Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Arteterapia - liečba umením

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13680
Posledná úprava
04.06.2021
Zobrazené
1 857 x
Autor:
raulinka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Arteterapia je jedným z psychoterapeutických postupov. Opiera sa o výtvarné prejavy klientov ako o hlavný liečebný prostriedok. Nejde pri nej o dokonalé, konečné dielo, ale o proces tvorby. Ako zvláštny odbor sa vyvíja zhruba sto rokov. Pojem arteterapia vychádza zo spojenia dvoch starovekých antických pojmov: z latinského slova art, artis, čo znamená umenie a z gréckeho slova therapón, čo v pôvodnom zmysle slova predstavovalo služobníka, sprievodcu a ošetrovateľa bohov (Slavík, 1999). Čiže zjednodušene môžeme arteterapiu preložiť ako "liečba výtvarným umením".
Pri pasívnej arteterapii nechávame na seba pôsobiť výtvarná diela (napr. v galérii), pri aktívnej arteterapii sami výtvarne tvoríme. Podľa encyklopédie je arteterapia, druh psychoterapie využívajúca aktívne výtvarné činnosti pacientov. Pričom psychoterapiou myslíme, liečebnú metódu, ktorá sa uplatňuje pri liečbe duševných chorôb a problematických psychických stavov človeka. Umožňuje človeku uvedomiť si podstatu jeho psychických problémov a pomáha mu naučiť sa riešiť ich vlastnými silami. Používa sa najmä v psychologickom poradenstve, v psychiatrii, v lekárstve a všade tam, kde je vznik problému podmienený duševným jedinca.
...

Kľúčové slová:

arteterapia

psychoterapia

výtvarný prejav

umenie

výtvarné umenie

duševná choroba

psychika

psychická porucha

psychodiagnostika

kresba

maľbaObsah:
 • Čo je arteterapia?
  Veľmi stručná história arteterapie
  Arteterapeutické techniky
  Pre koho je vhodná arteterapia?
  Ako arteterapiu delíme
  Rozdelenie arteterapie podľa veku klientov
  Čo u kresby hodnotíme a analyzujeme
  Priestorová symbolika
  Medzi najznámejšie projektívne kresliace testy týkajúce sa témy rodiny patria:
  Príklady interpretácie farieb v zmysle Luscherovej teórie:
  Arteterapia hrá významnú rolu v prekonávaní
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • SLAVÍK, J.: Arteterapie v souvislostech speciální pedagogiky. Speciální pedagogika, roč. 9, 1999, č. 1, s. 7-19.
 • SLAVÍK, J.: Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Karolinum, Praha 1997.
 • STIBUREK, M.: Arteterapie, artefiletika - podoby, obsah, hranice, role, cíle. In: Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta ve spolupráci s Českou arteterapeutickou asociací, Praha 2000, s. 33-47.
 • DOSTÁLOVÁ, Š.: Kterou barvou hřeje slunce nejvíce. In: Pipeková, J., Vítková, M.: Terapie ve speciálně pedagogické péči. Paido, Brno 2001, 2. vyd., s. 105-106.
 • DOSTÁLOVÁ, Š.: Uplatnění komunikace s výtvarným uměním. In: Pipeková, J., Vítková, M.: Terapie ve speciálně pedagogické péči. Paido, Brno 2001a, 2. vyd., s. 107-108.
 • GARNER, R.L.: Factors in neuropsychological Art Therapy. American Journal of Art Therapy, roč. 34, 1996, č. 4, s. 107-111.
 • MALLERDINO, M.: Use Art to Relieve Stress, Improve your Well-being. Diabetes in the News, roč. 13, 1994, č.5, s. 16-17.
 • http://ruce.computerstudio.cz/rucearte/artecelek.htm