Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

 Home » Referát

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 6 051   |   Strana 1 / 152


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 72x
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0%
0,2 59x
Návrh technológie spájania súčiastok z plastu ultrazvukom
99,3%
0,3 16x
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 11x
Bardejov - história, kultúrne pamiatky a Bardejovské Kúpele
99,0%
0,3 15x
Architektúra procesora typu Intel Pentium 4
98,8%
0,3 1x
Nezamestnanosť (chrakteristika nezamestnanosti, história nezamestnanosti, typy nezamestnanosti...)
98,5%
0,1 1x
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3%
0,1 6x
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1%
1,2 2x
Banková sústava Československej a Českej republiky
97,9%
0,1 2x
Obchodné spoločnosti (104 vypracovaných otázok)
97,5%
0,1 0x
Personalistika, personálna práca, personálna politika, riadenie ľudských zdrojov...
97,4%
0,1 0x
Štýly vedenia ľudí (charakteristika, typy, etické vedenie, vedúci manažér...)
97,4%
0,1 0x
Inovácie (charakteristika, členenie, tvorivý manažér...)
97,4%
0,1 0x
Dopyt a ponuka (charakteristiky a typy dopytu, charakteristiky a druhy ponuky...)
97,4%
0,1 0x
Mzda B - charakteristiky pojmu mzda, mzdový systém podniku, politika odmeňovania...
97,4%
0,1 0x
Manažéri - vykonávatelia procesu manažmentu a vedenia ľudí
97,3%
0,2 59x
Obrábanie materiálu (šablóna) - sústruženie, frézovanie
97,1%
0,2 14x
Strategický marketing (podoby marketingových stratégii, prístupy tvorby cien...)
96,9%
0,1 1x
Podniková kultúra (charakteristika, funkcie, typy...)
96,9%
0,1 0x
Rodinné právo časť 2. (Charakteristika rodinného práva, Pramene rodinného práva, Rodičovské práva a povinnosti...)
96,9%
0,1 1x
Algoritmizácia a programovanie
96,9%
0,4 10x
Rodinné právo - chakrakteristiky a znaky rodinného práva, zákon o rodine...
96,9%
0,1 0x
Motivácia zamestnancov (charakteristika pojmu motivácia, charakteristika motivačného založenia, sedem pravidiel motivácie podľa Plamínka...)
96,9%
0,1 1x
Občianske právo (Definícia občianskeho práva, Delenie občianskeho práva podľa slovenského práva, Delenie občianskeho práva podľa rímskeho práva...)
96,5%
0,1 0x
Typy dôchodkov (starobný, predčasný starobný, invalidný, sirotský, vdovský, vdovecký)
96,4%
0,1 0x
Náklady, výnosy a hospodárnosť (charakteristika pojmov, ich členenie a klasifikácia)
96,4%
0,1 0x
Rodina (Vysvetlenie základných pojmov, Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny, Funkcie rodiny, Konflikt, napätie, kríza, rozvod...)
96,4%
0,1 32x
Úver (definícia bankového systému, finančného trhu, úveru...)
96,4%
0,1 0x
Zdroje financovania majetku podniku
96,4%
0,2 2x
Dane B (charaktarestika dane, daňového systému, daňovej reformy, daňovníka, delenie daní...)
96,4%
0,1 0x
Náklady (charakteristika, význam, členenie...)
96,3%
0,1 0x
Online analytical processing (OLAP)
96,2%
0,4 9x
Protokoly a sieťové architektúry - informatika
96,1%
0,6 15x
Strategický marketing (charakteristiky, princípy, filozofia...)
95,9%
0,1 0x
Temperament, hlavné charakteristiky osobnosti z hľadiska temperamentu
95,9%
0,1 0x
Pracovné právo (charakteristika pracovného práva, objekt pracovného pomeru, obsah pracovného pomeru...)
95,9%
0,1 1x
Medzinádné právo verejné (Spôsoby nadobúdania občianstva, Zánik občianstva...)
95,9%
0,1 0x
Manažment (chrakteristiky manažmentu, úrovne manažérov, manažérske funkcie...)
95,9%
0,1 0x
Emocionálna inteligencia (vymedzenie pojmu, aspekty emocionálnej inteligencie...)
95,9%
0,1 20x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: