Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 626   projektov
6 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 222   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda
100,0%
0,3 21x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 16x
Poznámky, ktoré pomôžu pri skúške z predmetu Manažment
97,7%
0,5 6x
Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise
97,4%
0,1 4x
Úrazy elektrickým prúdom v prednemocničnej starostlivosti
97,4%
0,6 15x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 4x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 59x
Sociálne poradenstvo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
96,9%
0,1 5x
Metodológia sociálnych vied
96,5%
0,2 30x
Myslenie - seminárna práca
96,3%
0,1 9x
Komunitná sociálna práca - seminárna práca
95,7%
0,1 41x
Prieskum výskytu šikanovania na základnej škole
95,1%
1,4 30x
Sociálne modely - seminárna práca
94,8%
0,1 2x
Dejiny Rómov
94,2%
0,5 23x
Regionálna politika - vypracované vybrané otázky
94,2%
0,4 28x
Výklad snov
94,0%
0,1 38x
Vybrané teórie sociálnej práce
94,0%
0,1 3x
Náhradná rodinná starostlivosť
92,7%
0,1 174x
Sociálna práca
92,5%
0,4 66x
Teorie sociálnej práce - kompletne vypracované otázky
92,3%
1,1 40x
Druhy sociálnych služieb (predmet Sociálne služby)
92,3%
0,2 8x
Domáce násilie
92,1%
0,1 103x
Historické medzníky rómskeho jazyka
91,6%
0,1 3x
Krízová intervencia - všeobecné určenia, východiskové body a princípy krízovej intervencie, základné vymedzenia krízovej intervencie vo vzťahu k psychoterapii
91,4%
0,1 9x
Sociálna psychológia (Socializácia, Sociálne učenie)
91,3%
0,2 14x
Verbálna komunikácia - poznámky
91,1%
0,1 0x
Teória sociálnej práce, humanistické a existenciálne teórie
91,1%
0,1 5x
Sociálno politické aspekty v renesančnej filozofii
91,0%
0,1 7x
Filozofia rómskeho myslenia
90,7%
0,1 14x
Sociálna patológia - vypracované otázky
90,6%
0,2 21x
Sociálne poradenstvo a prevencia
89,4%
0,2 30x
Sociálna komunikácia
89,4%
0,1 11x
Poznámky z predmetu Úvod do štúdia sociálnej práce
89,2%
0,1 0x
Odkaz Nového zákona v kresťanskom učení
89,0%
0,1 1x
Ochrana ženy a plodu v tehotenstve
88,8%
0,1 2x
Prostitúcia
88,6%
0,1 39x
Vybrané kapitoly z kriminológie
88,4%
0,1 17x
Teória sociálnej práce
88,0%
0,4 15x
Poznámky z predmetu Občianske právo
87,7%
0,2 1x
Psychológia osobnosti - základná psychologická disciplína
87,2%
0,1 9x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: