Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 562   |   Strana 1 / 40


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 40x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 53x
Staroba a voľný čas (Starnutie, Voľný čas, Inštitucionálna starostlivosť o starých ľudí)
100,0%
0,4 25x
Paradigma v psychológii (deskriptívny prístup, Thomas Samuel Kuhn)
100,0%
0,8 4x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9%
0,1 20x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 1x
Vplyv životných príbehov na výber povolania a najvyššie dosiahnuté postavenie
99,1%
0,1 3x
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0%
0,1 39x
Samovraždy (spoločenský problém, klasifikácia, príčiny, prostriedky a spôsoby spáchania, prevencia, sebapoškodzovanie)
98,5%
0,1 32x
Poruchy stravovania (obezita, bulímia, anorexia)
98,4%
0,1 40x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 32x
Psychologický profil ideálneho manažéra
98,3%
0,1 6x
Interpersonálne teórie (Horneyová, Sullivan)
98,1%
0,1 22x
Motivácia a stimulovanie zamestnancov
98,0%
0,1 12x
Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa
97,9%
0,1 22x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Mediálna manipulácia ako spôsob vytvárania verejnej mienky na príklade Slovenska
97,5%
0,1 38x
Empatia a možnosti jej rozvoja
96,9%
0,1 21x
Tvarová psychológia - Geštalt psychológia
96,9%
0,2 21x
Agresivita (seminárna práca + výskum)
96,8%
0,2 139x
Agresivita u detí (Seminárna práca z predmetu Psychológia)
96,7%
0,1 0x
Pracovné prostredie a kultúra práce
96,7%
0,1 19x
Psychológia v práci manažéra
96,6%
0,6 28x
Karen Horneyová a Harry Stack Sullivan
96,6%
0,2 23x
Týranie detí a jeho dôsledky
96,6%
0,2 166x
Poruchy psychického vývinu - autizmus
96,5%
0,1 57x
Osobnosť podľa C. G. Junga v kontexte dneška
96,5%
0,1 16x
Rodina (Vysvetlenie základných pojmov, Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny, Funkcie rodiny, Konflikt, napätie, kríza, rozvod...)
96,4%
0,1 32x
Skupinové správanie: seminárna práca
96,3%
0,1 9x
Potreby - seminárna práca
96,2%
0,6 2x
Násilie páchané na deťoch
96,1%
0,1 84x
Emocionálna stabilita policajta/zamestnanca verejnej správy a možnosti jej utvárania
96,1%
0,1 18x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 7x
Emocionálna inteligencia (vymedzenie pojmu, aspekty emocionálnej inteligencie...)
95,9%
0,1 20x
Psychológia v práci manažéra - Emočná inteligencia
95,9%
0,1 12x
Psychológia práce - skriptá
95,8%
0,7 102x
Erotika v interakciách mládeže
95,7%
0,2 4x
Dôsledky porúch správania
95,6%
0,1 17x
Psychológia a reklama
95,5%
4,3 34x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: