Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Podniková kultúra a etika

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
59 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6344
Posledná úprava
01.08.2018
Zobrazené
4 710 x
Autor:
katka1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Podniky fungujúce vo vyspelej trhovej ekonomike prikladajú problematike podnikovej kultúry stále väčší význam. Dnes, na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, sa o podnikovej kultúre hovorí, objasňuje sa jej dosah aj obsah v presvedčení, že podniková kultúra zohráva významnú úlohu v imidži podniku i v budovaní schopností riešiť problémy a reagovať na meniace sa podmienky v externom prostredí. Základným cieľom každého podniku je dosiahnuť úspech a prosperitu. Od tohto cieľa sa odvíja celková podniková politika, jeho rozhodnutia aj konkrétne činnosti. Čoraz častejšie sa v tejto súvislosti vynára už spomínaný pojem podniková kultúra. Manažéri podnikov si začínajú uvedomovať, že podniková
kultúra môže byť zdrojom konkurenčnej výhody, najmä ak sa považuje za hodnotnú, zriedkavú, ťažko napodobiteľnú a je zakomponovaná do jeho strategického riadenia. Takáto podniková kultúra predstavuje spojenie strategickej perspektívy podniku s riadením ľudských zdrojov, ktorého výsledkom je adekvátne správanie manažérov a zamestnancov.

Kľúčové slová:

podniková kultúra

marketingová kultúra

etika a marketing

ľudské zdroje

výrobková politika

distribučná politika

marketingový mixObsah:
 • Úvod 1
  1. Etika 3
  2. Podniková kultúra - definície 3
  3. Charakteristické znaky podnikovej kultúry: 3
  3.1 Tradícia 3
  3.2 Schopnosť zmeny 3
  3.3 Viacvrstvovosť 4
  3.4 Schopnosť prevziať ju ako skúsenosť a naučiť sa ju 4
  3.5 Prekročenie individuality 4
  4. Podniková kultúra je úzko spojená s organizačnou kultúrou podniku 4
  5. Marketingová kultúra - súčasť podnikovej kultúry. 4
  6. Etika a marketing. 5
  7. Vplyv podnikovej kultúry na marketingové nástroje. 6
  8. Vplyv podnikovej kultúry na marketingový mix 6
  8. 1 Výrobková politika: 6
  8. 2 Komunikačná politika 6
  8. 3 Distribučná politika 7
  8. 4 Cenová politika: 7
  9. Podniková kultúra na pracovisku 7
  10. Podniková kultúra a ľudské zdroje. 8
  Záver 11
  Literatúra: 12

Zdroje:
 • Amstrong M., Řízení lidských zdrojú, Grapa Praha 2002, ISBN 80-247-0469-2
 • Paul Kurtz, Rastislav Škoda 1998, Zakázané ovocie - Etika humanizmu, ISBN: 80-967906-5-X, kapitola č. 4
 • Eva Hanuláková, Etika v Marketingu, Eurounion spol. s r. o., ISBN 80 - 85568 - 56 - X, str.20 - 29