Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

 Home » Referát

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 6 037   |   Strana 1 / 151


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Determinanty stratégie sociálno-ekonomického rozvoja. Trh práce - nezamestnanosť a ekonomický rast
100,0%
0,2 59x
Vodcovstvo a charizmatická teória vedenia - Manažment
100,0%
0,2 72x
Návrh technológie spájania súčiastok z plastu ultrazvukom
99,3%
0,3 16x
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 11x
Bardejov - história, kultúrne pamiatky a Bardejovské Kúpele
99,0%
0,3 15x
Architektúra procesora typu Intel Pentium 4
98,8%
0,3 1x
Nezamestnanosť (chrakteristika nezamestnanosti, história nezamestnanosti, typy nezamestnanosti...)
98,5%
0,1 0x
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3%
0,1 5x
Architektonické - staviteľské slohy, obdobia, hlavné znaky, charakteristika
98,1%
1,2 2x
Banková sústava Československej a Českej republiky
97,9%
0,1 2x
Obchodné spoločnosti (104 vypracovaných otázok)
97,5%
0,1 0x
Manažéri - vykonávatelia procesu manažmentu a vedenia ľudí
97,3%
0,2 59x
Obrábanie materiálu (šablóna) - sústruženie, frézovanie
97,1%
0,2 14x
Motivácia zamestnancov (charakteristika pojmu motivácia, charakteristika motivačného založenia, sedem pravidiel motivácie podľa Plamínka...)
96,9%
0,1 0x
Algoritmizácia a programovanie
96,9%
0,4 10x
Strategický marketing (podoby marketingových stratégii, prístupy tvorby cien...)
96,9%
0,1 1x
Rodinné právo časť 2. (Charakteristika rodinného práva, Pramene rodinného práva, Rodičovské práva a povinnosti...)
96,9%
0,1 0x
Občianske právo (Definícia občianskeho práva, Delenie občianskeho práva podľa slovenského práva, Delenie občianskeho práva podľa rímskeho práva...)
96,5%
0,1 0x
Úver (definícia bankového systému, finančného trhu, úveru...)
96,4%
0,1 0x
Rodina (Vysvetlenie základných pojmov, Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny, Funkcie rodiny, Konflikt, napätie, kríza, rozvod...)
96,4%
0,1 32x
Zdroje financovania majetku podniku
96,4%
0,2 1x
Online analytical processing (OLAP)
96,2%
0,4 9x
Protokoly a sieťové architektúry - informatika
96,1%
0,6 15x
Manažment (chrakteristiky manažmentu, úrovne manažérov, manažérske funkcie...)
95,9%
0,1 0x
Emocionálna inteligencia (vymedzenie pojmu, aspekty emocionálnej inteligencie...)
95,9%
0,1 20x
Medzinádné právo verejné (Spôsoby nadobúdania občianstva, Zánik občianstva...)
95,9%
0,1 0x
Pracovné právo (charakteristika pracovného práva, objekt pracovného pomeru, obsah pracovného pomeru...)
95,9%
0,1 0x
Temperament, hlavné charakteristiky osobnosti z hľadiska temperamentu
95,9%
0,1 0x
Strategický marketing (charakteristiky, princípy, filozofia...)
95,9%
0,1 0x
Trestné právo (význam trestného práva, pôsobnosť trestného činu, definícia trestného činu, typy trestného práva...)
95,8%
0,1 0x
Metódy a algoritmy pre riadenie projektov (CPM, PERT)
95,8%
0,3 32x
Buďme krajší - zásahy plastických chirurgov
95,7%
0,5 3x
Bezpečnostné inžinierstvo (Definície - Riziko - vzťahy, Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození...)
95,6%
0,4 2x
Informatika, informačné systémy a možnosti využívania informačných technológií
95,6%
0,1 16x
Komunikácia v organizácii
95,6%
0,3 28x
Družstvo (vnizk družstva, chrakteristika družstva, povinnosti spoločníkov v družstve...)
95,4%
0,1 0x
Štátny rozpočet, fiškálna politika (charakteristika hospodárskej politiky, funkcie hospodárskej politiky...)
95,4%
1,0 0x
Dopyt a ponuka (87 vypracovaných otázok)
95,4%
0,1 0x
Stres a stresové situácie (charakteristika stretsu, príznaky stresu...)
95,4%
0,1 0x
Emócie (charakteristika emócii, charakteristika nálady...)
95,4%
0,1 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: