Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 881   projektov
5 nových

Harm reduction v Slovenskej a Českej republike

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42799
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
1 672 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
WHO v súvislosti s injekčným užívaním drog hovorí o harm reduction ako o termíne, ktorý z pohľadu verejného zdravia popisuje snahu predchádzať negatívnym zdravotným dôsledkom súvisiacim s určitým typom správania alebo snahu tieto dôsledky minimalizovať. Cieľom harm reduction v rámci komplexných intervencií vzťahujúcich sa k injekčnej aplikácii drog je predchádzať prenosu vírusu HIV a iných infekcií, ku ktorému prichádza zdieľaním nesterilného injekčného vybavenia a prípravkou určených k výrobe drog (Úřad vlády České republiky, 2006).
Harm reduction je „prístup, ktorý v sebe zahŕňa súbor stratégií zameraných na predchádzanie a znižovanie zdravotných, sociálnych a ekonomických poškodení, súvisiacich s rizikovým správaním sa a/alebo ohrozujúcim prostredím na úrovni jednotlivca, komunity a spoločnosti. Cieľom je akákoľvek pozitívna zmena.“ (OZ Odyseus, 2005).
Stratégie harm reduction predstavujú kontinuitu rôznych prístupov ako vzdelávanie a propagácia zdravého spôsobu života, detoxifikácia, substitučná terapia, výmena ihiel a poskytovanie dezinfekčných prostriedkov, ktoré môžu vyústiť do drogovej abstinencie (Úřad vlády České republiky, 2006).

Kľúčové slová:

harm reduction

kontaktné centrá

drogy

liečba

podmienkyObsah:
 • 1 Harm reduction 2
  1.1 Substitučná liečba 2
  1.2 Kontaktné centrá 3
  1.3 Harm reduction a protidrogová politika 4
  2 Harm reduction v podmienkach Slovenskej republiky 6
  2.1 Harm reduction v kontexte protidrogovej politiky na Slovensku 6
  2.2 Organizácie disponujúce harm reduction programami na Slovensku 7
  2.3 Substitučná liečba v podmienkach Slovenskej republiky 8
  3 Harm reduction v podmienkach Českej republiky 9
  3.1 Harm reduction v kontexte protidrogovej politiky v Českej republike 9
  3.2 Organizácie disponujúce harm reduction programami v Čechách 10
  3.3 Substitučná liečba v podmienkach Českej republiky 11
  Zoznam použitej literatúry 13

Zdroje:
 • A.N.O. - ASOCIACE NESTÁTNÍCH ORGANIZACÍ. Členské organizace.
 • DIMOFF, T., CARPER, S. 1994. Berie vaše dieťa drogy?
 • GABRHELÍK, R., MIOVSKÝ, M. 2009. Možnosti a meze současného využití sítí lékáren z hlediska jejich participace na nízkoprahových veřejnozdravotních intervencích v rámci adiktologických služeb.
 • HIČÁROVÁ, T. a kol. 2011. Záverečná správa projektu „Stav a dostupnosť substitučnej terapie na Slovensku“
 • JIREŠOVÁ, K., JAVORKOVÁ, S. 2003. Harm reduction v problematike injekčného užívania drog.
 • NEMČEKOVÁ, Z., JIREŠOVÁ, K. 2009. Harm reduction a ľudské práva vo svete medzinárodných dohovorov o kontrole drog.
 • OKRUHLICA, Ľ. a kol. 1998. Ako sa prakticky orientovať v závislostiach.
 • OZ ODYSEUS. 2008. Základné informácie o Harm Reduction.
 • OZ PRIMA. 2012. Kontaktné centrum.
 • PEKAROVIČOVÁ, S. 2011. Celosvetová vojna proti drogám oslavuje 50. výročie.
 • VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Protidrogová politika v ČR
 • ROTGERS, F. a kol. 1999. Léčba drogových závislostí.
 • ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. 2011. Národní strategie protidrogové politiky na období
 • ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. 2006. Poziční dokument o drogách, věznicích a harm reduction.
 • ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. 2004. Účinnost programů výměny sterilních jehel a stříkaček při snižování rizika nákazy HIV/AIDS mezi injekčními uživateli drog.
 • ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2009. Národná protidrogová stratégia na obdobie
 • ZDRUŽENIE STORM. 2011. Zóna - charakteristika.