Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 606   |   Strana 1 / 41


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Aplikácia právnej úpravy povoľovania pobytov na území SR
100,0%
0,5 6x
Česko-slovenské vojenské jednotky v Rusku v období I. svetovej vojny
100,0%
0,1 2x
Pôsobenie práva v spoločnosti a neprávne normatívne systémy
100,0%
0,1 4x
Funkcia Palatína a jeho postavenie v Uhorskom štáte
99,9%
0,1 1x
Taktické zásady pri výkone prehliadky dopravného prostriedku
99,5%
0,1 2x
Funkcie a formy štátu feudálnej rozdrobenosti
99,2%
0,9 22x
Vypracované otázky z predmetu Správne právo hmotné 2
98,9%
25,2 41x
Diplomatický protokol - poslanie a význam diplomatického protokolu
98,9%
0,1 26x
Právomoci prezidenta Slovenskej republiky
98,6%
0,1 5x
Študijný odbor politológia na slovenských vysokých školách
98,5%
0,1 0x
Právo na život - trest smrti sa zakazuje
98,5%
0,1 3x
Teroristické skupiny v roku 1989 až 2003
98,5%
0,3 12x
Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv
98,5%
0,2 124x
Tvorba kriminalistických verzií podľa látkových stôp
98,5%
0,2 2x
Medzinárodné právo ozbrojených konfliktov a medzinárodné právo odzbrojenia
98,2%
0,2 34x
Ústavný vývoj na našom území se zaměřením na období 1948-1989
98,1%
0,3 9x
Konanie o prípustnosti držania alebo prevzatia v ústave zdravotnej starostlivosti
97,1%
0,1 1x
Commentary on Advisory Opinion of 22 July 2010 of the International Court of Justice on the question: “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutio
96,9%
0,1 1x
Autoremedúra v trestnom konaní
96,9%
0,6 7x
NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)
96,7%
0,2 20x
Kriminalistika II - Zadanie na test TK a EC
96,4%
0,1 9x
Antika a priama demokracia
96,3%
0,1 4x
Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky
96,3%
0,4 1x
Mediálne právo (vypracované bakalárske štátnicové otázky)
96,2%
0,4 29x
Správne právo procesné 2
96,0%
0,4 26x
Elektronický právny styk
96,0%
0,4 2x
Správne právo procesné 1
96,0%
0,3 67x
Združovacie právo - Združovanie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
95,9%
0,1 11x
Systém medzinárodných a európskych dohovorov upravujúcich právne postavenie cudzincov
95,9%
0,1 2x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Rodinné právo
95,9%
0,5 14x
Väzba - diplomová práca
95,8%
0,8 5x
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
95,5%
0,1 22x
Teória štátu a práva
95,4%
1,0 293x
Prokuratúra Slovenskej republiky
95,3%
0,1 39x
Vvypracované otázky z finančného práva
95,1%
0,5 31x
Priame a nepriame dôsledky terorizmu
95,0%
0,1 11x
Politické systémy krajín západnej Európy
95,0%
0,2 26x
Základy štátovedy
94,9%
0,5 17x
Medzinárodné právo súkromné 2
94,8%
0,6 338x
Finančné právo 2
94,8%
0,6 46x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: