Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 599   projektov
3 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 780   |   Strana 1 / 20


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 109x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 194x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 233x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 7x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 98x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 20x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 38x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 8x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 6x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 137x
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6%
0,1 97x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 5x
Štátnicové otázky z predmetu Manažment
98,2%
2,0 5x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 142x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Diagnosticko - poznávacie činnosti manažéra
96,7%
0,1 7x
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2%
0,4 30x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 34x
Štátnicové otázky Bc. Blok B Verejná správa
95,2%
0,4 46x
Štátnicové otázky Bc. Blok C Manažment
95,0%
0,2 64x
Tézy na štátnu skúšku z didaktiky dospelých
94,4%
0,5 14x
Otázky z kriminalistiky na záverečné skúšky Bc.
94,2%
0,2 20x
Regionálna politika - vypracované vybrané otázky
94,2%
0,4 28x
Manažment - štátnicové otázky
93,9%
2,1 9x
Ošetrovateľstvo - magisterské štátnice
93,9%
0,6 83x
Bezpečnosť v počítačových systémoch
93,4%
0,8 4x
Verejná politika - štátnicové otázky
93,2%
0,9 69x
Náuka o materiáloch (vypracované štátnicové otázky)
93,2%
3,2 42x
Mechanické skúšky materiálov - vypracované otázky ku štátniciam
93,2%
0,3 11x
Audítorská metóda v cykle dlhodobého majetku, zásoby, pohľadávky, dlhodobého a krátkodobého finančného majetku, vlastné imanie, rezerv, záväzky, výnosy, náklady...
93,2%
0,1 13x
Dejiny svetového divadla - STREDOVEK - komplet poznámky tradičné VŠMU
93,1%
0,1 7x
Verejná správa - vypracované štátnicové otázky
93,1%
0,2 112x
Ekonomika verejného sektora - štátnicové otázky
92,9%
1,1 6x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 67x
Vypracované štátnicové otázky na Obchodné právo
92,7%
0,5 14x
Poradenská paradigma
92,7%
0,1 9x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu "Financie"
92,6%
0,4 1x
Turizmus, hoteliérstvo a kúpeľníctvo - Okruh B otázok na Bc. štátnice
92,5%
0,1 2x
Teoria sociálnej práce - Vypracované štátnicové otázky
92,3%
0,1 59x
Marketing a manažment - vypracované štátnicové otázky
92,3%
0,5 25x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: