Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Descartes R. a jeho filozofia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
77 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8982
Posledná úprava
18.05.2018
Zobrazené
4 505 x
Autor:
01monka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Klasický novoveký racionalizmus

Novoveká filozofia nadväzuje na celé dedičstvo dovtedajšej filozofie, jej vývin siaha od 17.-19. storočia a určujú ho dva rozhodujúce činitele. Prvým je prechod západoeurópskych krajín od feudalizmu k novému buržoáznemu usporiadaniu spoločnosti. Druhým činiteľom je rozvoj prírodných vied, ktorých vplyv je taký výrazný, že do popredia filozofie sa dostáva problematika vedeckého poznania. Kľúčovou disciplínou novovekej filozofie sa stáva teória poznania. Vývin novovekej filozofie sa javí ako riešenie sporu racionalizmu a empirizmu. „Oproti scholastickému racionalizmu sa začal v poznaní čoraz viac uplatňovať empirizmus založený na zmyslovom poznaní. R. Descartes neskôr pridal k empirizmu druhý novoveký pilier - racionalizmus nového druhu, ktorý sa opieral o subjektivitu človeka a ktorý následne podroboval všetko rozumovej kritike.“

Empirizmus preferuje skúsenostné východiská vedeckého poznania, pôvod poznania nachádza v zmysloch a vnemoch. Racionalizmus nachádza východisko poznania v istotách rozumu. Vychádza z predpokladu, že svet je racionálne usporiadaný, a to vedie jeho predstaviteľov k rozpracúvaniu rozsiahlych a ucelených „filozofických systémov“, s ktorými sa v empirizme nestretávame. Filozofia sa v tomto období usiluje dokázať, že jedine rozumové pravdy môžu byť spoľahlivé a isté oproti nestálym skúsenostiam našich zmyslov. Teoretické myslenie v porovnaní so zmyslovým vnímaním nepredstavuje len vyšší stupeň poznania, ale je to zároveň samostatný, od zmyslového vnímania nezávislý zdroj všetkého toho, čo naše zmysly bezprostredne nevnímajú. Novoveký racionalizmus sa spájal s kultom rozumu, s vierou v neobmedzenú poznateľnosť sveta človeka podľa princípov rozumu.

Kľúčové slová:

Descartes

princípy filozofie

novoveký racionalizmus

myslím teda somObsah:
 • Klasický novoveký racionalizmus
  Descartov život a tvorba
  Filozofia R. Descarta
  Myslím, teda som - (Cogito ergo sum).
  Princípy filozofie R. Descarta
  I. O princípoch ľudského poznania
  II. O princípoch hmotných vecí
  III. O viditeľnom svete
  IV. O Zemi.
  Prínos Descarta v dejinách filozofie

Zdroje:
 • DESCARTES, R.: Princípy filozofie. Bratislava : Pravda 1987, ISBN 075-032-87.
 • KICZKO, L.: Dejiny filozofie. Bratislava : SPN 2004, ISBN 80-10-00351-4
 • DESCARTES, R.: Meditácie o prvej filozofii. Bratislava : Chronos 1997,
 • DESCARTES, R.: Rozprava o metodě. Praha : Svoboda 1992, s. 152
 • STŐRIG , H.J.: Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon 1999, ISBN 80-7113-236-5