Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Psychologický profil ideálneho manažéra

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13768
Posledná úprava
16.06.2021
Zobrazené
412 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Funkcia manažéra

Manažér je ústrednou osobnosťou v podniku, oddelení alebo prevádzke. Nesie zodpovednosť nielen za výkon úloh, ale do značnej miery ovplyvňuje aj pracovnú atmosféru, interpersonálne vzťahy a ich budovanie vrámci pracovnej skupiny alebo tímu. Manažéri na strednej a nižšej úrovni riadenia sa stávajú spojovacím článkom medzi vedením a podriadenými, takže musia čeliť tlaku z oboch strán. Je dôležité, aby sa manažérske posty obsadzovali tými pracovníkmi, ktorí disponujú súborom vlastností nevyhnutných pre výkon tejto esenciálnej funkcie.

Vodcovstvo

V každej skupine spojenej sociálnymi vzťahmi sa okamžite alebo v krátkej dobe objaví jedinec snažiaci sa postaviť sa na jej čelo a prevziať vedenie. Niekedy sa takýchto jedincov vyčlení viac. Vtedy nastáva pozičný boj, jeho výsledkom je trvalé alebo dočasné víťazstvo jedného zo súperov. Vedľajším dôsledkom často býva rozdrobenie pôvodnej pracovnej skupiny na menšie skupinky podľa sympatií k jednotlivým súperom.
Vedúca osobnosť disponuje kombináciou vlastností, ktoré ho predurčujú na pozíciu vodcu. Hoci tieto vlastnosti sú často považované za významné, samé o sebe nezaručujú úspech. Dobrý manažér by mal byť vodcovský typ, rozhodný , priebojný, kritický.

Formálne vodcovstvo

Formálne pracovné skupiny sú oficiálne určené sociálne skupiny rozdelené na základe organizačnej štruktúry. Tieto formálne skupiny majú formálneho vodcu, oficiálne určeného podnikovým administratívnym aparátom. Takýto vodca môže a nemusí byť aj neformálnym vodcom. Môže ísť o riaditeľa pobočky,vedúceho dielne, riaditeľa úseku, vedúceho oddelenia, vedúceho úseku, atď
...

Kľúčové slová:

manažér

profil manažéra

psychologický profil

psychológia

vodca

vodcovstvo

formálny vodca

podriadený

nadriadený

kritika

motivácia

motivovanie

komunikácia

vzhľad

rola manažéra

dominanciaObsah:
 • Psychologický profil ideálnehomanažéra 1
  Obsah 2
  Funkcia manažéra 3
  Vodcovstvo 3
  Formálne vodcovstvo 3
  Neformálne vodcovstvo 3
  Dominancia 5
  Umenie kritiky 5
  Umenie motivovať 5
  Charizma 6
  Umenie komunikovať 6
  Verbálna komunikácia 7
  Neverbálna komunikácia 8
  Odlišnosť od priemeru 9
  Schopnosť presviedčať 10
  Osobnostné predpoklady 11
  Manažérska rola 11
  Použitá literatúra 14

Zdroje:
 • Szarková Miroslava, Psychológia,Bratislava, Ekonóm, 2004
 • Tegze Oldřich, Neverbální komunikace, Praha, Computer Press, 2003
 • Bělohlávek František, Desatero manažera, Praha, Computer Press, 2003
 • Provazník Vladimír, Psychologie pro ekonomy a manažery, Praha, Grada Publishing, 2002
 • Termann Stanislav, Umění přesvědčit a vyjednat, Praha, Grada Publishing, 2002
 • Szarková Miroslava, Komunikácia v manažmente, Bratislava, Ekonóm, 2002
 • Štěpaník Jaroslav, Kohoutek Rudolf, Psychologie práce a řízení, Brno, CERM, 2000