Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 234   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 87   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém
95,8%
0,1 100x
Spirituálna teológia - otázky na skúšku
90,6%
2,3 2x
Rodinné právo - otázky
88,0%
0,4 27x
Alkohol a mladí ľudia
87,8%
0,1 25x
Okruhy otázok na skúšku - Trestné právo
87,7%
0,3 10x
Prevencia drogových závislostí
86,2%
0,1 0x
Prípadová štúdia - Záznam o priebehu praxe - Mestský úrad, oddelenie sociálnych vecí
83,9%
0,1 30x
Anarchia a anarchizmus
83,5%
0,1 3x
Rodová výchova chlapcov a dievčat v slovenských podmienkach
83,3%
0,1 8x
Punk - sociálna patológia
82,8%
0,1 2x
Sociálna náuka Cirkvi
82,7%
0,1 17x
Svätý Augustín
82,3%
0,1 7x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
81,0%
0,1 14x
Vypracované základné otázky z Morálnej teológie
80,6%
0,1 2x
Drogové a iné závislosti
80,4%
0,2 6x
Kristové podobenstvá
80,0%
0,3 5x
Obdobie batoľaťa
79,2%
0,1 20x
Metódy sociálnej práce
78,8%
0,1 14x
Otcovstvo- ročníková práca
77,7%
0,1 28x
Sociálny pracovník na úseku starostlivosti o nezamestnaných
77,5%
1,0 14x
Dejiny pedagogiky - zhrnutie
77,1%
0,1 3x
Nezamestnanosť
77,0%
0,1 22x
Problémy adaptácie rómskych detí na školské prostredie
76,9%
0,4 50x
Kazuistika sociálneho klienta
76,8%
0,1 531x
Metódy sociálnej práce
76,8%
0,4 19x
Analýza hodnotového reťazca firmy Regada s.r.o.
76,5%
0,4 31x
Sociálna patológia
75,5%
0,1 3x
Pád človeka
75,0%
0,1 0x
Supervízia a jej ciele
74,8%
0,1 12x
Aristoteles a jeho Etika Nikomachova
74,8%
0,1 33x
Učitelia ako tvorcovia edukačnej klímy tried a škôl
74,4%
0,1 14x
Trh práce, cena práce
74,4%
0,1 2x
Sociálna práca v 3. sektore a sociálny projekt - Poskytnutie pomoci bývalým klientom detského domova
72,5%
0,1 15x
Prezentácia z Informatiky 1
72,5%
2,3 3x
Kazuistika
72,3%
0,1 115x
Teória sociálnej práce
71,9%
0,2 9x
Rodina ako sociálno - psychologický fenomén
71,6%
0,1 41x
Špecifiká rómskej rodiny
71,2%
0,9 64x
Rómske dieťa
71,1%
0,3 39x
Cirkevné dejiny - Stredovek
70,8%
0,2 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: