Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 178   |   Strana 1 / 5


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Sociálna pedagogika, sociológia a sociológia výchovy
100,0%
0,4 9x
Študijný materiál ku skúške z predmetu Sociálna pedagogika
100,0%
0,4 11x
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy v sociálnej pedagogike
100,0%
0,1 19x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 8x
Nezamestnanosť a jej riešenie voči absolventom škôl v regióne Liptovský Mikuláš
100,0%
2,4 33x
Uplatňovanie výchovnej funkcie rodiny
98,0%
0,7 33x
Sociálna pedagogika - prednášky
97,1%
0,4 306x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
96,5%
0,1 38x
Nezamestnanosť - seminárna práca
96,5%
0,1 19x
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
94,5%
0,1 14x
Sociálna pedagogika - powerpoint prednášky
94,0%
0,3 4x
Nezamestnanosť ako jeden z najvýraznejších sociálnych problémov v súčasnosti
93,6%
0,1 102x
Základné pojmy v sociálnej pedagogike
92,3%
0,3 1x
Sociálna pedagogika - poznámky z prednášok
91,1%
0,1 2x
Sociálna pedagogika (prednáška p. Vereša)
90,9%
0,2 1x
Etické aspekty profesie učiteľa
90,2%
0,1 10x
Prednášky - Sociálna pedagogika
89,4%
0,2 80x
Výber výskumnej vzorky vo výskume
89,4%
0,1 11x
Sociálna pedagogika, výchova, výchovné prostredie
87,1%
0,1 6x
Tvorivo - humanistické teórie v pedagogike
85,5%
0,1 5x
Prednášky zo Sociálnej pedagogiky
85,3%
0,1 2x
Rodinné prostredie a výchova
85,3%
0,1 73x
Sociálna pedagogika - poznámky
84,8%
0,2 24x
Záškoláctvo - negatívny vývinový trend
84,6%
0,1 24x
Sociálna pedagogika - príprava na skúšku
82,6%
0,1 17x
Význam pedagogickej komunikácie, vymedzenie jej pojmu. Druhy komunikácie a jej efektívnosť v pedagogickom procese.
82,6%
0,1 4x
Sociálna predagogika - otázky
82,4%
0,1 5x
Sociálny pedagóg a jeho kompetencie v spoločnosti
82,1%
0,1 139x
Šikanovanie ako spoločenský problém
80,3%
0,1 18x
Sociálna pedagogika - štátnice
78,3%
0,3 38x
Formy a metódy uplatňované na školách a mimoškolských zariadení v oblasti VMR
78,2%
0,1 5x
Sociálna pedagogika
78,0%
0,8 14x
Sociálna pedagogika
76,5%
0,5 2x
Sociálno patologické javy v školskom prostredí
76,4%
0,1 2x
Sociálny pedagóg a jeho postavenie v spoločnosti
72,0%
0,1 10x
Sociálny pedagóg a vychovávateľ
70,0%
0,1 9x
Sociálno pedagogicko komunitná práca zameraná na deti a mládež
69,0%
0,1 4x
Charakteristika záujmových útvarov, ich organizácia a obsahové zameranie
68,8%
0,1 0x
Sociálna pedagogika
68,7%
0,2 1x
Nezamestnanosť, choroba a chudoba v rodinnom prostredí
67,9%
0,4 13x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: