Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
10 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 726   |   Strana 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 48x
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 29x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 15x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 23x
Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu
99,9%
0,3 10x
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
99,8%
0,2 19x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 13x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 6x
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí
99,1%
0,5 37x
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0%
0,3 0x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 23x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 3x
Výber zamestnancov do Štátnej služby
97,8%
0,4 11x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 20x
Podstata priemyselnej revolúcie
97,1%
0,1 3x
Drogová problematika, prevencia
97,1%
0,1 13x
Controling - semestrálna práca
96,9%
0,2 24x
Seminárna práca z Kominikácie
96,8%
0,1 17x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Odmeny ako stimul motivácie
96,5%
0,3 30x
Podnikateľsky zámer - cestovná kancelária Voyage
96,5%
0,1 43x
Riadenie projektového cyklu
96,3%
0,1 25x
Komunikácia - význam, delenie, modely
96,2%
0,1 56x
Vypracované otázky na predmet Etika
95,7%
0,2 26x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 19x
Kvantitatívne hodnotenie okresu Námestovo
95,4%
0,9 8x
Podniková kultúra a identita firmy Baumax s. r. o.
95,2%
0,9 4x
Podniková kultúra a etika
95,1%
0,1 58x
Portugalsko - demografická charakteristika
94,9%
0,2 0x
Sociálna komunikácia
94,4%
0,6 178x
Podnikateľská etika
94,4%
0,5 40x
Veľká hospodárska kríza
94,3%
0,1 41x
Politológia - Volebné systémy
93,7%
0,1 2x
Zásady realizácie zmeny
93,3%
0,1 3x
Základné pojmy a vzťahy vo financiách - financie a mena
93,3%
0,2 1x
Výučbové programy na špeciálnych ZŠ pomocou IKT technológie
93,1%
0,1 18x
Etika vo sfére verejného života
92,7%
0,1 25x
Geografická charakteristika regiónu Námestovo
92,6%
0,1 22x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: