Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 676   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 723   |   Strana 1 / 19


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Možnosti intervencie sociálneho pracovníka v práci s dieťaťom so syndrómom CAN
100,0%
0,1 59x
Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku
100,0%
1,4 30x
Podstata a funkcie peňazí (formy peňazí, teoretický prístup k vymedzeniu peňazí, peňažný trh)
100,0%
0,1 12x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 50x
Geografické problémy životného prostredia okresu Považská Bystrica
100,0%
0,4 3x
Analýza transformácie kompetencií v procese reforiem verejnej správy
100,0%
0,4 16x
Základné práva človeka (Vybrané kapitoly teológie)
100,0%
0,2 51x
Ponuka systémov e-personalistiky (riadenie ľudského kapitálu)
100,0%
0,7 3x
Osobnosť vedúceho zamestnanca a jeho vplyv na pracovnú klímu školy
100,0%
0,1 4x
Informatická výchova v primárnom vzdelávaní 1 (profesorka Karasová)
100,0%
2,7 1x
Demografická charakeristika okresu Námestovo a mesta Námestovo
100,0%
4,9 23x
Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu
99,9%
0,3 10x
Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov
99,8%
0,2 20x
Manažérska funkcia vedenie v systéme manažérskych funkcií
99,7%
0,4 14x
Semestrálna práca - Schindler výťahy a eskalátory
99,4%
0,2 7x
Možnosti rozvoja cestovného ruchu v Zamagurí
99,1%
0,5 37x
Prehľad ponuky dokumentárnych akreditívov inštitúciami v SR
99,0%
0,3 0x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 23x
Vypracované otázky z predmetu Pedagogika
98,5%
0,1 8x
Systémový prístup k manažmentu, jeho podstata a význam
97,9%
0,1 10x
Výber zamestnancov do Štátnej služby
97,8%
0,4 11x
Podnikateľský plán - hotel Splendid
97,7%
0,2 15x
Komunikácia s jedincom s viacnásobným postihnutím
97,6%
0,1 24x
Podnikateľský plán -MAJ Autoslužby
97,5%
0,2 12x
Drogová problematika, prevencia
97,1%
0,1 15x
Podstata priemyselnej revolúcie
97,1%
0,1 6x
Controling - semestrálna práca
96,9%
0,2 24x
Produkt ako nástroj marketingu
96,9%
0,3 1x
Štátnicové otázky - Ekonomika
96,8%
0,8 11x
Seminárna práca z Kominikácie
96,8%
0,1 18x
Podnikateľsky zámer - cestovná kancelária Voyage
96,5%
0,1 45x
Odmeny ako stimul motivácie
96,5%
0,3 31x
Zavedenie Eura (História Európskej únie a Eura, Legislatívne potreby zavedenia Eura, Národný plán zavedenia Eura...)
96,3%
0,3 9x
Riadenie projektového cyklu
96,3%
0,1 26x
Komunikácia - význam, delenie, modely
96,2%
0,1 59x
Marketing Nay elektrodomu
96,2%
0,3 18x
Vypracované otázky na predmet Etika
95,7%
0,2 29x
Metódy sociálnej práce - otázky
95,4%
0,1 21x
Kvantitatívne hodnotenie okresu Námestovo
95,4%
0,9 9x
Podniková kultúra a identita firmy Baumax s. r. o.
95,2%
0,9 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: