Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 618   projektov
18 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 495   |   Strana 1 / 13


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Národnostná diskriminácia (diskriminácia Rómov v spojení s prácou, zamestnaním)
100,0%
0,5 7x
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8%
0,5 2x
Sociálno - politické názory Tomáša Akvinského
99,2%
0,1 3x
Formálna a obsahová stránka komunikácie
98,3%
0,1 0x
Príčiny korupčného konania príslušníkov Policajného zboru
97,9%
0,1 23x
Aplikovaná etika - etika a morálka
97,5%
0,5 15x
Chápanie náboženstva a morálky u Henriho Bergsona
96,6%
0,1 15x
Vypracované otázky na predmet Etika
95,7%
0,2 29x
Tézy na kolokvium z etiky
95,6%
0,1 4x
Etika sociálnych sietí
95,6%
0,1 50x
Podniková kultúra a identita firmy Baumax s. r. o.
95,2%
0,9 5x
Zdravý životný štýl
95,2%
0,1 17x
Podniková kultúra a etika
95,1%
0,1 59x
Etika marketingu
94,8%
0,3 37x
Etika - skriptá
94,6%
0,4 136x
Podnikateľská etika
94,4%
0,5 42x
Rozdiely medzi teoretickou, aplikovanou a profesijnou etikou
93,6%
0,1 11x
Interupcia - umelé prerušenie tehotenstva (sociálny výskum)
93,0%
1,4 24x
Feminizmus
92,8%
0,1 51x
Etika vo sfére verejného života
92,7%
0,1 25x
Základný študijný materiál ku skúške z predmetu Etika
92,3%
0,2 3x
Spoločenský a diplomatický protokol- elektronické skriptá
92,3%
2,2 65x
Pravda, dobro a zlo v ruskej filozofii a literatúre - poznámky
92,3%
0,2 12x
Komunikácia a sociálne zručnosti ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi
92,3%
0,4 3x
Ľudská dôstojnosť, kvalita a hodnota ľudského života v kontexte ochorenia
92,1%
0,1 8x
Práva dieťaťa (Definícia dieťaťa, Syndróm CAN...)
91,8%
0,1 8x
Vizitky, pozvánky, používanie vizitiek, skratky a ich význam, predpísané oblečenie na pozvánke
91,8%
0,2 14x
Etika - poznámky
91,8%
0,2 20x
Vizitky, pozvánky, používanie vizitiek, skratky a ich význam, predpísané oblečenie na pozvánke - prezentácia
91,7%
0,3 4x
Rozprávky a výchova, alebo ako môžu rozprávky pomôcť vychovať deti tak, aby žili štastne až do smrti
91,7%
0,1 8x
Protokol pri obchodných rokovaniach, poradách, pracovných stretnutiach
91,5%
0,3 7x
Transplantácie životne dôležitých orgánov z morálno-medicínskeho hľadiska.
91,4%
0,1 19x
Podnikateľská etika
91,4%
0,1 66x
Manažérska etika a komunikácia v podnikaní
91,1%
0,5 26x
Základné etické pojmy (dobro, zlo, šťastie, ideál, sloboda, voľba, zodpovednosť...)
90,9%
0,1 17x
Etika a pravidlá spoločenského správania
90,8%
0,1 11x
Prijímacie konanie a jeho etapy
90,0%
0,1 1x
Predpokladaný súhlas pri odoberaní orgánov (Ex Mortuo)
89,9%
0,1 0x
Úvod do etiky I.
89,8%
0,1 28x
Environmentálna etika - poznámky z prednášok
89,8%
0,1 135x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: