Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 269   projektov
20 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 720   |   Strana 1 / 18


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 46x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 58x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 15x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 3x
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0%
0,3 0x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 17x
Výber zamestnancov do Štátnej služby
97,8%
0,4 8x
Controling - semestrálna práca
96,9%
0,2 23x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Seminárna práca z Kominikácie
96,8%
0,1 17x
Odmeny ako stimul motivácie
96,5%
0,3 30x
Podnikateľsky zámer - cestovná kancelária Voyage
96,5%
0,1 37x
Riadenie projektového cyklu
96,3%
0,1 24x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 18x
Podniková kultúra a identita firmy Baumax s. r. o.
95,2%
0,9 3x
Portugalsko - demografická charakteristika
94,9%
0,2 0x
Politológia - Volebné systémy
93,7%
0,1 2x
Výučbové programy na špeciálnych ZŠ pomocou IKT technológie
93,1%
0,1 13x
Osobnosti diplomacie
92,5%
0,1 5x
Prípadová štúdia podniku A - SYNOPSIS - Prípadová štúdia
92,3%
1,0 16x
Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách
92,3%
0,4 0x
Vypracované otázky na skúšku z Úvodu do právnych disciplín
92,3%
0,1 4x
Vypracované otázky z predmetu Špeciálna pedagogika
92,3%
0,3 9x
Alkoholizmus ako sociálny problém v Slovenskej republike - Vzťah žien matiek k alkoholu
92,3%
0,2 11x
Špecifiká edukácie emocionálne traumatizovaných detí
92,3%
0,5 1x
Podnikové plánovanie - Jeho miesto v systéme riadenia
92,3%
0,4 5x
Ebola - seminárna práca
92,3%
0,5 2x
Lymská borelióza
92,2%
0,5 8x
Manažovanie seba samého - seminárna práca z Manažmentu
92,1%
0,1 11x
Odvetvová štruktúra národného hospodárstva
92,1%
0,1 7x
Rodičia a deti
91,5%
0,1 2x
Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika
91,4%
0,7 61x
Priame zahraničné investície na Slovensku
91,3%
0,1 41x
Význam manažérskych schopnosti v procese zmien
91,2%
0,1 14x
Študijný materiál - Manažerská komunikácia
91,1%
1,1 63x
Zákaz reklamy na určité druhy výrobkov
91,1%
0,1 1x
Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.
91,1%
0,1 5x
Business etiketa pre manažéra
91,0%
0,1 30x
Vypracované otázky - Obchodné právo
91,0%
0,3 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: