ČINNOSŤ 8
  ZÁVER 10
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 11

Zdroje:
 • plk. doc. JUDr. Boris LÖFFLER, PhD. a npor. Mgr. et Mgr. Liliana RÉVESZOVÁ, Analýza aktuálneho stavu procesu plánovania výkonu služby na špecializovaných útvaroch služby poriadkovej polície - Pohotovostný policajný útvar, Poriečne oddelenie PZ
 • Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č.16/2004 o organizácii a výkone potápačskej činnosti.
 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006
 • Nariadenie prezidenta Policajného zboru č. 12/2011 o činnosti poriečneho oddelenia odboru poriadkovej polície prezídia Policajného zboru
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.
 • Zákon č. 73/1998 Z. z.
 • https://www.minv.sk/
 • Facebooková stránka - Polícia slovenskej republiky
 • Video zdroj: https://youtu.be/u6OjcWB8om8