Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 109   |   Strana 1 / 53


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 33x
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0%
2,6 6x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 32x
Význam racionálnej výživy a pohybovej aktivity v zdravom spôsobe života
100,0%
0,5 37x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 38x
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0%
0,1 11x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 49x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 36x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 109x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 54x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 13x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 28x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 22x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 233x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 35x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 37x
Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve
100,0%
0,2 17x
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 0x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 23x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 75x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 9x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 194x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 11x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 96x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 38x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 5x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 13x
Extrémizmus a extrémistické skupiny (Extrémizmus, Definícia pojmov, Členenie, Zákon...)
99,6%
0,2 74x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 6x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 73x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 42x
Nelátkové závislosti WHO - vypracované otázky
99,2%
0,3 14x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 60x
Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa
98,9%
0,1 27x
Štátnicové otázky - Teória Sociálnej práce
98,8%
0,2 137x
Drogové závislosti a ich prevencia - ročníková práca, prezentácia a dotazník
98,7%
0,1 30x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 4x
Analýza stavu manažmentu a marketingových aktivít v okrese Humenné
98,6%
1,5 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: