Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
5 nových

Nezamestnanosť - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4572
Posledná úprava
21.09.2017
Zobrazené
3 945 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca má v živote človeka nezastupiteľné miesto. Je dôležitou podmienkou zabezpečenia jeho dôstojnej existencie, prináša mu materiálny prospech, ale zároveň mu dodáva pocit sebarealizácie a spoločenskej potrebnosti. V konkrétnej práci, pri ktorej sú potrebné vedomosti, schopnosti a zručnosti rozvíja sa ľudská osobná identita. Strata práce znamená pre jedinca nielen pokles životnej úrovne, ale tiež pokles sebavedomia, sebaúcty, pocit beznádeje, neužitočnosti a zároveň dochádza k poklesu sociálneho statusu človeka. Čím dlhšie tento stav pretrváva, tým sú následky ťaživejšie.
Cieľom ročníkovej práce je poukázať na negatívny jav nezamestnanosti, ako jeden z najzávažnejších problémov našej spoločnosti.


Kľúčové slová:

nezamestnanosť

práca

dlhodobá nezamestnanosť

politika

trh práce

projekty

programyObsah:
 • ÚVOD 6
  1 Nezamestnanosť 7
  1.1 Charakteristika nezamestnanosti 7
  1.2 Charakteristika nezamestnaného 8
  1.3 Druhy nezamestnanosti 9
  2 Dlhodobá nezamestnanosť 11
  2.1 Charakteristika dlhodobej nezamestnanosti 11
  2.2 Dlhodobá nezamestnanosť ako spoločenský problém 12
  2.3 Dlhodobá nezamestnanosť ako individuálny problém 13
  3 Nástroje riešenia dlhodobej nezamestnanosti 15
  3.1 Politika zamestnanosti 15
  3.2 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 16
  3.3 Aktívna politika trhu práce 17
  3.3.1 Projekty a programy 17
  3.4 Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 20
  ZÁVER 22
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 23

Zdroje:
 • BUCHTOVÁ, B.: Nezaměstnanosť psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: GRADA, 2002, 236 s. ISBN 80-247-9006-8
 • MAREŠ, P.: Nezameěstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 151 s. ISBN 80-901424-9-4
 • MIHALIK. J. - ACKERMAN, K. F., TYSON, S. - THIERY, H. - BORKOVSKA, S.: Trh práce a sociálne dôsledky ekonomickej reformy v Slovenskej republike, Bratislava: Bradlo, 1994, 383 s. ISBN 80-7127-049-0
 • Odbor mediálny a informačný Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: Aktívna politika trhu práce v programoch politických strán, In: Sociálna politika a zamestnanosť, 6/2006, 2006, 28 s. ISSN 1336 5053
 • POTŮČEK, M.: Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství 1995. 142 s. ISBN 80-85850-01-X
 • Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, 2006
 • RIEVAJOVÁ, E.: Nezamestnanosť vo vybraných tranzitívnych ekonomikách a faktory ovplyvňujúce jej vývoj. In: Personalistika-Mzdy-Práca. 1-2/2000, 2000, 64 s. ISSN 1335-4043
 • STIFTUNG, E. F.: Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Bratislava: Nadácia M, Ekonomická univerzita, 1996, 122 s. ISBN 80-8765-743-7