Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 540   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 780   |   Strana 1 / 20


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 94x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 221x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 165x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 29x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 82x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 5x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 1x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 1x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 122x
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6%
0,1 95x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 2x
Štátnicové otázky z predmetu Manažment
98,2%
2,0 5x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 127x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2%
0,4 29x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 30x
Štátnicové otázky Bc. Blok B Verejná správa
95,2%
0,4 41x
Štátnicové otázky Bc. Blok C Manažment
95,0%
0,2 56x
Tézy na štátnu skúšku z didaktiky dospelých
94,4%
0,5 12x
Otázky z kriminalistiky na záverečné skúšky Bc.
94,2%
0,2 18x
Regionálna politika - vypracované vybrané otázky
94,2%
0,4 28x
Ošetrovateľstvo - magisterské štátnice
93,9%
0,6 69x
Bezpečnosť v počítačových systémoch
93,4%
0,8 4x
Verejná politika - štátnicové otázky
93,2%
0,9 69x
Náuka o materiáloch (vypracované štátnicové otázky)
93,2%
3,2 35x
Mechanické skúšky materiálov - vypracované otázky ku štátniciam
93,2%
0,3 10x
Dejiny svetového divadla - STREDOVEK - komplet poznámky tradičné VŠMU
93,1%
0,1 7x
Verejná správa - vypracované štátnicové otázky
93,1%
0,2 110x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 50x
Vypracované štátnicové otázky na Obchodné právo
92,7%
0,5 8x
Poradenská paradigma
92,7%
0,1 8x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu "Financie"
92,6%
0,4 1x
Predmet ekonomickej teórie a jej metodológia, metódy skúmania používané v ekonómií
92,3%
1,0 3x
Teoria sociálnej práce - Vypracované štátnicové otázky
92,3%
0,1 43x
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov - rastlinná časť
92,3%
0,4 17x
Marketing a manažment - vypracované štátnicové otázky
92,3%
0,5 24x
Vypracované otázky z predmetu Marketingová komunikácia
92,3%
0,3 8x
Otázky na písomnú časť štátnych záverečných skúšok zo správneho práva hmotného - štátnicové vypracovanéotázky
92,3%
0,4 5x
Hodnotenie a spracovanie poľnohospodárskych produktov - živočíšna časť
92,3%
0,3 10x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: