Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 289   |   Strana 1 / 8


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Paradigma v psychológii (deskriptívny prístup, Thomas Samuel Kuhn)
100,0%
0,8 4x
Staroba a voľný čas (Starnutie, Voľný čas, Inštitucionálna starostlivosť o starých ľudí)
100,0%
0,4 25x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 53x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 40x
Motivácia človeka v ťažkých životných situáciách
99,7%
0,1 19x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 1x
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3%
0,1 6x
Motivácia a stimulovanie zamestnancov
98,0%
0,1 12x
Tvarová psychológia - Geštalt psychológia
96,9%
0,2 21x
Konflikt - využitie teórie konfliktov v chápaní príčin globálnej ekologickej krízy
96,9%
0,1 0x
Agresivita u detí (Seminárna práca z predmetu Psychológia)
96,7%
0,1 0x
Karen Horneyová a Harry Stack Sullivan
96,6%
0,2 23x
Týranie detí a jeho dôsledky
96,6%
0,2 166x
Osobnosť podľa C. G. Junga v kontexte dneška
96,5%
0,1 16x
Sociálna percepcia - seminárna práca
96,3%
0,1 24x
Emocionálna stabilita policajta/zamestnanca verejnej správy a možnosti jej utvárania
96,1%
0,1 18x
Emocionálna inteligencia (vymedzenie pojmu, aspekty emocionálnej inteligencie...)
95,9%
0,1 20x
Stres a stresové situácie (charakteristika stretsu, príznaky stresu...)
95,4%
0,1 1x
Sociálne reprezentácie duševnej choroby
94,5%
0,1 1x
Psychológia - poruchy osobnosti
94,5%
0,1 54x
Biologické mechanizmy správania
94,5%
0,1 4x
Seminárna práca na tému Sebavedomie
94,5%
0,2 17x
Test psychológia (vypracované otázky za pomoci knihy "Úvod do psychológie pre manažérov")
94,1%
0,1 3x
Psychológia v systéme vied - seminárna práca
94,0%
0,1 4x
Teória detekcie signálov a vnímanie
93,7%
0,1 4x
Psychológia vzťahu medzi učiteľom a žiakom
93,6%
0,1 10x
Psychológia osobnosti - schopnosti a inteligencia
93,5%
0,1 20x
Tvorivosť - Kreativita myslenia
93,3%
0,1 3x
Efektívne presviedčanie
93,3%
0,1 33x
Agresivita jednotlivca na pracovisku
92,8%
0,1 6x
Vývin vnímania u detí a dospelých
92,8%
0,1 7x
Psychodiagnostické metody v práci učitele primárního vzedlávání
92,3%
0,7 1x
Psychológia (motivácia, vývoj psychológie, smery)
92,2%
0,1 24x
Emócie a city - znaky, základné vlastnosti a delenie emócií a citov
92,2%
0,1 13x
Postrtraumatická stresová porucha (História PTSP, Príznaky a prejavy, Výskyt a obete, Diagnostika, Liečba)
92,1%
0,3 4x
Sociálne motívy ako regulátory medziľudských vzťahov - Výkonová motivácia, Úspech a neúpech, Need affiliaton, Intimita, Potreba a túžba po moci
92,1%
0,1 4x
Emócie a city
92,0%
0,1 36x
Vypracované otázky na predmet Psychológia
92,0%
0,3 58x
Emocionalita (čo je „emocionalita/city“, funkcie citov, zložky emócií...)
91,8%
14,0 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: