Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Predpoklady rekonštrukcie miest kriminalisticky významných udalostí

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45001
Posledná úprava
10.04.2014
Zobrazené
1 078 x
Autor:
copi171
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kriminalistická rekonštrukcia
Kriminalistická rekonštrukcia je kriminalistická metóda, ktorou sa skúmajú vzájomné súvislosti stôp a objektov a zisťujú sa chýbajúce stopy objektov a ich vzájomné vzťahy na základe analógie1. Je teda založená na zákonoch vzájomnej podmienenosti a súvislosti medzi prvkami ľubovoľného systému. Na základe týchto zákonitosti je možné rekonštruovať jednotlivé predmety, situácie a zároveň skúmať ich vzťahy. Rekonštrukcia sa vykoná, ak má byť napodobnená situácia a okolnosti, za ktorých bol spáchaný trestný čin, alebo ktoré majú k nemu podstatný vzťah, alebo ak má byť preverená výpoveď obvineného, poškodeného alebo svedka, ak iné dôkazy vykonané v trestnom konaní nepostačujú na objasnenie veci.
Druhy kriminalistickej rekonštrukcie
V kriminalistickej literatúre sa možno stretnúť s rôznymi kritériami klasifikácie kriminalistickej rekonštrukcie. Jedným z nich je charakter účasti osôb, ktorým sú známe kriminalisticky významné znaky rekonštruovaného originálu na rekonštrukcii. Ďalším významným kritériom je charakter rekonštruovaných objektov.

Podľa charakteru rekonštruovaných objektov kriminalistické rekonštrukcie možno rozdeliť do štyroch kategórií:
1. rekonštrukcia kriminalisticky významných miest,
2. rekonštrukcia kriminalisticky významných predmetov,
3. rekonštrukcia kriminalisticky významných znakov človeka,
4. rekonštrukcia významných činov a udalostí z kriminalistického hľadiska.

Kľúčové slová:

kriminalistická rekonštrukcia

kriminalisticky významné miesta a udalostiObsah:
 • 1. Kriminalistická rekonštrukcia
  2. Druhy kriminalistickej rekonštrukcie
  3. Rekonštrukcia kriminalisticky významných činov a udalostí
  4. Rekonštrukcia kriminalisticky významných miest
  5. Rekonštrukcia trestných činov proti životu
  6. Rekonštrukcia trestných činov proti zdraviu

Zdroje:
 • KRAJNÍK, V. a kol., Kriminalistika. 1. vyd. Bratislava: APZ, 2002, ISBN: 80-8054-254-6,
 • METEŇKO, J., Kriminalistická taktika. 1. vyd. Bratislava: APZ, 2012, ISBN: 978-80-8054-553-6,
 • PORADA, V. a kol., Kriminalistika. Bratislava: IURA EDITION, 2007, ISBN: 978-80-8078-170-5,
 • VIKTORYOVÁ, J., Vyšetrovanie. Bratislava: APZ, 2013, ISBN: 978-80-8054-548-2,
 • MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J., Kriminalistika. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, ISBN: 80-7179-878-9,
 • ŠIMOVČEK, I. a kol., Kriminalistika. Bratislava: IURA EDITION, 2001, ISBN: 80-89047-12-2,