Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
111 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5663
Posledná úprava
15.11.2017
Zobrazené
4 986 x
Autor:
monika66
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Chudoba cti netratí. Tak znie jedno z najrozšírenejších slovenských prísloví, ktoré sa snaží tragickému sociálnemu obrazu nasadiť vznešený morálny rámec. Chudoba je sociálny fenomén, ktorý sprevádza ľudské spoločenstvo azda od jeho zrodu. Má rôzne prejavy v čase a priestore.
Chudoba je problémom hospodárskym, spoločenským, kultúrnym, politickým, etickým, zdravotným, ale predovšetkým humánnym, lebo poznačí ľudské osudy takými životnými podmienkami, ktoré ich v spoločnosti degradujú a vytláčajú na jej okraj.
Pozornosť si zasluhuje aj poznanie, akým spôsobom sa chudoba a hlavne jej príčiny odrážajú vo verejnej mienke. Je to dôsledok neprajnosti osudu, lenivosti, absencie pevnej vôle, nespravodlivosti v spoločnosti, alebo dokonca je to nevyhnutná súčasť pokroku? Zamyslieť sa treba i nad tým, ako problém chudoby predstavujú verejnosti masmédiá, najmä také, ktoré pracujú so sugestívnymi obrazmi sociálnej reality, ako je televízna publicistika alebo reportážna fotografia.
Fenomén chudoby je prítomný aj na Slovensku. Preto treba o ňom hovoriť, treba ho analyzovať, poznávať jeho rôzne podoby, príčiny, dopady, a predovšetkým hľadať spôsoby riešenia a odstránenia tohto problému.

Kľúčové slová:

chudoba

hmotná núdza

sociálna problém

sociálna pomoc

miera a hranica chudobyObsah:
 • Úvod 4
  1 Vývoj starostlivosti o chudobných 5
  1.1 Chudobní a starostlivosť o nich v stredoveku 5
  1.2 Chudobní a starostlivosť o nich na začiatku novoveku 5
  1.3 Chudobní a starostlivosť o nich v dobe absolutizmu a osvietenstva 5
  1.4 Chudobní a starostlivosť o nich v dobe industrializácie 5
  1.5 Chudobní a starostlivosť o nich v novoveku 5
  2 Životná úroveň, chudoba a nerovnosť 5
  3 Medzinárodné porovnania chudoby a slovenská realita. 6
  4 Profil chudoby. 7
  5 Miery a hranice chudoby 8
  6 Čo robiť s chudobou 8
  Záver 10
  Zoznam použitej literatúry 11

Zdroje:
 • TVRDOŇ,MIROSLAV - KASANOVÁ,A.:Chudoba bezdomovstvo.FSVaZ UKF v Nitre, ISBN 80-8050-7767
 • SLOVENSKÁ REPUBLIKA:štúdia o životnej úrovni, zamestnanosti a trhu práce, Vydal: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku