Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Obchodné meno a jeho ochrana (Obchodné právo)

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39685
Posledná úprava
23.12.2012
Zobrazené
923 x
Autor:
beata.biackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca ktorá popisuje čo je obchodné meno, fukncie, zásady obchodného mena... popis obchodného mena vo frnacúzskom, nemeckom a slovenskom práve, ochrana obchodného mena, prevod a prechod obchodného mena a ďalšie.

Témou mojej seminárnej práce a zároveň hlavným cieľom je opísať obchodné meno a jeho ochranu.Obchodné meno je vysvetlené v obchodnom zákonníku, o ktorý som sa opierala popri literatúre uvedenej na konci seminárnej práce. Charakterizujem obochodné meno právnickej osoby, fyzickej osoby či obchodných spoločností a družstva, a tým vymedzím ich rozdielnosť. Metódou komaprácie definujem obchodné meno v rôznych krajinách sveta,ako v rakúskom,francúzskom a tiež nemeckom práve.Obchodné meno sa môže buď zdediť alebo previesť na základe zmluvy. Každý,koho obchodné meno bolo neoprávnene použité ,sa môže domáhať ochrany rôznymi spôsobmi.

Kľúčové slová:

obchodné meno

obchodná spoločnosť

podnikateľ

funckie obchodného menaObsah:
 • 1. úvod
  2. obchodné meno podnikateľa
  3. firemný kmeň a dodatky obchodného mena
  4. obchodné meno obchodných spoločností
  5. funkcie obchodného mena
  6. prevod a prechod obchodného mena
  7. ochrana obchodného mena
  8. záver
  9. použitá literatúra

Zdroje:
 • Kubíček P.,Mamojka M.,Patakyová M.:Obchodné právo.Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,2010. 390 strán, ISBN:978-80-7160-225-5
 • Pelikánová Irena a kol.:Obchodní právo 1. díl.Praha:CODEX Bohemia,1999.581 strán,ISBN:80-85963-58-2
 • Sabo M. a kol.:Právne formy podnikateľských vzťahov.Bratislava:IURA EDITION,2005.206 strán,ISBN:80-8078-059-5
 • Suchoža J.,Husár J. a kol.:Obchodné právo.Bratislava: IURA EDITION,2009.1100 strán,ISBN:978-80-8078-290-0
 • Žitňanská L.,Ovečková O. a kol.:Základy Obchodného práva 1.Bratislava:IURA EDITION,2009.682 strán,ISBN:978-80-8078-276-4