Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 95   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 2x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 8x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 1x
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 24x
Vznik Československa a snahy Deutschbohmen
98,8%
1,0 11x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 129x
Seminárna práca na tému Slovenské národné povstanie
98,3%
0,1 37x
Slováci a Veľká Morava - dejiny štátu a práva
96,6%
0,1 8x
Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky
96,3%
0,4 1x
Členenie uhorského štátu na komitáty a šľachtické stolice
95,5%
0,1 48x
Vývoj funkcie župana
95,4%
0,1 1x
Otázky z predmetu Rímske právo II. LS 2019/2020
92,9%
0,2 1x
Vypracované skúškové otázky z predmetu Právo sociálneho zabezpečenia
92,3%
0,8 30x
Najznámejšie súdne spory v oblasti duševného vlastníctva
92,3%
0,4 6x
Pracovné právo I. - vypracované otázky ku skúške
92,0%
0,1 23x
Občianske právo procesné I. - vypracované otázky
92,0%
0,4 42x
Právo duševného vlastníctva: vypracované otázky
91,8%
0,5 22x
Daňový dopad a daňový presun
91,4%
0,4 15x
Politológia, politika - vypracované otázky
91,1%
0,7 20x
Obchodné meno a jeho ochrana
91,0%
0,1 10x
Psychológia výsluchu
90,6%
0,2 19x
Národná rada SR - v poľskom jazyku
90,6%
0,1 1x
Problematika právneho vymedzenia povinností podnikateľa v cestovnom ruchu z pohľadu správneho práva
90,3%
0,1 5x
Právo na odpor a občianska neposlušnosť
90,3%
0,3 83x
Dejiny štátu a práva II. - prednášky
90,2%
0,2 4x
Francúzske kodifikácie - napoleónske kódexy
89,9%
0,1 11x
Obchodné meno a jeho ochrana (Obchodné právo)
89,5%
0,1 24x
Vznik a vývoj sociálnej psychológie ako vedy o sociálnej interakcii a jej súčasné postavenie v systéme spoločenských vied
89,3%
0,1 4x
Vznik a vývoj funkcie župana
88,9%
0,6 4x
Strategické štúdie Európskej únie
87,1%
0,2 22x
Obchodné právo (obchod, podnikanie, založenie a vznik spoločnosti, ...)
87,1%
0,3 18x
Teória práva
86,5%
0,4 31x
História - Konflikt v Kosove
86,2%
0,1 23x
Kontinentálny právny systém
86,0%
0,1 16x
Vypracované otázky z Teórie štátu
85,8%
0,3 28x
Štátne právo - seminárna práca
85,3%
0,1 2x
Hermeneutika
85,2%
0,1 19x
Okruhy téz ku skúške z predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska
84,6%
0,8 10x
Fond ochrany vkladov
84,2%
0,2 3x
Verejný ochranca práv na Slovensku - Ombudsman
84,1%
0,1 9x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: