Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 154   projektov
2 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 722   |   Strana 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 45x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 27x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 58x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 15x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 3x
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0%
0,3 0x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 16x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Odmeny ako stimul motivácie
96,5%
0,3 30x
Podnikateľsky zámer - cestovná kancelária Voyage
96,5%
0,1 36x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 18x
Podniková kultúra a identita firmy Baumax s. r. o.
95,2%
0,9 3x
Portugalsko - demografická charakteristika
94,9%
0,2 0x
Politológia - Volebné systémy
93,7%
0,1 2x
Výučbové programy na špeciálnych ZŠ pomocou IKT technológie
93,1%
0,1 12x
Osobnosti diplomacie
92,5%
0,1 4x
Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách
92,3%
0,4 0x
Špecifiká edukácie emocionálne traumatizovaných detí
92,3%
0,5 1x
Podnikové plánovanie - Jeho miesto v systéme riadenia
92,3%
0,4 5x
Manažovanie seba samého - seminárna práca z Manažmentu
92,1%
0,1 11x
Špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika
91,4%
0,7 58x
Priame zahraničné investície na Slovensku
91,3%
0,1 40x
Význam manažérskych schopnosti v procese zmien
91,2%
0,1 14x
Zákaz reklamy na určité druhy výrobkov
91,1%
0,1 1x
Business etiketa pre manažéra
91,0%
0,1 30x
Vypracované otázky - Obchodné právo
91,0%
0,3 7x
Sociálno-patologické javy v školskom prostredí
90,5%
0,6 140x
Multinacionálne a transnacionálne korporácie a ich význam vo svetovej ekonomike
90,3%
0,1 52x
Štát, formy štátu, funkcie štátu a právny štát
89,9%
0,1 23x
Tvorivé edukačné metódy a ich aplikacia v práci špeciálneho pedagóga
89,7%
0,2 1x
Čerpanie prostriedkov zo ŠF na Slovensku v období 2007 - 2013
89,2%
0,5 7x
Sociológia - 13 okruhov otázok
89,2%
0,1 20x
Štátna politika cestovného ruchu SR
88,4%
0,1 2x
Rozvoj cestovného ruchu do roku 2020 v SR
88,2%
0,1 0x
Etika (stručné poznámky)
87,8%
0,2 8x
Vývin hry v období od 3. - 6. rokov - Hra a hračka
87,7%
0,1 10x
Koncepcia Balanced Scorecard
87,5%
1,3 10x
Prezidentská a parlamentná forma vlády
87,4%
0,1 49x
Just in Time - podnikové plánovanie
87,2%
0,1 27x
Medzinárodný manažment - vypracované tézy
87,1%
0,6 30x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: