Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 570   |   Strana 1 / 15


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Kriminalita a delikvencia, závislost na hre, prostitúcia, šikanovanie, záškoláctvo, samovražda
100,0%
0,3 26x
Česko-Slovenské vzťahy po šestnástich rokoch od rozdelenia ČSFR
100,0%
0,7 5x
Postoje k homosexualite, homosexuálovia v role rodičov
99,9%
0,5 7x
Uplatnenie japonského riadenia výroby, nová výrobná filozofia.
98,9%
0,1 8x
Sociálno-priestorová analýza okresu Hlohovec
98,5%
3,0 1x
Rodová segregácia trhu práce na Slovensku
98,2%
1,0 2x
Deti ako tiché obete rozvodovosti v kontexte sociologických teórii a výskumov
98,2%
0,1 6x
Filozofické a sociálne východiská edukácie
98,2%
0,1 39x
Predmet, charakter, členenie sociológie
97,7%
0,2 7x
Problematika poklesu pôrodnosti z pohľadu hodnotových premien súčasnej mladej generácie v ČR
97,7%
0,1 4x
Nezamestnanosť - semestrálna práca
97,5%
0,1 29x
Záchranná sociálna sieť, sociálne zabezpečenie
97,2%
0,1 8x
Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, syndróm CAN
97,0%
0,1 28x
Nezamestnanosť - seminárna práca
96,5%
0,1 27x
Úvod do sociológie a elementárna štatistika
96,4%
0,3 4x
Religiozita a rodinné správanie
96,4%
0,1 5x
Drogy a drogová závislosť
96,2%
0,2 71x
Rurálna sociológia - Sociálna situácia v okrese Zlaté Moravce
96,2%
0,5 3x
Prostitúcia ako sociálno-patologický jav
96,0%
0,1 35x
Chudoba ako sociálny jav a sociálny problém
95,8%
0,1 117x
Manažérske zručnosti - Komunikácia v riadení
95,7%
0,1 21x
Demografia Rómov na Slovensku
95,7%
0,3 46x
Drogy ako spoločenský problém
95,7%
0,1 46x
Sociológia zdravia a choroby - skriptá
95,4%
0,9 19x
Spoločnosť zo sociologického náhľadu
95,3%
0,1 9x
Rómska problematika
95,2%
0,1 43x
Politika zamestnanosti (prednáška)
95,1%
2,1 24x
Sociológia práce a riadenia v manažmente ľudských zdrojov - konfliktné situácie
94,3%
0,1 6x
Vzťah medzi mužom a ženou, partnerský vzťah, jednotlivé fázy partnerského vzťahu
94,2%
0,1 10x
Edukačný plán u prvorodičky - technika dojčenia
94,2%
0,2 25x
Sociológia - Migrácia v súčasnom svete a jej sociálno-etnické príčiny a súvislosti
94,1%
0,1 4x
II. pilier dôchodkového sporenia
93,9%
0,1 9x
Alkoholizmus - Sociológia
93,3%
0,2 38x
Subkultúry na Slovensku
93,2%
0,1 5x
Sociálne konflikty a ich riešenie
93,1%
0,1 16x
Personalistika - študijné materiály
93,1%
0,1 28x
Tomáš Baťa, Batizmus
93,1%
0,1 71x
Porovnanie štátu - Aristoteles a dnešná doba
93,0%
0,4 6x
Neštátne subjekty v sociálnom zabezpečení
93,0%
0,1 7x
Kriminalita mládeže (kriminálne faktory, rodina, škola a jej vplyv, vplyv masmédií)
92,8%
0,1 17x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: