Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 556   |   Strana 1 / 39


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti
100,0%
0,2 52x
Analýza potenciálu multiplayerových PC hier pre rozvoj vodcovských zručností na príklade hry Counterstrike
100,0%
0,8 5x
Problémy rodiny v súčasnosti a jej postavenie v spoločnosti
100,0%
0,3 37x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9%
0,1 14x
Facilitácia podporných sietí rodinného systému
99,4%
0,3 1x
Vplyv životných príbehov na výber povolania a najvyššie dosiahnuté postavenie
99,1%
0,1 3x
Aplikovanie metód psychologickej výchovy z praxe aj z teoretickej stránky
99,0%
0,1 38x
Samovraždy (spoločenský problém, klasifikácia, príčiny, prostriedky a spôsoby spáchania, prevencia, sebapoškodzovanie)
98,5%
0,1 27x
Poruchy stravovania (obezita, bulímia, anorexia)
98,4%
0,1 36x
Rodina a rozvod ako jedna z možných alternatív riešenia manželskej krízy, mediácia
98,3%
0,2 32x
Interpersonálne teórie (Horneyová, Sullivan)
98,1%
0,1 21x
Motivácia a stimulovanie zamestnancov
98,0%
0,1 8x
Poruchy zmyslového a motorického aparátu a ich vplyv na vývin dieťaťa
97,9%
0,1 19x
Skriptá - Psychológia pre manažérov
97,7%
0,6 8x
Mediálna manipulácia ako spôsob vytvárania verejnej mienky na príklade Slovenska
97,5%
0,1 36x
Empatia a možnosti jej rozvoja
96,9%
0,1 19x
Tvarová psychológia - Geštalt psychológia
96,9%
0,2 17x
Agresivita (seminárna práca + výskum)
96,8%
0,2 133x
Pracovné prostredie a kultúra práce
96,7%
0,1 18x
Karen Horneyová a Harry Stack Sullivan
96,6%
0,2 22x
Psychológia v práci manažéra
96,6%
0,6 27x
Týranie detí a jeho dôsledky
96,6%
0,2 164x
Poruchy psychického vývinu - autizmus
96,5%
0,1 51x
Osobnosť podľa C. G. Junga v kontexte dneška
96,5%
0,1 14x
Skupinové správanie: seminárna práca
96,3%
0,1 8x
Potreby - seminárna práca
96,2%
0,6 2x
Emocionálna stabilita policajta/zamestnanca verejnej správy a možnosti jej utvárania
96,1%
0,1 12x
Násilie páchané na deťoch
96,1%
0,1 83x
Spolupráca orgánov Európskej únie pri realizácii migračnej politiky EU
96,0%
0,3 6x
Psychológia v práci manažéra - Emočná inteligencia
95,9%
0,1 11x
Psychológia práce - skriptá
95,8%
0,7 95x
Erotika v interakciách mládeže
95,7%
0,2 4x
Dôsledky porúch správania
95,6%
0,1 15x
Sociálna psychológia - vypracované otázky
95,5%
0,1 9x
Psychológia a reklama
95,5%
4,3 33x
Rýchlostné správanie
95,4%
0,4 0x
Neverbálna komunikácia - seminárna práca
95,4%
0,1 34x
Pociťovanie a vnímanie (všeobecná psychológia)
95,2%
0,1 11x
Poruchy správania z pohľadu Adlerovskej individuálnej psychológie
94,7%
0,1 28x
Teórie osobnosti
94,6%
0,3 13x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: