Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 2 115   |   Strana 1 / 53


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Kulty a sekty - charakteristika, nábor, manipulácia...
100,0%
0,1 14x
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 3x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 31x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 56x
Sociálna práca - Analýza voľnočasových aktivít adolescentov v málo podnetnom prostredí
100,0%
0,1 13x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 10x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 43x
Domáce násilie páchane na ženách - metódy sociálneho výskumu
100,0%
0,2 79x
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0%
0,7 184x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 50x
Štátnicové otázky - Metódy aplikovanej sociálnej práce
100,0%
0,2 209x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 243x
Sociálna patológia (Základné vymedzenie pojmu sociálne patológia, Sociálna deviácia, anómia...)
100,0%
0,2 15x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 39x
Význam racionálnej výživy a pohybovej aktivity v zdravom spôsobe života
100,0%
0,5 39x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 31x
Rakúsko (Seminárna práca z predmetu Trh práce a politika zamestnanosti)
100,0%
2,6 6x
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 127x
Aká je spolupráca rodiny mentálne retardovaného dieťaťa a školy
100,0%
0,1 34x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 37x
Vypracované otázky na predmet Personálny manažment
100,0%
0,3 38x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 36x
Spotrebiteľ - hračka v rukách predajcov (Reklamácie, Poctivosť predaja a poskytovania služieb...)
100,0%
0,1 9x
Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov
100,0%
0,1 36x
Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia
100,0%
0,7 40x
Vybrané aspekty práce asistenta učiteľa v špeciálnom školstve
100,0%
0,2 17x
Eutanázia (Sociálna práca) - Pojem eutanázia, Rozdiel medzi samovraždou a eutanáziou, Argumenty pre a proti...
100,0%
0,3 26x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 62x
Globálne problémy ľudstva a možnosti ich riešenia
99,8%
0,1 12x
Štátnicové otázky - Poradenstvo v sociálnej práci
99,8%
0,2 43x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 109x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 6x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 15x
Extrémizmus a extrémistické skupiny (Extrémizmus, Definícia pojmov, Členenie, Zákon...)
99,6%
0,2 78x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 7x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 77x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 44x
Nelátkové závislosti WHO - vypracované otázky
99,2%
0,3 15x
Možnosti sociálnej práce s rizikovou mládežou
99,2%
0,6 61x
Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa
98,9%
0,1 29x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: