Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Nezamestnanosť

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
34968
Posledná úprava
25.08.2010
Zobrazené
1 290 x
Autor:
rpastirakova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tému tejto seminárnej práce som si vybrala, aby som si mohla prehĺbiť vedomosti o jednom z faktorov, ktoré môžu spôsobovať vážne problémy ľuďom.
Cieľom tejto práce bolo poukázať na dôsledky nezamestnanosti, význam práce v živote človeka – jednotlivca a tak aj spoločnosti. Tiež ozrejmiť, čo môže stáť za takým, či onakým sociálnym problémom.
Prácu som rozdelila do dvoch kapitol a šiestich podkapitol, v ktorých hlbšie rozoberám danú problematiku. V prvej som sa snažila poukázať na význam ľudskej práce a tiež na vyrovnávanie sa človeka s jej stratou alebo celkovou absenciou. V druhej kapitole podávam pohľad ako mení nezamestnanosť život jednotlivca a spoločnosti. Jej neblahé, veľmi škodlivé a neľudské dôsledky.
Čerpala som z encykliky Jána Pavla II. Laborem Exercens o význame ľudskej práce. Opieram o poznatky Márie Vágnerovej z jej publikácie Psychopatologie pro pomáhajíci profese a z iných zdrojov pojednávajúcich o danej problematike z vedeckého hľadiska.
Dúfam, že získané prehĺbené poznanie o človeku a jeho problémoch, čo bolo mojím cieľom, mi pomôže v mojej budúcej sociálnej činnosti.

Obsah:
 • .......................................................................................................................2


  Zoznam použitých skratiek............................................................................................3


  Úvod..................................................................................................................................4


   


  1.PRÁCA, NEZAMESTNANOSŤ – JEJ VÝZNAM PRE ČLOVEKA.....................5


  1.1 Reakcia človeka na nezamestnanosť...........................................................................5


  1.2 Psychické zmeny ako reakcia na stratu zamestnania..................................................6


  1.3 Zmeny v chovaní.........................................................................................................7


   


  2.Dopad nezamestnanosti na život nezamestnaného...................7


  2.1 Životný štýl nezamestnaných ľudí...............................................................................8


  2.2 Dopad nezamestnanosti na zdravotný stav..................................................................9


  2.3 Sociálny význam nezamestnanosti..............................................................................9


  Záver...............................................................................................................................11


  Použitá literatúra...........................................................................................................12


   


Zdroje:
 • Pramene
 • JÁN PAVOL II.: Laborem exercens, 1981. Praha : Zvon 1991
 • Literatúra
 • JANDOUREK, J.: Sociologický slovník. Praha : Portál, 1997
 • MATOUŠEK, O.: Slovník sociální práce . Praha : Portál, 2003
 • VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhajíci profese. Praha : Portál, 2004
 • ŽIAKOVÁ, E.: Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov : Akcent Print, 2001