Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Psychológia v práci manažéra

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38419
Posledná úprava
02.10.2011
Zobrazené
3 137 x
Autor:
koll86
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Psychológia v práci manažéra

1. Rozhodovanie (psychologické aspekty, limity, strom rozhodovania, modely, stratégie)
- predstavuje jednu z najvýznamnejších aktivít, ktoré manažéri v organizáciách realizujú.
- je akt voľby medzi najmenej 2 možnosťami konania (správania sa).
- je zložkou sekvenčných manažérskych funkcií, najvýraznejšie sa však uplatňuje v plánovaní, lebo jadro plánovacích procesov tvoria rozhodovacie procesy.

Nekvalitné rozhodovanie môže byť pritom jednou z významných príčin podnikateľského neúspechu.
Z psychologického hľadiska má typológia rozhodnutí význam vo väzbe na hlavnú činnosť manažéra – riadenie a vedenie ľudí. Preto sa v rámci nej musí brať do úvahy aj postavenie a osobnosť manažéra, jeho odborná pripravenosť, psychické vlastnosti, schopnosti a ostatné jeho zručnosti...

2. Hodnotenie zamestnancov (funkcie, frekvencia, kritériá)
- Hodnotenie pracovníkov v podniku patrí k najzložitejším personálnym činnostiam. - Hodnotenie vo všeobecnosti možno pokladať za základný spôsob spoznávania predmetu, javu, plánovanej alebo uskutočnenej činnosti, o zistenie, či posudzovaná skutočnosť je v zhode s vopred vytýčeným cieľom.

Úlohy hodnotenia pracovníkov
- skúma ako si pracovník plní povinnosti, požiadavky pracovného miesta, jeho správanie k zákazníkom,
- takto získané výsledky analyzuje a oboznamuje s nimi hodnotených pracovníkov,
- hľadá opatrenia na zlepšovanie pracovnej výkonnosti pracovníkov podniku.
...

2.1. Motivácia (teórie motivácie, regulátory a motivátory v práci manažéra)
Motivácia - je psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb a k dosiahnutiu osobných a organizačných cieľov. Je to vôľa niečo dosiahnuť.

Ľudské správanie je takmer vždy niečím psychologicky motivované. Pohnútkami ľudského správania sú však i biologické, kultúrne a situačné aspekty. I keď človek často vedome rozhoduje o tom, či bude konať na základe svojich motivácií, tie pôsobia na človeka i na podvedomej úrovni (napr. vplyv skrytou silou reklamy)...

Kľúčové slová:

psychológia

manažér

rozhodovanie

motivácia

komunikáciaObsah:
 • 1. Rozhodovanie (psychologické aspekty, limity, strom rozhodovania, modely, stratégie)
  2. Hodnotenie zamestnancov (funkcie, frekvencia, kritériá)
  2.1. Motivácia (teórie motivácie, regulátory a motivátory v práci manažéra)
  3. Komunikácia (verbálna, neverbálna –znaky, druhy, chyby v komunikácii)
  4. Inteligencia (druhy, posudzovanie), emočná inteligencia
  5. Prijímací pohovor – uchádzač (príprava, stratégia, chyby), manažér (kritéria pre výber, hodnotenie)
  6. Záťaž a stres (stresory – druhy, typy, eustres a distres, znaky a prejavy stresu na úrovni endokrinnej, fyziologickej, behaviorálnej a psychologickej, pojmy strach, úzkosť, konflikt, frustrácia, amygdala)
  7. Manažment zmeny (znaky potreby zmeny, práca s ľuďmi pri príprave zmeny)
  8. Štýly vedenia ľudí v manažmente / kaučing
  9. Tvorivosť v práci manažéra (znaky, postupy, využitie tvorivého potenciálu zamestnancov)
  10. Budovanie tímu

Zdroje:
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko