Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Konanie o prípustnosti držania alebo prevzatia v ústave zdravotnej starostlivosti

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6851
Posledná úprava
16.08.2018
Zobrazené
947 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V určitých prípadoch zákon predvída situáciu, kedy môže dôjsť k obmedzeniu osobnej slobody občana bez jeho súhlasu. Právna úprava konania o prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti (tzv. detenčné konanie) predstavuje systém ochranných mechanizmov, ktoré by mali zabrániť zneužitiu tohto inštitútu. Ide o osobitné konanie, v ktorom rozhodnutím súdu môžu byť za splnenia zákonných dôvodov obmedzené základné ľudské práva a slobody garantované Listinou základných práv a slobôd a Ústavou SR.

Kontrolná funkcia súdov a ich rozhodovacia právomoc v tomto konaní bola zavedená do Občianskeho súdneho poriadku novelou zákona č. 519/1991 Zb. (do účinnosti tejto novely ju vykonávali orgány štátnej správy). Dôvody, pre ktoré môžu byť fyzické osoby bez svojho súhlasu umiestnené v ústave vykonávajúcom zdravotnícku starostlivosť, sú uvedené v osobitnom právnom predpise - zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti (ide napr. o choroby, pri ktorých možno uložiť povinné liečenie, tiež keď osoba javí známky duševnej choroby a ohrozuje seba a svoje okolie a nie je možné vzhľadom na jej zdravotný stav vyžiadať jej súhlas alebo ak súhlas odvolá, tiež pri stavoch, pri ktorých dochádza k ohrozeniu základných životne dôležitých funkcií).

Kľúčové slová:

občianske právo

ústav

občiansky zákonník

judikát

zdravotnícka starostlivosť

vlastnícke právo

súdna ochrana

detenčné konanie

opatrovnícke konanieObsah:
 • Konanie o vyslovenie prípustnosti prevzatia alebo držania v ústave zdravotníckej starostlivosti
  Rozhodnutie o prípustnosti prevzatia do ústavu zdravotníckej starostlivosti
  Rozhodnutie o prípustnosti držania v ústave zdravotníckej starostlivosti
  Opatrovnícke konanie
  Použitá literatúra
  Vlastnícke právo
  Judikáty - prípady zo súdnej praxe
  Judikát č. 28/2001
  Judikát č. 86/2001
  Judikát č. 89/1998
  Judikát č. 14/2005

Zdroje:
 • Mračko M., 1998. Občiansky zákonník a občiansky súdny poriadok. Bratislava
 • Ficová a kol., 2006. Občianske právo procesné, učebná pomôcka pre Právnickú fakultu UK. Bratislava