Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
0 nových

Sociálna pedagogika

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
20147
Posledná úprava
06.03.2009
Zobrazené
1 990 x
Autor:
krpec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čo je sociálna pedagogika? Na túto otázku hľadali odpovede bádatelia pedagogiky a sociológie na prelome 19. a 20. storočia. Ich názory sa týkali významu spoločenského prostredia pri formovaní osobnosti.
Chceli prelomiť dovtedajšiu mienku o tom, že formovanie osobnosti je podmienené len biologickými a psychologickými činiteľmi. Ich snaženia boli zamerané na poukázanie súvislosti medzi spoločenským prostredím a výchovou. Tieto názory sa rozvíjali postupne.
Šesťdesiate roky 20. storočia priniesli ďalšie svetlo pre objasnenie spomínanej odpovede práce profesorov J. Čečetku a A. Jurovského.
V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch objasňoval vybrané otázky sociálnej pedagogiky tím pracovníkov Ústavu experimentálnej pedagogiky pod vedením profesora O. Baláža. Výsledkom ich snaženia bolo riešenie vybraných otázok sociálnej pedagogiky.
Až deväťdesiate roky 20. storočia priniesli renesanciu tejto vednej disciplíny a objavili sa aj ďalšie prístupy, ktoré sa v súčasnosti vedecky skúmajú a overujú. Odvtedy sa sociálna pedagogika vplyvom nemeckej, poľskej a českej sociálno-pedagogickej teórie rozvíja na Slovensku, najmä na vysokých školách filozofického, pedagogického a sociálneho zamerania ako učebný predmet, študijná špecializácia (zameranie štúdia) i ako vedný odbor.
Aké boli vývinové tendencie v rozvíjaní tejto disciplíny, aké sú hlavné smery rozvoja v súčasnosti, ktoré krajiny ovplyvnili smerovanie sociálnej pedagogiky v súčasnosti, aké je zaradenie sociálnej pedagogiky v systéme vied o výchove, ku ktorým vedným disciplínam má sociálna pedagogika vzťah, čo je jej predmetom skúmania, v čom spočívajú úlohy sociálnej pedagogiky a aké sú vedecko-výskumné metódy i metódy činnosti, o tom všetkom budeme písať v nasledujúcej časti 1. Kapitoly. Predtým si vysvetlíme pojmy, ktoré budú súčasťou celej učebnice.


Kľúčové slová:

sociálna pedagogika

sociálny pedagóg