Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Otázky z kriminalistiky na záverečné skúšky Bc.

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41370
Posledná úprava
02.04.2014
Zobrazené
2 487 x
Autor:
veronika.nika35
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vysvetlite predmet a systém kriminalistiky, popíšte metódy kriminalistiky
Postavenie kriminalistiky vychádza z vymedzenia jej skúmania, čím sa zaoberá t.j. z vymedzenia objektov materiálneho sveta, ktoré je schopná poznávať prostredníctvom svojich metód.
Kriminalistická veda tieto objekty skúma z hľadiska sebe vlastných, špecifických okruhov zákonitosti, ktoré nie sú skúmané žiadnou inou vednou disciplínou. Jedna sa o dva nasledujúce okruhy zákonitostí objektívneho sveta:
1. zákonitosti vzniku a zániku kriminalistických stôp, iných súdnych dôkazov a kriminalistický relevantných skutočnosti o spáchaných trestných činoch (odraz objektov),
2. zákonitosti vyhľadávania, zaisťovania, skúmania a využívania kriminalistických stôp, iných súdnych dôkazov a kriminalistický relevantných skutočnosti v záujme rýchleho, úplného a objektívneho odhaľovania, vyšetrovania a prevencie trestných činov.
...

2. Vysvetlite podstatu a pojem stopy v kriminalistike, popíšte význam a hodnotu kriminalistických stôp a vykonajte klasifikáciu stôp v kriminalistike
Kriminalistické stopy, ich teória, vznik, podmienky existencie, zánik, využívanie a ďalšie aspekty tvoria základnú súčasť modernej kriminalistiky. Pojem „kriminalistická stopa“ vychádza filozofický z teórie odrazu, ktorá učí, že pokiaľ na seba súčasne pôsobia dva alebo viac objektov, odovzdávajú si navzájom informácie o svojich vlastnostiach.
Kriminalistická stopa je každá zmena v materiálnom prostredí kriminalistický relevantnej udalosti, ktorá s ňou súvisí príčinne (miestne alebo časovo) a je zistiteľná, zaistiteľná a využiteľná v procese objasňovania tejto udalosti za pomoci kriminalistikou uznávaných praktický dostupných metód, prostriedkov a postupov.
...

3. Vysvetlite podstatu, pojem a objekty kriminalistickej identifikácie, popíšte druhy kriminalistickej identifikácie a základné spôsoby identifikačného skúmania
Základným východiskom identifikácie v kriminalistike je teória odrazu. Z tejto teórie využíva kriminalistická identifikácia tézu o tom, že materiálne objekty, ktoré sa podieľajú na kriminalistický relevantnej udalosti (páchateľ, nástroje, obuv páchateľa a pod.) pôsobia v priebehu kriminalistický relevantnej udalosti na obklopujúce vonkajšie prostredie - odrážajú sa v ňom, čím na ňom vytvárajú určitú zmenu - odraz. V kriminalistike tieto zmeny majú najčastejšie podobu stôp. Pri kriminalistickej identifikácií sa využívajú jak stopy vo vedomí človeka, tak aj ostatné druhy stôp v materiálnom prostredí.
...

Kľúčové slová:

kriminalistika

predmet a systém kriminalistiky

kriminalistická identifikácia

daktyloskopia

odorológia

trasológia

mechanoskopia

taktické zásady obhliadky

kriminalistická rekonštrukciaObsah:
 • 1. Vysvetlite predmet a systém kriminalistiky, popíšte metódy kriminalistiky
  2. Vysvetlite podstatu a pojem stopy v kriminalistike, popíšte význam a hodnotu kriminalistických stôp a vykonajte klasifikáciu stôp v kriminalistike
  3. Vysvetlite podstatu, pojem a objekty kriminalistickej identifikácie, popíšte druhy kriminalistickej identifikácie a základné spôsoby identifikačného skúmania
  4. Charakterizujte miesto a význam kriminalistickej dokumentácie a vykonajte jej všeobecnú charakteristiku, rozoberte základné zásady spracovania kriminalistickej dokumentácie a popíšte jej jednotlivé druhy
  5. Vysvetlite pojem daktyloskopie a základné zákonitosti, na ktorých je kriminalistická daktyloskopia postavená, vysvetlite vznik a druhy daktyloskopických stôp
  6. Popíšte vyhľadávanie, zviditeľňovanie a zaisťovanie daktyloskopických stôp, vysvetlite daktyloskopické zbierky v kriminalistickej praktickej činnosti
  7. Vysvetlite pojem a objekty kriminalistickej odorológie, vyhľadávanie, zaisťovanie a skúmanie pachových stôp.
  8. Charakterizujte význam, využitie a objekty kriminalistickej biológie
  9. Vysvetlite vyhľadávanie, zaisťovanie a stručne popíšte skúmanie biologických stôp a ich identifikačnú hodnotu
  10. Vysvetlite pojem a objekty kriminalistickej trasológie, význam kriminalistickej trasológie pre praktickú činnosť a vysvetlite postup pri vyhľadávaní a zaisťovaní trasologických stôp
  11. Charakterizujte pojem a objekty kriminalistického skúmania dokumentov, ručného písma, strojového písma a zaisťovanie materiálov na expertízu.
  12. Charakterizujte pojem, význam a objekty kriminalistickej mechanoskopie, vysvetlite vznik a klasifikáciu mechanoskopických stôp
  13. Charakterizujte pojem a objekty kriminalistickej balistiky, popíšte vyhľadávanie a zaisťovanie balistických stôp a kriminalistickú identifikáciu podľa balistických stôp
  14. Vysvetlite pojem ohliadky, význam, druhy a základné taktické zásady obhliadky
  15. Charakterizujte pojem prehliadky, druhy prehliadok a popíšte taktické zásady a postup vykonania domovej prehliadky
  16. Charakterizujte pojem a druhy výsluchu, popíšte taktiku výsluchu a dokumentovanie výsluchu
  17. Charakterizujte pojem a podstatu konfrontácie a popíšte prípravu a taktické zásady vykonania konfrontácie
  18. Charakterizujte pojem, podstatu a druhy rekognície, popíšte prípravu, taktiku a dokumentovanie rekognície
  19. Charakterizujte pojem, podstatu, druhy a význam pátrania
  20. Charakterizujte pojem, podstatu, druhy a význam kriminalistickej rekonštrukcie

Zdroje:
 • Kriminalistická technika pre Bezpečnostný manažment (Š. Dzurčanin, J. Petráš)