Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Paradigma v psychológii (deskriptívny prístup, Thomas Samuel Kuhn)

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13594
Posledná úprava
14.05.2021
Zobrazené
2 157 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Koncept paradigmy všeobecne

Pojem paradigma prvýkrát použil Thomas Samuel Kuhn vo svojej najznámejšej knihe Štruktúra vedeckých revolúcii (1962). V trinástich kapitolách pojednáva najskôr o tzv. normálnej vede, neskôr o procese vzniku vedeckých teórii, a nakoniec o tzv. vedeckých revolúciach.
Vo svojej práci spochybňuje obraz vedy, ktorá sa vyvíja tým, že hromadí poznatky a kladie dôraz na absolútne pravdy, v prospech vedy, ktorá skúma fakty relatívne ku kontextu, v ktorom sa jej objavy odohrávajú. Poukazuje na to, že celkový smer výskumu vo vede je úzko spojený s jej znalostnou úrovňou a dokonca sociálnym kontextom. Toto vedie ku skokovému vývoju poznatkov, výsledkom čoho môže byť až zásadný obrat v danej vedeckej disciplíne - vedecká revolúcia.
Kuhn sám má titul Ph.D z fyziky, a aj keď následne študoval filozofiu a históriu, v spomínanej práci (ktorú sám nazýva „esej“) uvádza skoro výhradne príklady z prírodných vied. Tiež priamo o povahe prírodovedného poznania tvrdí, že je určované aj sociálnym aspektom, čo vyvolalo najväčšie kritické odozvy. Jeho kritici mu v zásade vyčítali, že robí z vedy subjektívny a iracionálny podnik, voči čomu sa ohradil (takisto ako proti obvineniam z prostého relativizmu). Napriek diskusii, ktorá nasledovala (a možno aj vďaka nej), sa Kuhnove myšlienky stali značne populárnymi aj mimo svojho pôvodného oboru - filozofie vedy.
Sme toho názoru, že v sociálnych vedách si zaslúži koncept paradigmy minimálne takú pozornosť ako v oblasti prírodných vied. Psychológia by sa z tohto hľadiska mohla stať dokonca reprezentatívnym oborom, nakoľko sa snaží vedecky skúmať snáď to najmenej vedeckému skúmaniu prístupné - ľudskú psychiku a chovanie.
...

Kľúčové slová:

paradigma

kognitívna revolúcia

psychológia

veda

Kuhn

psychológ

multikulturalizmus

Thomas Samuel Kuhn

vedecká revolúcia

revolúciaObsah:
 • Obsah 4
  1. Paradigma v psychológii 6
  Koncept paradigmy všeobecne 7
  Normálna veda 7
  Normálna veda ako riešenie hádaniek 10
  Anomálie a vznik vedeckých objavov 11
  Krízy a vznik vedeckých revolúcii 13
  Odpoveď na krízu 14
  Povaha a nutnosť vedeckých revolúcii 14
  Revolúcie ako zmeny pohľadu na svet 15
  Neviditeľnosť revolúcii 17
  Kritika Kuhnovej paradigmy 19
  Kuhnova odpoveď na kritiku do roku 1970 23
  Vyústenie revolúcii 23
  Revolúcie ako zdroj pokroku 25
  Diskusia k paradigme po roku 1970 27
  Metóda citačnej analýzy ako kritérium existencie vedeckých revolúcii 34
  Polemika o kognitívnej revolúcii 41
  Kuhn a Feyerabend 45
  Koncept paradigmy za posledných 10 rokov 47
  Posledné Kuhnove diela 53
  Zhrnutie a záver diskusie o paradigme v psychológii 57
  2. Kompendium medzinárodnej psychológie 59
  Úvod 60
  Stručný prehľad medzinárodnej psychológie 61
  Počet psychológov 61
  Definícia psychológa 61
  Vzdelanie a výcvik 62
  Elektronická komunikácia 62
  Európa 62
  Feminizácia psychológie 64
  Nové koncepty v psychológii - multikulturalizmus 64
  Indigenácia 65
  Medzinárodná psychológia vzhľadom na Čechy a Slovensko 65
  Česká republika 66
  Slovensko 67
  Medzinárodná psychológia vzhľadom na vybrané krajiny sveta 68
  Japonsko 68
  Latinská Amerika 68
  Nemecko 69
  Čínska Ľudová Republika 72
  Krajiny Čiernej Afriky 73
  Austrália 75
  Post-sovietska psychológia 76
  Zaujímavosti z histórie svetovej psychológie 79
  Zhrnutie a záver kompendia 85
  Južná Amerika 85
  Ázia 85
  Východná Ázia 86
  Južná Ázia 86
  Afrika 86
  4. Záver 88
  4. Literatúra 90

Zdroje:
 • Adams, D. 1979. Hitchhikers guide to galaxy.
 • Baars, B. J. (1986). The cognitive revolution in psychology. New York: Guilford Press.
 • Bacon, F. 1620. Novum organum. Preložené 1863.
 • Bird, A. (2001). Kuhn’s wrong turning. Studies in History and Philosophy of Science, 33, 443-463.
 • Boyd, R. 1979. Metaphor and Thought.
 • Briskman, L. B. (1972). Is a Kuhnian analysis applicable to psychology? . Science Studies, 2, 85-89.
 • Bullock A., Trombley, S., [Eds] The Fontana Dictionary of Modern Thought, London: Harper-Collins, 1999, pp.669-737
 • Buss, A. R. (1978). The structure of psychological revolutions. . Journal of the History of Behavioral Sciences, 14, 57-64.
 • Coleman, S. R., & Salamon, R. (1988). Kuhn's Structure of scientific revolutions in the psychological journal literature, 1969-1983: A descriptive study. Journal of Mind and Behavior, 9, 415-445.
 • Doppelt G. "Kuhn's Epistemological Relativism", Inquiry 21 ( 1978), 33-86.
 • Driver-Linn, E. (2003). Where is psychology going? Structural fault lines revealed by psychologists' use of Kuhn. American Psychologist, 58, 269-278.
 • Driver-Linn, E. 2004. American Psychologist. May-June 2004 Vol. 59, No. 4, 273-274
 • ...
 • Lakatos, 1. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programs. In I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.) Criticism and the growth of knowledge (pp. 91-196). Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Lakatos, I. (1978). The methodology of scientific research programs. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Laudan, L. (1977). Progress and its problems: Toward a theory of scientific growth. Berkeley, CA: University of California Press
 • Laudan, L. (1984). Science and values: The aims of science and their role in scientific debate. Berkeley, CA: University of California Press.
 • Laudan, L. (1990a). Science and relativism: Some key controversies in the philosophy of science. Chicago: University of Chicago Press.
 • Laudan, L. (1990b). Normative naturalism. Philosophy of Science, 57, 44-59.
 • Laudan, L. (1996). Beyond positivism and relativism: Theory, method, and evidence. Boulder, CO: Westview.
 • Laudan, L. (1998). Dissecting the holist picture of scientific change. In J. Kourany (Ed.), Scientific knowledge: Basic issues in the philosophy of science (pp. 327-338). New York: Wadsworth.
 • Leahey, T. H. (1992). The mythical revolutions of American psychology. . American Psychologist, 47, 308-318.
 • Leigland, S. (2000). On cognitivism and be- haviorism. American Psychologist, 55, 273-274.
 • Malm, L. (1993), The Eclipse of Meaning in Cognitive Psychology. Journal of Humanistic Psychology, Vol. 33, No. 1, 67-87
 • ...
 • Wassenaar, D. R. (1998). A history of ethical codes in South African psychology: An insider’s view. South African Journal of Psychology, 28, 135-145.
 • Wedding, D., & Stevens, M. J. (Eds.). (2007). Psychology: An IUPsyS global resource (Edition 2007) [CD-ROM]. International Journal of Psychology, 42(Suppl. 1).
 • Weimer, W. B., & Palermo, D. S. (1973). Paradigms and normal science in psychology. Science Studies, 3, 211-244.
 • Weinberg, S. (1998): The revolution that didn’t happen. The New York Review of Books, XLV(15): 48-52.
 • Weinberg, S. (1999): T.S. Kuhn’s ‘Non-Revolution’: An Exchange. The New York Review of Books, XLVI (3): 49.
 • WHO (2006). Brain drain saps the lifeblood of health care from Africa: WHO. Retrieved April 7, 2006, from http://www.todayonline.com/articles/111521.asp.
 • Williams, L. P. (1970). Normal science, scientific revolutions and the history of science. In I. Lakatos & A. Musgrave (Eds.), Criticism and the growth of knowledge (pp. 49-50). Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Yang Huo, 1992. Confucian Analects, p. 227