Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 224   |   Strana 1 / 6


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
RÓMSKY JAZYK RÓMSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-RÓMSKY SLOVNÍK PRE UČITEĽOV RÓMSKYCH ŽIAKOV A DEFINÍCIA RÓMSKEHO JAZYKA, JEHO HISTÓRIA
100,0%
1,2 12x
Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda
100,0%
0,3 26x
Funkcie sociálnej politiky a ich uplatnenie v Slovenskej republike
100,0%
0,2 25x
Rodinný systém v sociálnej práci, aplikovanie systémového prístupu v sociálnej práci
98,4%
0,2 0x
Banková sústava Československej a Českej republiky
97,9%
0,1 2x
Poznámky, ktoré pomôžu pri skúške z predmetu Manažment
97,7%
0,5 7x
Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise
97,4%
0,1 7x
Úrazy elektrickým prúdom v prednemocničnej starostlivosti
97,4%
0,6 19x
Škola a rodina ako sociálne inštitúcie
97,1%
0,1 6x
Sociálne poradenstvo na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny
96,9%
0,1 6x
Osobnosť sociálneho pracovníka
96,9%
0,1 66x
Metodológia sociálnych vied
96,5%
0,2 35x
Myslenie - seminárna práca
96,3%
0,1 11x
Komunitná sociálna práca - seminárna práca
95,7%
0,1 47x
Prieskum výskytu šikanovania na základnej škole
95,1%
1,4 30x
Sociálne modely - seminárna práca
94,8%
0,1 3x
Dejiny Rómov
94,2%
0,5 24x
Regionálna politika - vypracované vybrané otázky
94,2%
0,4 28x
Výklad snov
94,0%
0,1 41x
Vybrané teórie sociálnej práce
94,0%
0,1 4x
Arteterapia - liečba umením
93,9%
0,1 12x
Teória detekcie signálov a vnímanie
93,7%
0,1 4x
Sociálna psychológia - Úvod do sociálnej psychológie, História, vývin sociálnej psychológie, Metodológia sociálnej psychológie
93,3%
0,2 5x
Vývin vnímania u detí a dospelých
92,8%
0,1 7x
Náhradná rodinná starostlivosť
92,7%
0,1 180x
Islam (Prorok, Korán, Džihád, Ježiš v Koráne...)
92,7%
0,1 2x
Sociálna práca
92,5%
0,4 70x
Druhy sociálnych služieb (predmet Sociálne služby)
92,3%
0,2 14x
Teorie sociálnej práce - kompletne vypracované otázky
92,3%
1,1 43x
Domáce násilie
92,1%
0,1 111x
Historické medzníky rómskeho jazyka
91,6%
0,1 3x
Vzťah hospodárskej a sociálnej politiky
91,4%
0,1 5x
Krízová intervencia - všeobecné určenia, východiskové body a princípy krízovej intervencie, základné vymedzenia krízovej intervencie vo vzťahu k psychoterapii
91,4%
0,1 9x
Sociálna psychológia (Socializácia, Sociálne učenie)
91,3%
0,2 19x
Teória sociálnej práce, humanistické a existenciálne teórie
91,1%
0,1 9x
Verbálna komunikácia - poznámky
91,1%
0,1 1x
Sociálno politické aspekty v renesančnej filozofii
91,0%
0,1 7x
Zaradenie dieťaťa do predškolského zariadenia a adaptačné problémy
90,8%
0,1 4x
Filozofia rómskeho myslenia
90,7%
0,1 14x
Sociálna patológia - vypracované otázky
90,6%
0,2 23x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: