Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 362   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Metódy sociálnej práce - vypracované štátnicové otázky
100,0%
1,0 125x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 14x
Študijný material ku skúške z predmetu Úvod do sociálnej politiky
100,0%
0,1 36x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 62x
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 9x
Sociálna práca s rodinou a sociálno právna ochrana detí a sociálna kuratela (prehľad ku skúške)
100,0%
0,4 29x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Rodinná politika
100,0%
0,2 40x
Sociálna politika - Úvod do sociálnej politiky, Historický vývoj sociálnej politiky, Vybrané oblasti sociálnej politiky na Slovensku (interný študijný material)
100,0%
0,7 177x
Človek s postihnutím z pohľadu sociálneho pracovníka
100,0%
0,7 39x
Sociálna práca - vypracované tézy na prijímacie skúšky na Bc.
100,0%
0,4 55x
Canisterapia v sociálnej práci (psom asistovaná terapia)
100,0%
0,1 2x
Psychológia osobnosti a sociálna psychológia (študijný materiál a vypracované otázky)
100,0%
0,6 31x
Metódy sociálnej práce, Štátnicové otázky Bc. VŠZaSP sv. Alžbety
100,0%
0,6 241x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
99,9%
0,1 20x
Sociálna práca a zabezpečenie - štátnicové otázky
99,8%
0,9 108x
Rozvoj osobnosti - premyslený nástroj organizácie
99,8%
0,1 6x
Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti
99,7%
0,2 15x
Harm reduction v Slovenskej a Českej republike
99,4%
0,1 7x
Metódy sociálnej práce so skupinou a komunitou
99,4%
0,3 76x
Metódy sociálnej práce s jednotlivcom (Vereš)
99,2%
0,4 43x
Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa
98,9%
0,1 29x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 4x
Teória sociálnej práce - obidva okruhy
98,2%
0,3 94x
Rodina a jej význam pre vývin dieťaťa
98,0%
0,3 57x
Metodológia výskumu v sociálnej práci
98,0%
0,2 182x
Základné poznatky zo všeobecnej psychológie
97,9%
0,2 17x
SOCIÁLNY PRACOVNÍK V PSYCHOTERAPII
97,5%
0,1 9x
Rozvod manželstva a jeho sociálne a právne aspekty
97,5%
5,7 1x
Sociálna práca s osobami pracujúcimi v sexbiznise
97,4%
0,1 7x
Starí ľudia v dnešnej spoločnosti
97,4%
0,1 70x
Interrupcia ako sociálny problém
97,2%
0,1 1x
Ovocinárstvo vo vidieckej turistike
97,2%
5,3 1x
Dôvody užívania drog u mládeže
96,9%
7,7 99x
Materské, rodičovský príspevok, podmienky nároku, pomoc rodine pri narodení dieťaťa, dobrovoľné nemocenské poistenie.
96,2%
0,1 1x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Rodinné právo
95,9%
0,5 18x
Letom svetom do sociálnej práce v treťom sektore
95,8%
0,6 27x
Sociálna práca v treťom sektore
95,7%
0,4 20x
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
95,5%
0,1 31x
Sociálna politika v Slovenskej Republike - Politika zamestnanosti
95,3%
0,1 26x
TRADIČNÉ A NOVÉ FUNKCIE MANAŽMENTU
95,2%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: