Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 290   projektov
11 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 111   |   Strana 1 / 53


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 11x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 145x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 46x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 85x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 68x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 209x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 19x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 17x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 7x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 30x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 25x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 23x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 3x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 8x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 73x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 10x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 6x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 58x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 59x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 41x
Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa
98,9%
0,1 21x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 112x
Drogové závislosti a ich prevencia - ročníková práca, prezentácia a dotazník
98,7%
0,1 22x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 3x
Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít v okrese Humenné
98,6%
1,5 3x
Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)
98,5%
0,2 12x
Komunikácia medzi rodičmi a adolescentmi
98,5%
0,2 31x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 67x
Emotívnosť v televíznom spravodajstve
98,0%
0,5 11x
Štátnicové otázky - Sociálna polotika
98,0%
0,2 114x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Vplyv bossingu na zdravie zamestnanca
98,0%
0,1 3x
Metodológia výskumu v sociálnej práci
98,0%
0,2 155x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 51x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 6x
Vývoj nezamestnanosti na východe Slovenska
97,7%
0,4 25x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: