Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 551   projektov
5 nových

Rodová segregácia trhu práce na Slovensku

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45402
Posledná úprava
24.11.2014
Zobrazené
1 090 x
Autor:
katarina.kruzlikova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rodová segregácia trhu práce na Slovensku je problémom, ktorý si každý jedinec uvedomuje. Napriek faktu, že samotná rovnosť príležitostí a zákaz diskriminácie je zakotvený v Ústave Slovenskej republiky jej prejavy možno pozorovať v skoro každej sfére pracovného života. Mňa ako ženy sa táto tématika prirodzene dotýka. Dlho som pociťovala tento problém, no až po tom čo som sa bližšie pozrela na neho som si dokázala predstaviť jeho rozsah, preto som sa rozhodla spracovať túto tému, aby som pomohla uvedomiť si aký značný a rozsiahli je rodový rozdiel. Znevýhodnenou skupinou sú ženy, ktoré pociťujú nerovné zaobchádzanie najmä v oblastiach ohodnotenia pracovného výkonu, kariérneho postupu či neoprávnenej segregácie povolaní na femínne a maskulínne.

Kľúčové slová:

rodová segregácia na trhu práce

vertikálna rodová segregácia

horizontálna rodová segregácia

rodové stereotypy

rodová rovnosť na pracovisku

nerovné odmeňovanieObsah:
 • Obsah
  Úvod -8-
  1 Rodová segregácia trhu práce v SR a zahraničí -9-
  1.1 Základné pojmy -9-
  2 Poznatky o rodovej segregácii trhu práce -12-
  2.1 Typy rodovej segregácie -12-
  2.1.1 Horizontálna rodová segregácia -13-
  2.1.2 Vertikálna rodová segregácia -13-
  2.2 Historický pohľad na rodovú segregáciu na Slovensku -13-
  2.3 Rodové stereotypy -14-
  2.4 Vytesnenie -16-
  2.5 Udržiavacie mechanizmy segregácie -16-
  2.6 Teoretické vysvetlenie rodovej segregácie -19-
  2.6.1 Libertarianizmus -19-
  2.6.2 Rovnaké zaobchádzanie - Egalitarizmus -20-
  2.6.3 Feminizmus rozličnosti -21-
  2.6.4 Odpor k podriadenosti -22-
  2.6.5 Kritický rasový feminizmus -22-
  2.6.6 Antiesencialismus -23-
  3 Metodika a cieľ práce -24-
  4 Rodová segregácia trhu práce súčasný stav na Slovensku -25-
  4.1 Vývoj počtu ekonomicky aktívnych -26-
  4.2 Zamestnanosť žien a mužov -27-
  4.3 Nezamestnanosť mužov a žien -30-
  4.3.1 Dlhodobá nezamestnanosť žien a mužov -33-
  4.4 Rozdiely v odmeňovaní -33-
  4.4.1 Prieskum platov podľa portálu platy.sk -33-
  4.4.2 Priemerná mesačná mzda mužov a žien -34-
  4.5 Slovensko v globálnom vnímaní -37-
  4.5.1 Postavenie Slovenska -38-
  Záver -41-
  Použitá literatúra -43-
  Prílohy -46-

Zdroje:
 • BAHNA, M., ČAMBÁLIKOVÁ, M., LENGYELOVÁ, T. Slovensko na ceste k rodovej rovnosti. Bratislava: ERPA. Sociologický ústav. SAV, 2006. ISBN 8085544415.
 • BARÓN, J. D.; COBB‐CLARK, D. A. Occupational Segregation and the Gender Wage Gap in Private‐and Public‐Sector Employment. A Distributional Analysis. Economic Record, 2010.
 • BAROŠOVÁ, M. Participácia mužov a žien v rozhodovacích pozíciách. [on-line]. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, [cit. 6.1. 2014]. Dostupné na internete: http://www.sspr.gov.sk/texty/File/vyskum/2007/Barosova/Barosova.pdf.
 • BETTIO, F., et al. Gender segregation in the labour market: Root causes, implications and policy responses in the EU. European Communities, 2009. ISBN 978-92-79124358.
 • BLOSSFELD, H., et al. Globalization, uncertainty and youth in society: The losers in a globalizing world. Routledge, 2012. ISBN 1134248059.
 • BUSCH A.; HOLST E. Gender-Specific Occupational Segregation, Glass Ceiling Effects, and Earnings in Managerial Positions: Results of a Fixed Effects Model. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 2011. ISSN 16194535.
 • BÚTOROVÁ, Z., et al. Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2008. ISBN 9788089345106.
 • DEBRECÉNIOVÁ, J. Čo (ne)vieme o diskriminácii. Bratislava: Občan a demokracia, 2008. ISBN 978-80-89140-14-5.
 • EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY. Gender Equality Index - Country Profiles. Rím: Gender Equality Index Report, 2013. ISBN 978-92-9218-311-0
 • FILADELFIOVÁ, J. Rodová priepasť - Čo (ne)hovoria štatistiky a výskumné dáta o odmeňovaní žien a mužov. [on-line]. In J. Cviková, Aká práca taká pláca? Aspekty rodovej nerovnosti v odmeňovaní . Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt. cit. 8.1.2014]. Dostupné na internete: http://www.aspekt.sk/download/aka_praca_lom_web.pdf. ISBN: 9788085549768. 44
 • HARDING, S. G. The Science Question in Feminism. Cornell University Press, 1986. ISBN 0801493633.
 • HEGEWISCH, A., et al. Separate and not equal? Gender segregation in the labor market and the gender wage gap. IWPR. Briefing Paper, 2010.
 • INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY. Pracovné podmienky a rodová rovnosť. Bratislava: Equal. Európsky sociálny fond, 2008. ISBN 9788071381280.
 • MILLETT, K. Sexual Politics. Urbana: University of Illinois Press, 2000. ISBN 0860680290.
 • NAGL-DOCEKAL, H. Was ist feministische Philosophie?. In: Nagl-Docekal, H. Feministische Philosophie. Wien, München. Oldenbourg. l994. ISBN 3486560824.
 • OAKLEY, A. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000. ISBN 8071784036.
 • OFFICE OF THE SPECIAL ADVISER ON GENDER ISSUES AND ADVANCEMENT OF WOMEN. Supporting gender mainstreaming. United Nations: OSAGIAW, 2002.
 • O'NEILL M. Jobs for the Girls: The Effect of Occupational Segregation on the Gender Pay Gap. Great Britain: Parliament: House of Commons: Trade and Industry Committee. The Stationery Office, 2005. ISBN 0215024753.
 • PORTÁL PLATY.SK. Ženy zarábajú o 21% menej ako muži. [on-line]. platy.sk. [cit. 2.4. 2014]. Dostupné na internete: http://www.platy.sk/analyzy/zeny-zarabaju-o-21-menej-akomuzi/50124.
 • PRACOVISKO ŠÚ SR V KOŠICIACH. Rodová rovnosť 2013. Košice: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. ISBN 9788081212734.
 • RADA VLÁDY SR PRE ĽUDSKÉ PRÁVA, NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A RODOVÚ ROVNOSŤ. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012 Situácia žien a mužov počas obdobia hospodárskej a dlhovej krízy. Bratislava: Úrad Vlády Slovenskej republiky, 2013.
 • Rodina a práca. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2005-2012. ISSN 13367153. 45
 • SILBER, J., et al. Occupational and Residential Segregation. Emerald Group Publishing, 2009. ISBN 1848557876.
 • ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Rodová rovnosť. Trh práce. [online]. Bratislava: ŠÚSR., [cit. 2.4. 2014] Dostupné na internete: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=29762.
 • VAN DER VLEUTEN, A. The Price of Gender Equality: Member States and Governance in the European Union. Gender in a Global/Local World. Ashgate Publishing, Ltd., 2013. ISBN 1409498069.
 • WORLD ECONOMIC FORUM. The Global Gender Gap Report: 2013. World Economic Forum, 2013. ISBN 9295044436.