Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 556   projektov
3 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 94   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 1x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 3x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 0x
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 21x
Vznik Československa a snahy Deutschbohmen
98,8%
1,0 8x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 123x
Seminárna práca na tému Slovenské národné povstanie
98,3%
0,1 31x
Slováci a Veľká Morava - dejiny štátu a práva
96,6%
0,1 2x
Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky
96,3%
0,4 0x
Členenie uhorského štátu na komitáty a šľachtické stolice
95,5%
0,1 47x
Vývoj funkcie župana
95,4%
0,1 0x
Najznámejšie súdne spory v oblasti duševného vlastníctva
92,3%
0,4 5x
Vypracované skúškové otázky z predmetu Právo sociálneho zabezpečenia
92,3%
0,8 19x
Občianske právo procesné I. - vypracované otázky
92,0%
0,4 31x
Pracovné právo I. - vypracované otázky ku skúške
92,0%
0,1 13x
Právo duševného vlastníctva: vypracované otázky
91,8%
0,5 18x
Daňový dopad a daňový presun
91,4%
0,4 14x
Politológia, politika - vypracované otázky
91,1%
0,7 18x
Obchodné meno a jeho ochrana
91,0%
0,1 8x
Národná rada SR - v poľskom jazyku
90,6%
0,1 0x
Psychológia výsluchu
90,6%
0,2 18x
Problematika právneho vymedzenia povinností podnikateľa v cestovnom ruchu z pohľadu správneho práva
90,3%
0,1 3x
Právo na odpor a občianska neposlušnosť
90,3%
0,3 80x
Dejiny štátu a práva II. - prednášky
90,2%
0,2 2x
Francúzske kodifikácie - napoleónske kódexy
89,9%
0,1 10x
Obchodné meno a jeho ochrana (Obchodné právo)
89,5%
0,1 21x
Vznik a vývoj sociálnej psychológie ako vedy o sociálnej interakcii a jej súčasné postavenie v systéme spoločenských vied
89,3%
0,1 2x
Vznik a vývoj funkcie župana
88,9%
0,6 3x
Strategické štúdie Európskej únie
87,1%
0,2 21x
Obchodné právo (obchod, podnikanie, založenie a vznik spoločnosti, ...)
87,1%
0,3 17x
Teória práva
86,5%
0,4 29x
História - Konflikt v Kosove
86,2%
0,1 21x
Kontinentálny právny systém
86,0%
0,1 14x
Vypracované otázky z Teórie štátu
85,8%
0,3 21x
Štátne právo - seminárna práca
85,3%
0,1 1x
Hermeneutika
85,2%
0,1 16x
Okruhy téz ku skúške z predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska
84,6%
0,8 6x
Fond ochrany vkladov
84,2%
0,2 1x
Verejný ochranca práv na Slovensku - Ombudsman
84,1%
0,1 7x
Globalizácia - Politológia
84,0%
0,1 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: