Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 104   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 2x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 9x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 1x
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 25x
Vznik Československa a snahy Deutschbohmen
98,8%
1,0 11x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 129x
Seminárna práca na tému Slovenské národné povstanie
98,3%
0,1 41x
Slováci a Veľká Morava - dejiny štátu a práva
96,6%
0,1 8x
Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky
96,3%
0,4 1x
Členenie uhorského štátu na komitáty a šľachtické stolice
95,5%
0,1 48x
Poznámky z predmetu Ústavné právo I. (JUDr. Ondrová, PhD.)
95,4%
0,7 3x
Vývoj funkcie župana
95,4%
0,1 1x
Občianske právo hmotné II. - Vecné práva a dedičské právo
94,6%
0,7 3x
Správne právo procesné - 60 vypracovaných otázok na postupovú skúšku
94,5%
0,2 7x
Otázky ku skúške z predmetu Základy pracovného práva (denné + externé štúdium)
94,2%
0,1 2x
Okruhy otázok z predmetu Medzinárodné právo verejné II.
94,2%
0,1 0x
Vypracované otázky z predmetu Občianske právo hmotné - všeobecná časť
94,2%
0,1 3x
Okruhy otázok z predmetu Občianske právo procesné I.
94,1%
0,1 2x
Otázky z predmetu Rímske právo II. LS 2019/2020
92,9%
0,2 5x
Vypracované skúškové otázky z predmetu Právo sociálneho zabezpečenia
92,3%
0,8 36x
Najznámejšie súdne spory v oblasti duševného vlastníctva
92,3%
0,4 7x
Občianske právo procesné I. - vypracované otázky
92,0%
0,4 46x
Pracovné právo I. - vypracované otázky ku skúške
92,0%
0,1 27x
Právo duševného vlastníctva: vypracované otázky
91,8%
0,5 24x
Daňový dopad a daňový presun
91,4%
0,4 15x
Politológia, politika - vypracované otázky
91,1%
0,7 20x
Obchodné meno a jeho ochrana
91,0%
0,1 11x
Národná rada SR - v poľskom jazyku
90,6%
0,1 1x
Psychológia výsluchu
90,6%
0,2 21x
Problematika právneho vymedzenia povinností podnikateľa v cestovnom ruchu z pohľadu správneho práva
90,3%
0,1 5x
Právo na odpor a občianska neposlušnosť
90,3%
0,3 83x
Dejiny štátu a práva II. - prednášky
90,2%
0,2 7x
Francúzske kodifikácie - napoleónske kódexy
89,9%
0,1 11x
Obchodné meno a jeho ochrana (Obchodné právo)
89,5%
0,1 24x
Vznik a vývoj sociálnej psychológie ako vedy o sociálnej interakcii a jej súčasné postavenie v systéme spoločenských vied
89,3%
0,1 4x
Vznik a vývoj funkcie župana
88,9%
0,6 4x
Obchodné právo (obchod, podnikanie, založenie a vznik spoločnosti, ...)
87,1%
0,3 19x
Strategické štúdie Európskej únie
87,1%
0,2 22x
Teória práva
86,5%
0,4 31x
História - Konflikt v Kosove
86,2%
0,1 23x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: