Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Agresivita u detí (Seminárna práca z predmetu Psychológia)

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48222
Posledná úprava
21.11.2022
Zobrazené
395 x
Autor:
aaaa
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. TEORETICKÉ VYMEDZENIE PROBLÉMU - AGRESIVITA

Agresivita u detí je závažným problémom v školskom prostredí, pričom počet agresívnych detí v posledných desaťročiach neustále narastá. (Říčan, 1995, s. 17) Agresívne správanie možno definovať ako „porušenie sociálnych noriem, ako správanie obmedzujúce práva a narušujúce integritu sociálneho okolia“. (Fischer a Škoda, 2009, citovaní podľa Fulkovej, 2020, s. 43) Pojem agresivita chápeme ako sklon k agresívnemu správaniu a pojem agresia možno popísať ako prejav agresívneho správania. „Agresivita je osobnostná premenná alebo trvalá dispozícia správať sa za určitých okolností agresívne. Agresia je úmyselné ubližovanie, poškodzovanie - fyzické, psychické, materiálne, ktoré svojou povahou narúša normy a nie je motivované snahou pomôcť. Je to taký akt správania, ktorého základnými charakteristikami sú násilie, útočnosť a deštrukcia.“ (Kariková, 2001, citovaná podľa Fulkovej, 2020, s. 43)

Každý človek má v sebe zabudovanú určitú mieru agresivity. Nepredstavuje pre nás problém, ale nevyhnutnosť, nakoľko zvyšuje šancu na prežitie v spoločnosti. Problémom však je, pokiaľ má človek vysokú mieru agresivity, pretože má sklony k častému agresívnemu jednaniu. Agresivita môže dokonca ovládať aj jeho život, a tak človek zvádza neustály vnútorný boj. Takíto ľudia mávajú často väčšie sklony k urážlivosti a komplikácie v medziľudskej komunikácií. Navyše sa od nich spoločnosť často stráni, pretože ich považujú za nebezpečných. (Martínek, 2009, s. 9) Ďalším problémom spojeným s agresivitou u detí je šikanovanie, ktorého výskyt taktiež stúpa. S veľkou pravdepodobnosťou sa už takmer v každej triede nájde dieťa, ktoré je nadpriemerne agresívne. Najčastejšie to bývajú chlapci, avšak ani dievčatá nie sú výnimkou. (Říčan, 1995, s. 8, 17)
...

Kľúčové slová:

agresivita

deti

kazuistika

riešenie problému

psychológia

škola

agresívna správanie

násilie

agresia

vybitie agresie

správanie

anamnéza

rodinná anamnéza

školská anamnéza

sociálna anamnézaObsah:
 • 1. TEORETICKÉ VYMEDZENIE PROBLÉMU - AGRESIVITA
  1.1 Smery agresivity
  1.2 Príčiny agresivity
  2. KAZUISTIKA DIEŤAŤA
  2.1 Rodinná (osobná) anamnéza dieťaťa
  2.2 Školská anamnéza dieťaťa
  2.3 Sociálna anamnéza dieťaťa
  3 RIEŠENIE PROBLÉMU
  3.1 Návrhy riešenia problému
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Zdroje: