Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 780   |   Strana 1 / 20


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 228x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 100x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 186x
Ekonomika a manažment podniku - vypracované otázky na bákalárske štátnice
100,0%
3,3 6x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 91x
Vypracované štátnicové otázky z Mikroekonomie a Makroekonomie
99,8%
0,2 14x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 34x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 3x
Vypracované štátnicové otázky z Personalistiky
99,4%
0,9 4x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 132x
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6%
0,1 96x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 4x
Štátnicové otázky z predmetu Manažment
98,2%
2,0 5x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 135x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Diagnosticko - poznávacie činnosti manažéra
96,7%
0,1 6x
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2%
0,4 30x
Pedagogika - štátnice
95,5%
0,7 32x
Štátnicové otázky Bc. Blok B Verejná správa
95,2%
0,4 42x
Štátnicové otázky Bc. Blok C Manažment
95,0%
0,2 60x
Tézy na štátnu skúšku z didaktiky dospelých
94,4%
0,5 12x
Otázky z kriminalistiky na záverečné skúšky Bc.
94,2%
0,2 20x
Regionálna politika - vypracované vybrané otázky
94,2%
0,4 28x
Ošetrovateľstvo - magisterské štátnice
93,9%
0,6 78x
Bezpečnosť v počítačových systémoch
93,4%
0,8 4x
Mechanické skúšky materiálov - vypracované otázky ku štátniciam
93,2%
0,3 10x
Verejná politika - štátnicové otázky
93,2%
0,9 69x
Náuka o materiáloch (vypracované štátnicové otázky)
93,2%
3,2 36x
Dejiny svetového divadla - STREDOVEK - komplet poznámky tradičné VŠMU
93,1%
0,1 7x
Verejná správa - vypracované štátnicové otázky
93,1%
0,2 110x
Vypracované štátnicové otázky z makroekonómie na DTI
92,9%
14,4 62x
Poradenská paradigma
92,7%
0,1 8x
Vypracované štátnicové otázky na Obchodné právo
92,7%
0,5 12x
Vypracované štátnicové otázky z predmetu "Financie"
92,6%
0,4 1x
Teoria sociálnej práce - Vypracované štátnicové otázky
92,3%
0,1 54x
Predmet ekonomickej teórie a jej metodológia, metódy skúmania používané v ekonómií
92,3%
1,0 3x
Marketing a manažment - vypracované štátnicové otázky
92,3%
0,5 25x
Ruský jazyk (vypracovené otázky na ekonomické štátnice)
92,3%
0,5 29x
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov - rastlinná časť
92,3%
0,4 18x
Otázky na písomnú časť štátnych záverečných skúšok zo správneho práva hmotného - štátnicové vypracovanéotázky
92,3%
0,4 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: