Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Alkoholizmus matky a vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38877
Posledná úprava
01.12.2011
Zobrazené
2 205 x
Autor:
fillrsnet
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti môžeme charakterizovať alkohol ako najtolerovanejšiu drogu s vysokou frekvenciou výskytu. A samozrejme, jeho častý výskyt v rodinách je nespochybniteľný. Sotva sa nájde človek, ktorý by sa s týmto fenoménom nestretol vo svojom blízkom či vzdialenejšom okolí. Známe sú jeho negatívne účinky. Napriek tomu trend spotreby alkoholických nápojov neustále rastie a alkoholizácia spoločnosti stále pokračuje. Obavy o zdravý vývoj jedinca sú menšie ako nezáujem a ľahostajnosť. Alarmujúce je masové rozširovanie radov závislých a závislosť od alkoholu u stále mladších ročníkov a ako hlavne u žien(matiek). V týchto rodinách netrpia len životný partneri alkoholičiek, ale hlavne deti.

Dnešná spoločnosť je na deti zameraná a deti vysoko hodnotiaca. Možno aj preto sa venuje veľká pozornosť otázkam alkoholizmu žien, ktorá prestáva byť čím ďalej tým viac tabuizovaná. Pre každého človeka, prichádzajúceho do kontaktu s deťmi, je dôležité a to za každých okolností venovať pozornosť zásadným zmenám v správaní detí. Je potrebné všimnúť si každej nápadnosti a postupovať v zmysle občianskej, právnej a etickej zodpovednosti tak, aby sme takémuto dieťaťu pomohli, aby sa tento problém riešil v spolupráci so všetkými zainteresovanými.

Z hľadiska prevencie je treba poskytnúť verejnosti zrozumiteľný a prehľadný súhrn základných informácií o tom, čo je alkoholizmus žien, ako sa prejavuje, ktoré sú ohrozené skupiny žien, ich vplyv na rodinu ako aj samotné dieťa, absencia plnenia základných funkcií rodiny a v neposlednom rade vplyv na psycho-sociálny vývin dieťaťa.

Ide o aktuálny, závažný a zložitý problém, ktorý sa dotýka bezbranných detí. Dieťa je človek – rovnocenný člen spoločnosti, ktorý má rovnako ako dospelá právo na dôstojný život.

Kľúčové slová:

alkoholizmus

matka

dieťa

týranie dieťaťaObsah:
 • Úvod
  1 Zvýšená pozornosť ženskému alkoholizmu 4
  1.1 Príčiny pitia žien 4
  1.2 Ohrozené skupiny žien 5
  2 Alkoholizmus matky a jej vplyv na rodinu 6
  2.1 Absencia plnenia základných funkcií v rodine 7
  2.1.1 Biologicko-reprodukčná funkcia 7
  2.1.2 Ekonomická funkcia 8
  2.1.3 Socializačno-výchovná funkcia 8
  2.1.4 Emocionálna funkcia 9
  3 Súžitie dieťaťa s matkou alkoholičkou 10
  3.1 Vplyvy a následky vývinu dieťaťa 10
  3.2 Závažné dopady na život dieťaťa 11
  3.2.1 Syndróm CAN 11
  3.2.2 Telesné týranie dieťaťa 12
  3.2.3 Psychické týranie dieťaťa 12
  3.2.4 Pohlavné zneužívanie dieťaťa 12
  3.2.5 Zanedbávanie dieťaťa 13
  3.3 Škola a prekážky pri plnení školských povinností 13
  3.4 Psychické poruchy bránia zdravému vývoju dieťaťa 14
  4 Sociálna prevencia 14
  Záver

Zdroje: