Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 593   |   Strana 1 / 40


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Právna komparatistika (porovnávacia právna veda) - Veľké právne systémy
100,0%
0,6 2x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 2x
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 7x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 8x
Právne a inštitucionálne postavenie agentúry frontex
100,0%
0,1 0x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 1x
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5%
0,1 3x
Občianske právo - Vznik právnych úkonov/návrh na uzatvorenie zmluvy
99,5%
0,1 0x
Vývoj verejnej správy na Slovensku do roku 1918
99,5%
0,5 8x
Orgány verejnej správy na úseku zdravotníctva
99,2%
0,8 7x
Legislatívna norma Európskej únie č. 185/2010
99,2%
0,2 0x
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 24x
Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu
98,9%
0,1 28x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 45x
Právomoci prezidenta Slovenskej republiky
98,6%
0,1 7x
Právo na život - trest smrti sa zakazuje
98,5%
0,1 9x
Študijný odbor politológia na slovenských vysokých školách
98,5%
0,1 0x
Teroristické skupiny v roku 1989 až 2003
98,5%
0,3 12x
Tvorba kriminalistických verzií podľa látkových stôp
98,5%
0,2 4x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 128x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 39x
Ústavný vývoj na našom území se zaměřením na období 1948-1989
98,1%
0,3 9x
Väzenstvo - Trestný zákon Zbierka zákonov č. 300/2005, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
97,7%
0,1 12x
Dohovor o potláčaní protiprávnych činov týkajúcich sa medzinárodného civilného letectva (Peking 2010)
97,4%
0,1 0x
Konanie o prípustnosti držania alebo prevzatia v ústave zdravotnej starostlivosti
97,1%
0,1 1x
Autoremedúra v trestnom konaní
96,9%
0,6 8x
Commentary on Advisory Opinion of 22 July 2010 of the International Court of Justice on the question: “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutio
96,9%
0,1 1x
NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)
96,7%
0,2 22x
Kriminalistika II - Zadanie na test TK a EC
96,4%
0,1 11x
Postavenie štátnych orgánov v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
96,4%
0,1 0x
Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky
96,3%
0,4 1x
Antika a priama demokracia
96,3%
0,1 5x
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2%
0,4 30x
Správne právo procesné 1
96,0%
0,3 83x
Elektronický právny styk
96,0%
0,4 2x
Správne právo procesné 2
96,0%
0,4 38x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Rodinné právo
95,9%
0,5 17x
Severoamerická dohoda o voľnom obchode NAFTA (North American Free Trade Agreement)
95,9%
0,3 0x
Združovacie právo - Združovanie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
95,9%
0,1 11x
Systém medzinárodných a európskych dohovorov upravujúcich právne postavenie cudzincov
95,9%
0,1 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: